główna zawartość
artykuł nr 1

Dyżury podmiotu

1. Komendanta:

 • poniedziałek: od 07:30 do 15:30
 • wtorek: od 07:30 do 15:30
 • środa: od 07:30 do 15:30
 • czwartek: od 07:30 do 15:30
 • piątek: od 07:30 do 15:30

 

2. Administracji:

  • poniedziałek: od 07:30 do 15:30
  • wtorek: od 07:30 do 15:30
  • środa: od 07:30 do 15:30
  • czwartek: od 07:30 do 15:30
  • piątek: od 07:30 do 15:30


3. W sprawach wykroczeń : zgodnie z terminem wskazanym w wezwaniu.
Istnieje możliwość zmiany terminu stawiennictwa po telefonicznym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę.4. W ramach skarg i wniosków Komendant Straży Miejskiej przyjmuje codziennie w godzinach pracy, a we wtorki do godz. 17:00.
W przypadku nieobecności Komendanta petenci przyjmowani są przez Zastępcę Komendanta, Naczelników Oddziałów lub wyznaczoną osobę.