Dyżury podmiotu

1. Komendanta:

 • poniedziałek: od 07:30 do 15:30
 • wtorek: od 07:30 do 15:30
 • środa: od 07:30 do 15:30
 • czwartek: od 07:30 do 15:30
 • piątek: od 07:30 do 15:30
 • 2. Administracji:

 • poniedziałek: od 07:30 do 15:30
 • wtorek: od 07:30 do 15:30
 • środa: od 07:30 do 15:30
 • czwartek: od 07:30 do 15:30
 • piątek: od 07:30 do 15:30

 • 3. W sprawach wykroczeń : zgodnie z terminem wskazanym w wezwaniu.
  Istnieje możliwość zmiany terminu stawiennictwa po telefonicznym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę.  4. W ramach skarg i wniosków Komendant Straży Miejskiej przyjmuje codziennie w godzinach pracy, a we wtorki do godz. 17:00.
  W przypadku nieobecności Komendanta petenci przyjmowani są przez Zastępcę Komendanta, Naczelników Oddziałów lub wyznaczoną osobę.