główna zawartość
artykuł nr 46

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 11.11.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 11.11. 2010 r.

W dniu 11.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 31 strażników i 2 aplikantów. Zarejestrowano 33 zgłoszenia z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (11) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (7), zdarzeń drogowych (4), osób bezdomnych (6), awarii (1), niszczenia plakatów wyborczych (2) oraz plakatowania (2).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 6 zdarzeń dotyczących: osób leżących (2) spożywania alkoholu (2) zakłócania porządku publicznego (1), plakatowania (2).

 

Ważniejsze wydarzenia

* W godz. południowych zabezpieczano ład i porządek na terenie Pl. Biegańskiego , gdzie odbywały się uroczystości związane z 92 Rocznicą Odzyskania Niepodległości. Oddelegowano również 3 strażników tworzących poczet sztandarowy miasta do uroczystej mszy św. koncelebrowanej w miejscowej Archikatedrze. Delegacja Straży Miejskiej uczestniczyła również w składaniu kwiatów pod pomnikami Papieża Jana Pawła II oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego.

* Ok. godz.7.00 interweniowano obok marketu Żabka zlokalizowanym przy ul. PCK , wobec 19 letniego mężczyzny leżącego przy śmietniku. Podczas przeszukania osoby ujawniono w ubraniu maczetę o dł. ok. 70 cm oraz nóż myśliwski.

W obawie iż przedmioty te mogły być użyte w przestępstwie, sprawę przekazano Komisariatowi III Policji . Mężczyznę umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOPA i pozostawiono do dyspozycji w/w jednostki.

* Ok. godz. 14.45 interweniowano w jednej z klatek schodowych bloku przy Al. Kościuszki , gdzie na 8 piętrze leżał n/n , bezdomny i cuchnący mężczyzna. Z uwagi na fakt iż pomimo wysiłków patrolu nie uzyskano z nim kontaktu, wezwano niezwłocznie na miejsce zdarzenia zespół Pogotowia Ratunkowego – lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Sprawę przekazano przybyłemu na miejsce patrolowi z Komisariatu I Policji.

 

Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 47

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 09.11.2010r.

W dniu 09.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 41 strażników i 7
aplikantów. Zarejestrowano 55 zgłoszenia z prośbą o interwencje, które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej,
spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (14) , osób leżących w
okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (9), zdarzeń drogowych
(11), osób bezdomnych (3) spraw porządkowych (6) awarii (5) zwierząt (4)
oraz zdarzń kryminalnych (3).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 9
zdarzeń dotyczących: osób leżących (1) zakłócania porządku publicznego (3)
osób nietrzeźwych (2) zdarzeń drogowych (1) spożywania alkoholu (1) oraz
spraw porządkowych (1).

 
Ważniejsze wydarzenia

* Około godz. 19.35 na ul. Sportowej w Częstochowie podjęto czynności wobec
młodego mężczyzny który spożywał piwo. Jak się okazało był to nieletni
chłopiec. Nieletniego oddano pod opiekę rodziców. Notatkę informacyjną
sporządzono do woadomości Policyjnej Izby Dziecka KMP w Częstochowie.

artykuł nr 48

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 08.11.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 08.11. 2010 r.

W dniu 08.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 32 strażników i 3
aplikantów. Zarejestrowano 31 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej,
spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (6) , osób leżących w
okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (10), zdarzeń drogowych
(4), osób bezdomnych (4) spraw porządkowych (4) awarii (2) oraz osoby
zaginionej (1).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 5
zdarzeń dotyczących: osób leżących (2) zakłócania porządku publicznego (1)
oraz spraw porządkowych (2).

 
Ważniejsze wydarzenia

 
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

artykuł nr 49

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 07.11.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 07.11. 2010 r.

W dniu 07.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 19 strażników i 2 aplikantów. Zarejestrowano 24 zgłoszenia z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (12) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (8), zdarzeń drogowych (1), osób bezdomnych (3) .

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 8 zdarzeń dotyczących: osób leżących (3) osoby nietrzeźwych (5),

 
Ważniejsze wydarzenia

 
Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 50

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 06.11.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 06.11. 2010 r.

W dniu 06.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 29 strażników i 6 aplikantów. Zarejestrowano 49 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (19) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (7), osób zaginionych (1), zdarzeń drogowych (6), osób bezdomnych (6) spraw porządkowych (3), zwierząt (1) , awarii infrastruktury miasta (2), niszczenia zieleni przez wycinkę drzew (1), pożaru we wiacie śmietnikowej (1), plakatowania na znakach drogowych (1).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 11 zdarzeń dotyczących: osób leżących (1) osoby nietrzeźwych (3), innych form zakłócania porządku publicznego (4), plakatowanie (1), spożywanie alkoholu (2).

 
Ważniejsze wydarzenia

Minionej doby nie odnotowano poważniejszych zdarzeń

 
Dyżurny Straży Miejskiej