główna zawartość
artykuł nr 61

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 22.10.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 22.10. 2010 r.

W dniu 22.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 33 strażników i 5 aplikantów. Zarejestrowano 46 zgłoszeń z prośbą o interwencje. które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (12), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (10), osób bezdomnych (7), zdarzeń drogowych dot. nieprawidłowego parkowania (9) , spraw porządkowych (4) awarii (1) zwierząt (1) oraz zdarzeń kryminalnych (1)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 12 zdarzeń dotyczących : osób nietrzeźwych (3), osób leżących (4) nieprawidłowego parkowania (2) porządku publicznego (2) oraz podejrzenia kradzieży (1).

 
Ważniejsze wydarzenia

* Ok. godz. 17.30 interweniowano w altance zlokalizowanej przy boisku na ul.Lourdyjskiej, wobec dwóch nieletnich dziewcząt od których wyczuto z ust silną woń alkoholu. Dwie 15 latki , uczennice jednego z częstochowskich gimnazjów przewieziono do KSM i wezwano telefonicznie rodziców – przekazano je pod opiekę , sporządzono również dokumentację do wiadomości Izby Dziecka Sekcji Prewencji KMP.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

artykuł nr 62

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 21.10.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 21.10. 2010 r.

W dniu 21.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 29 strażników i 4 aplikantów. Zarejestrowano 21 zgłoszeń z prośbą o interwencje. które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (3), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (6), osób bezdomnych (6), zdarzeń drogowych dot. nieprawidłowego parkowania (2) , spraw porządkowych (1) oraz awarii (3)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 3 zdarzeń dotyczących: osób nietrzeźwych (1), osoby leżącej (1), kolizji drogowej (1)

Około godz.7:40 w rejonie al. Wolności na torowisku przy Pl. Rady Europy , doszło do kolizji drogowej pomiędzy tramwajem oraz pojazdem osobowym Cinquecento. Obsługa monitoringu niezwłocznie powiadomiła Komendę Miejską Policji.

 
Współpraca z Policją

W godz. 14:00-22:00 oddelegowano dwóch strażników do współpracy z VI Komisariatem Policji – strażnicy patrolowali rejon przydzielony prze Policję .

 
Ważniejsze wydarzenia

Minionej doby nie odnotowano poważniejszych zdarzeń .

 
Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 63

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 20.10.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 20.10. 2010 r.

W dniu 20.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 36 strażników i 5 aplikantów. Zarejestrowano 30 zgłoszeń z prośbą o interwencje. które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (13), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (2), osób bezdomnych (1), zdarzeń drogowych dot. nieprawidłowego parkowania (4) , spraw porządkowych (4), zwierząt (2),zaginięcia osoby (1) handlu(1) kradzieży(1)oraz awarii(1)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 5 zdarzeń dotyczące: osób nietrzeźwych (4) osoby leżącej (1)

 
Ważniejsze wydarzenia

Około godz.3.00 podczas patrolu Al NMP do strażników zgłosiła się 18 letnia dziewczyna ,która oświadczyła ,że została okradziona z telefonu komórkowego przez dwie młode dziewczyny w jednym z klubów muzycznych. W związku z powyższym udano się we wskazane miejsce i ujęto dwie osoby a następnie udano się na I Komisariat Policji celem przekazania całości zdarzenia. W toku czynności stwierdzono również ,że nieletnie samowolnie oddaliły się z Pogotowia Opiekuńczego

 
Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 64

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 19.10.2010r.

W dniu 19.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 32 strażników i 5
aplikantów. Zarejestrowano 34 zgłoszenia z prośbą o interwencje. które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz
osób nietrzeźwych (10), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich
zdrowiu lub życiu (3), osób bezdomnych (3), zdarzeń drogowych dot.
nieprawidłowego parkowania (8) , spraw porządkowych (6), zwierząt (2) ,
zdarzeń kryminalnych (2)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 4
zdarzenia dotyczące: osób nietrzeźwych (3) oraz sprawy porządkowej (1).

 
Współpraca z policją

* W godz. popołudniowych skierowano 1 strażnika do współpracy z
funkcjonariuszem Komisariatu III Policji celem pełnienia wspólnej służby
prewencyjnej w rejonie dzielnicy Tysiąclecie.

 
Ważniejsze wydarzenia

* W godz. popołudniowych skierowano dowódcę placówki SM do wzięcia udziału w
spotkaniu Rady Dzielnicy Kiedrzyn z władzami miasta oraz mieszkańcami
osiedla , celem monitorowania ich bieżących problemów .

* Ok. godz. 16.10 na ul.Piłsudskiego ujęto 29 letniego Pawła P. ,
poszukiwanego przez policję.. Mężczyznę przekazano podległej terytorialnie
jednostce ( KP IV ).

* Ok. godz. 19.30 wezwano patrol policji drogowej na ul.Krakowską , gdzie
u kierującego samochodem m-ki Cinquecento ujawniono całkowity brak
dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych - sprawę
przekazano funkcjonariuszom KP IV.

* Kilkanaście minut po godz. 21.00 interweniowano na terenie Pl.
Daszyńskiego wobec grupy osób spożywających alkohol. Wśród nich znajdował
się 15 letni Tomasz R. ( również spożywający piwo ) , wobec czego
nieletniego przewieziono do KSM i telefonicznie wezwano jego opiekunkę -
chłopca przekazano , sporządzono również dokumentację do wiadomości Izby
Dziecka Sekcji Prewencji KMP.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

artykuł nr 65

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 18.10.2010r.

W dniu 18.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 26 strażników i 2 aplikantów. Zarejestrowano 32 zgłoszenia z prośbą o interwencje. które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (10), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (9), osób bezdomnych (3), zdarzeń drogowych dot. nieprawidłowego parkowania (5), spraw porządkowych (1), zwierząt padłych (2) oraz awarii(1)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 8 zdarzeń dotyczących: osób nietrzeźwych (1),spożywania alkoholu(3), osób leżących(3) nieprawidłowego parkowania (1)

 
Ważniejsze wydarzenia

Około godz.23.00 w rejonie ul.Rynek Wieluński podczas podejmowania interwencji wobec osoby używającej słów wulgarnych doszło do znieważenia słownego strażnika. W związku z powyższym całośc zdarzenia przekazano Policji.