główna zawartość
artykuł nr 16

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 13.12.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 13.12. 2010 r.

W dniu 13.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 35 strażników i 2
aplikantów. Zarejestrowano 56 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej,
spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (5) , osób leżących w
okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (11), osób bezdomnych
(1), zdarzeń drogowych (7), spraw porządkowych (2) dotyczących Akcji Zima
(23),zwierząt (5) kradzieży (1) oraz zdarzeń kryminalnych (1)..

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 28
zdarzeń dotyczących : osób nietrzeźwych (2), osób leżących (1), Akcji Zima
(22) kradzieży (1) oraz spraw porządkowych (2).

 
Współpraca z policją

W godz. dopołudniowych oddelegowano 2 strażników do współpracy z
funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego KMP.

 
Ważniejsze wydarzenia

W związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi na terenie miasta
( opady śniegu ) na bieżąco kontaktowano się z dysp. Akcji Zima przekazując
uwagi odnośnie stanu zimowego utrzymania dróg.

 
Dyżurny Straży Miejskiej
insp. Bogusław Mraz

artykuł nr 17

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 11.12.2010r.

W dniu 11.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 24 strażników i 3
aplikantów. Zarejestrowano 53 zgłoszenia z prośbą o interwencje, które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej,
spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (22) , osób leżących w
okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (2), osób bezdomnych
(11), zdarzeń drogowych (6), dotyczących posesji (7) w tym dotyczących
Akcji- Zima (5),zwierząt (2), zdarzeń kryminalnych (2) handlu (1)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 11
zdarzeń dotyczących: plakatowania (1) osób nietrzeźwych (4) akcji zima (2)
oraz zakłócania porządku publicznego (2) spożywanie alkoholu (1) osoby
leżącej (1).

 
Ważniejsze wydarzenia

W godz. popołudniowych i nocnych kontrolowano znane strażnikom miejsca
przebywania osób bezdomnych , proponując im pomoc w postaci ewentualnego
przewozu do miejscowej ogrzewalni - dowieziono w sumie 12 osób.

* Około godz. 17.20 na przystanku MPK ul. Warszawska przy DH Puchatek w
Częstochowie operator monitoringu wizyjnego miasta zauważył jak jeden
mężczyzna pobił drugiego mężczyznę, który przewrócił się od uderzenia na
chodnik. Na miejce niezwłocznie udał się patrol straży miejskiej i ujął nn
mężczyznę. Poszkodowanego z urazem głowy pogotowie ratunkowe odwiozło do
szpitala , sprawcę zdarzenia z uwagi na stan nietrzeźwości odwieziono do IW
OPOPA . Informację w formie notatki przekazano do IV Komisariatu Policji w
Czestochowie do dalszego prowadzenia.

* Około godz. 22.50 do budynku Dwoca PKS ul. Wolności w Częstochowie
włamał się nn mężczyzna . Wysłany na miejsce patrol straży miejskiej ujął
mężczyznę. Z uwagi na stan upojenia alkoholowego mężczyzną został
umieszczonu w IW OPOPA. Informację w formie notaki przekazano do I
Komisariatu Policji w Częstochowie w celu dalszego prowadzenia Dyżurny
Straży Miejskiej.

artykuł nr 18

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 10.12.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 10.12. 2010 r.

W dniu 10.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 38 strażników i 3 aplikantów. Zarejestrowano 58 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (18) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (12), osób bezdomnych (7), zdarzeń drogowych (5), dotyczących Akcji- Zima (14),zwierząt (1), awarii (1)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 6 zdarzeń dotyczących: osób leżących (1) osób nietrzeźwych (3) nielegalnego handlu (1) oraz zakłócania porządku publicznego (1).

 
Ważniejsze wydarzenia

W godz. popołudniowych i nocnych kontrolowano znane strażnikom miejsca przebywania osób bezdomnych , proponując im pomoc w postaci ewentualnego przewozu do miejscowej ogrzewalni - dowieziono w sumie 6 osób.

artykuł nr 19

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 09.12.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 09.12. 2010 r.

W dniu 09.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 30 strażników .
Zarejestrowano 50 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in :
zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz
osób nietrzeźwych (7) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich
zdrowiu lub życiu (9), osób bezdomnych (6), zdarzeń drogowych (7),
dotyczących Akcji- Zima (13), zwierząt (4), awarii (2) oraz zdarzeń kryminalnych (2).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 6
zdarzeń dotyczących: osób leżących (2) osób nietrzeźwych (2) nielegalnego
handlu (1) oraz pobicia (1).

 
Ważniejsze wydarzenia

W godz. popołudniowych i nocnych kontrolowano znane strażnikom miejsca
przebywania osób bezdomnych , proponując im pomoc w postaci ewentualnego
przewozu do miejscowej ogrzewalni - dowieziono w sumie 6 osób.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

artykuł nr 20

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 08.12.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 08.12. 2010 r.

W dniu 08.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 40 strażników . Zarejestrowano 49 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (9) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (10), osób bezdomnych (8), zdarzeń drogowych (3), dotyczących Akcji- Zima (18), zwierząt (1),

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 3 zdarzenia dotyczące: ruchu drogowego (1) , niszczeniu mienia (1) włamanie do budki handlowej. (1)

 
Ważniejsze wydarzenia

W godz. popołudniowych i nocnych kontrolowano znane strażnikom miejsca przebywania osób bezdomnych , proponując im pomoc w postaci ewentualnego przewozu do miejscowej ogrzewalni - dowieziono w sumie 4 osób.

Ok. godz. 14.30 na ul. Krakowskiej doszło do wypadku drogowego w którym kierująca pojazdem m-ki Opel Corsa potrąciła przechodzącego po przejściu dla pieszych ok. 45 letniego , nietrzeźwego mężczyznę. Poszkodowanego oddano pod opiekę lekarza Pogotowia Ratunkowego , natomiast całość sprawy przekazano patrolowi policji drogowej.

Około godz. 2.45 w rejonie III Al. NMP przy Cepelii monitoring wizyjny miasta ujawnił włamanie do budki handlowej. Natychmiast po ujawnieniu włamania dyżurny powiadomił patrol straży miejskiej oraz I komisariat policji. Po około 5 minutach patrol straży miejskiej od strony ul. Racławickiej odciął możliwość ucieczki opisanych osób, a patrol policji ujął sprawców w/w włamania.

 
Dyżurny Straży Miejskiej