główna zawartość
artykuł nr 11

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 19.12.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 19.12. 2010 r.

W dniu 19.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 17 strażników . Zarejestrowano 22 zgłoszenia z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (8) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (2), osób bezdomnych (6), zdarzeń drogowych (1), kradzieży(1)niszczenia mienia (1) oraz nieodśnieżonych chodników(1)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 4 zdarzenia dotyczące: osoby leżącej (1)spożywania alkoholu(1)niszczenia mienia(1)zakłócania porządku publicznego(1)

 
Współpraca z innymi podmiotami dla poprawienia ładu i porządku

W godz. popołudniowych , w związku ze wzmożonym ruchem przedświątecznych zakupów oddelegowano 1 strażnika do współpracy z pracownikami ochrony marketu Tesco przy ul. Drogowców .

 
Ważniejsze wydarzenia

Około godz.18.00w rejonie ul Racławickiej podjęto interwencję wobec mężczyzny który niósł furtkę metalową. W trakcie prowadzenia dalszych czynności ustalono ,że osoba dokonała kradzieży furtki z jednej z posesji przy w/w ulicy .Całość sprawy przekazano Policji.

Około godz.1.15 w rejonie ul Sobieskiego ujęto dwóch mężczyzn,którzy idąc ulicą urwali lusterka w dwóch pojazdach zaparkowanych przy w/w ulicy. Całość sprawy przekazano Policji. Zdarzenie zarejestrował monitoring wizyjny.

artykuł nr 12

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 18.12.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 18.12. 2010 r.

W dniu 18.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 27 strażników i 1
aplikantów. Zarejestrowano 67 zgłoszenia z prośbą o interwencje, które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej,
spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (29) , osób leżących w
okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (6), osób bezdomnych
(8), zdarzeń drogowych (8), spraw porządkowych (12) awarii (4).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 6
zdarzeń dotyczących : osób nietrzeźwych (4), zakłócania PP (1) oraz spraw
zwiążanych z Akcją Zima (1)

 
Współpraca z innymi podmiotami dla poprawienia ładu i porządku

W godz. popołudniowych , w związku ze wzmożonym ruchem przedświątecznych
zakupów oddelegowano 2 strażników do współpracy z pracownikami ochrony
marketu Tesco przy ul. Drogowców .

 
Ważniejsze wydarzenia

Około godz.2.25 w rejonie Al. Wolności 45 obserwatorzy monitoringu zwrócili
uwagę na dziwne zachowanie młodego mężczyzny w stosunku do drugiego.

W wyniku podjętej interwencji ustalono, że jest on poszukiwany przez
Policję. Osobę przekazano do prowadzenia dalszych czynności przez I
Komisariat Policji.

Około godz. 04.00 w rejonie II Al. NMP przy skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego
obserwatorzy monitoringu zauważyli zakłócenie porządku publicznego -
szarpaninę. W wyniku podjętych czynności ukarano 1 MKK w wys. 300 zł. z art.
51 oraz jedną przewieziono do OPOPA ze względu na stan upojenia
alkoholowego.


Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 13

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 17.12.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 17.12. 2010 r.

W dniu 17.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 33 strażników i 2
aplikantów. Zarejestrowano 34 zgłoszenia z prośbą o interwencje, które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej,
spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (8) , osób leżących w
okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (9), osób bezdomnych
(6), zdarzeń drogowych (5), spraw porządkowych (3) awarii (1) , oraz zdarzeń
kryminalnych (2)..

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 17
zdarzeń dotyczących : osób nietrzeźwych (3), zakłócania PP (2) oraz spraw
zwiążanych z Akcją Zima (12)

 
Współpraca z innymi podmiotami dla poprawienia ładu i porządku

W godz. popołudniowych , w związku ze wzmożonym ruchem przedświątecznych
zakupów oddelegowano 2 strażników do współpracy z pracownikami ochrony
marketu Tesco przy ul. Drogowców .

 
Współpraca z policją

W godzinach popołudniowych oddelegowano 1 strażnika do współpracy z
funkcjonariuszem III Komisariatu Policji celem pełnienia wspólnej wspólnej
służby patrolowej w rejonie dzielnicy Tysiąclecie.

 
Ważniejsze wydarzenia

Około godz.9.00 w rejonie Al Pokoju w jednej z klatek schodowych ujawniono
zwłoki n/n mężczyzny leżące w piwnicy. Całość sprawy przekazano Policji oraz
Pogotowiu Ratunkowemu.

Około godz.16.40 w rejonie ul Piłsudskiego podjęto interwencje wobec 5 osób
wyłudzających od przechodniów pieniądze .W toku czynności osoby ukarano
mandatami karnymi po 500 zł z art 58 KW . Zdarzenie zaobserwowali operatorzy
monitoringu.

Około godz.17.20 w rejonie pl. Daszyńskiego podjęto interwencję wobec
nieletniego 15-latka będącego w stanie upojenia alkoholowego. W związku z
tym , iż z nieletnim nie można było nawiązać kontaktu wezwano Pogotowie
Ratunkowe ,które po przybyciu zabrało osobę do szpitala. O zdarzeniu
poinformowano matkę oraz sporządzono notatkę do Izby Dziecka Sekcji
Prewencji KMP. Zdarzenie zaobserwowali operatorzy monitoringu.


Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

artykuł nr 14

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 16.12.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 16.12. 2010 r.

W dniu 16.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 31 strażników.. Zarejestrowano 37 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (8) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (11), osób bezdomnych (5), zdarzeń drogowych (2), spraw porządkowych (1) dotyczących Akcji Zima (7), zwierząt (2), oraz zdarzeń kryminalnych (1)..

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 2 zdarzenia dotyczących : osób nietrzeźwych (1), kradzieży mienia (1).

 
Współpraca z innymi podmiotami dla poprawienia ładu i porządku

W związku ze zmożonym ruchem – przedświątecznych zakupów , w godz. popołudniowych oddelegowano 1 strażnika do współpracy z ochroną marketu Tesco przy ul. Drogowców .

 
Ważniejsze wydarzenia

W związku z informacjami od mieszkańców oraz własnych spostrzeżeń dot. śliskości na drogach na bieżąco kontaktowano się z dysp. Akcji Zima przekazując uwagi odnośnie stanu zimowego utrzymania dróg.

O godz. 23.50 w rejonie Pl. Biegańskiego , monitoring wizyjny zauważył kobietę w towarzystwie mężczyzny , która skradła z choinki bombkę świąteczną. Na miejsce wysłany patrol straży miejskiej, który ujął sprawczynię kradzieży w/w bombki. Osoby przekazano do I komisariatu celem prowadzenia dalszych czynności.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 15

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 15.12.2010r.

W dniu 15.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 36 strażników i 2
aplikantów. Zarejestrowano 40 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej,
spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (11) , osób leżących w
okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (7), osób bezdomnych
(3), zdarzeń drogowych (4), spraw porządkowych (1) dotyczących Akcji Zima
(10), zwierząt (2), oraz zdarzeń kryminalnych (2)..

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 4
zdarzenia dotyczących : osób nietrzeźwych (2), zakłóceń p/pubicznego (2).

 
Współpraca z innymi podmiotami dla poprawienia ładu i porządku

W związku ze zmożonym ruchem - przedświątecznych zakupów , w godz.
popołudniowych oddelegowano 2 strażników do współpracy z ochroną marketu
Tesco przy ul. Drogowców

 
Współpraca z Policją

W dniu dzisiejszym 2 strażników oddelegowano do wsółpracy z
funkcjionariuszami Policji z VI Komisariatu w Częstochowie w celu wspólnego
patrolu . Nie odnotowano poważniejszych zdarzeń.

 
Ważniejsze wydarzenia

W związku z informacjami od mieszkańców oraz własnych spostrzeżeń dot.
śliskości na drogach na bieżąco kontaktowano się z dysp. Akcji Zima
przekazując uwagi odnośnie stanu zimowego utrzymania dróg.