główna zawartość
artykuł nr 6

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 26.12.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 26.12. 2010 r.

W dniu 26.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 12 strażników . Zarejestrowano 23 zdarzenia oraz zgłoszenia z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (10) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (3), osób bezdomnych (2), osoby zagubionej -cierpiącej na zaniki pamięci (1) , zdarzeń drogowych (4), spraw porządkowych (1) oraz awarii (2)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 4 zdarzenia dotyczące: osób leżących (1), osób nietrzeźwych (1 ) oraz zakłócania porządku publicznego (2)

 
Ważniejsze wydarzenia

* Około godz. 16.20 na pl. Daszyńskiego w Częstochowie z autobusu miejskiego linii 11 przejęto nn 85 letnią kobietę, która nie potrafiła podać swojego nazwiska jak również gdzie mieszka . O zdarzeniu poinformowano oficera dyżurnego KMP w Częstochowie. Kobietę przewieziono do schroniska dla kobiet ul. Staszica . W toku dalszych czynności ustalono adres zamieszkania rodziny gdzie ww. kobietę przewieziono i oddano pod opiekę .

Minionej doby skontrolowano 2 posesje pod względem Akcji -Zima. Skontrolowano 8 miejsc przebywania osób bezdomnych . Wyniku podjętych czynności: 5 osób przekazano do ogrzewalni dla bezdomnych oraz 3 osoby przekazano do IW. OPOPA.


Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 7

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 23.12.2010r.

W dniu 23.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 24 strażników i 2
aplikantów. Zarejestrowano 59 zgłoszenia z prośbą o interwencje, które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej,
spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (14) , osób leżących w
okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (14), osób bezdomnych
(10), zdarzeń drogowych (8), spraw związanych z Akcją Zima (6) awarii (2),
zwierząt (2), spraw porządkowych (2), oraz spraw kryminalnych (1).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 6
zdarzenia dotyczące :osób leżących (5) zaniechanie obowiąz. wobec zwierząt
(1)

 
Współpraca z innymi podmiotami dla poprawienia ładu i porządku

W godz. popołudniowych , w związku ze wzmożonym ruchem przedświątecznych
zakupów oddelegowano 1 strażnika do współpracy z pracownikami ochrony
marketu Tesco przy ul. Drogowców .

 
Ważniejsze wydarzenia

Około godz. 6.30 w bloku ul. Zana 11 w Częstochowie patrol straży miejskiej
podjął czynności wobe starszej kobiety, która przebywała w ww miejscu bez
określonego celu. Jak się okazało była osobą zaginioną. W związku z
powyższym udano się do I komisariatu Policji w Częstochowie, gdzie przekazno
osobę w celu prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

Ok.godz. 09.15 na ul. warszawskiej w Częstochowie przy DH Puchatek ujawniono
sprzedaż żywych ryb pakowanych do tzw. reklamówki. Zgodnie z ustawą taki
sposób sprzedaży ryb jest zabroniony. Osobę wylegitymowano oraz przekazano
informację w formie notatki do IV Komisariatu Policji w Częstochowie w celu
prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniajcego.

artykuł nr 8

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 22.12.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 22.12. 2010 r.

W dniu 22.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 33 strażników .
Zarejestrowano 39 zgłoszenia z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in :
zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz
osób nietrzeźwych (5) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich
zdrowiu lub życiu (6), osób bezdomnych (2), zdarzeń drogowych (12), spraw
związanych z Akcją Zima (6) oraz zwierząt (2)., spraw porządkowych (2),
oraz awarii (4).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 3
zdarzenia dotyczące :osób leżących (1) kolizji drogowej (1) oraz handlu (1).

 
Współpraca z innymi podmiotami dla poprawienia ładu i porządku

W godz. popołudniowych , w związku ze wzmożonym ruchem przedświątecznych
zakupów oddelegowano 2 strażników do współpracy z pracownikami ochrony
marketu Tesco przy ul. Drogowców .

 
Ważniejsze wydarzenia

Ok.godz. 09.25 .Wolności przy Megasamie ujawniono sprzedaż żywych ryb
pakowanych do tzw. reklamówki. Zgodnie z Ustawą taki sposób sprzedaży ryb
jest zabroniony. Osobę wylegitymowano oraz udano się do I KP w celu
przekazania sprawy do dalszego prowadzenia.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 9

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 21.12.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 21.12. 2010 r.

W dniu 21.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 39 strażników .
Zarejestrowano 44 zgłoszenia z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in :
zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz
osób nietrzeźwych (5) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich
zdrowiu lub życiu (7), osób bezdomnych (19), zdarzeń drogowych (4), spraw
związanych z Akcją Zima (8) oraz zwierząt (1).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 3
zdarzenia dotyczące :osób leżących (1) zakłócania PP (1) oraz handlu (1).

 
Współpraca z innymi podmiotami dla poprawienia ładu i porządku

W godz. popołudniowych , w związku ze wzmożonym ruchem przedświątecznych
zakupów oddelegowano 1 strażnika do współpracy z pracownikami ochrony
marketu Tesco przy ul. Drogowców .

 
Ważniejsze wydarzenia

Ok.godz. 13.45 jeden ze strażników udający się na popołudniową służbę
zauważył w tramwaju mężczyznę ( kieszonkowca ) ,który okradł dwie młode
kobiety.Natychmiast udał się w pościg który jednak nie przyniósł rezultatu -
mężczyzna zbiegł. Sprawę przekazano Komisariatowi Policji ale w toku
czynności wyjaśniających ustalono dane personalne jednego ze sprawców.Z uwagi
na niejako prywatny charakter sprawy nie sporządzono dokumentacji słuzbowej.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz
 

artykuł nr 10

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 20.12.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 20.12. 2010 r.

W dniu 20.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 29 strażników . Zarejestrowano 22 zgłoszenia z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (3) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (3), osób bezdomnych (7), zdarzeń drogowych (3), oraz nieodśnieżonych chodników i sopli (6)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 1 zdarzenie dotyczące: zwisających sopli z dachu budynku (1)

 
Współpraca z innymi podmiotami dla poprawienia ładu i porządku

W godz. popołudniowych , w związku ze wzmożonym ruchem przedświątecznych zakupów oddelegowano 1 strażnika do współpracy z pracownikami ochrony marketu Tesco przy ul. Drogowców.

 
Ważniejsze wydarzenia

 
Dyżurny Straży Miejskiej