Majątek

Stan majątku Straży Miejskiej w Częstochowie od roku 2003 według stanu na dzień 30 czerwca każdego roku