Struktura organizacyjna

Organ wykonawczy
|
L Komendant - Artur Hołubiczko
|
|
| Zastępca Komendanta
|
|
|
| Oddział Organizacyjno-Prawny
| |
| | KANCELARIA
| |
| | ARCHIWUM
| |
| L Referat Prawny
|
|
| Oddział Ochrony Porządku Publicznego
| |
| | Sekcja Koordynacji
| |
| | Referat ds Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta Częstochowy
| |
| | Referat Patrolowo Interwencyjny
| | |
| | | Sekcja Terenowa I
| | |
| | | Sekcja Terenowa II
| | |
| | L Sekcja Terenowa IV
| |
| L Referat Operacyjny
| |
| | Sekcja Wsparcia Taktycznego
| |
| | Sekcja Terenowa III
| |
| L Sekcja Terenowa V
|
|
| Referat Finansowy
|
|
L Referat ds. zapobiegania zjawiskom kryminogennym wśród dzieci i młodzieży