Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Straży Miejskiej w Częstochowie:

Uchwała Rady Miasta Częstochowy 28/IV/2002 (19/12/02) w sprawie zmiany Uchwały nr 75/IX/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy pod nazwą Straż Miejska w Częstochowie i nadania jej Regulaminu organizacyjnego oraz przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Częstochowie (również w załączniku).

Załączniki
uchwala_regulamin_organizacyjny_SM.doc   83.000 KB