główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 181

1. Data: 2010-05-20 22:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia - rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SM.I.3410-1/10
Wykonanie: Marek Nowakowski
2. Data: 2010-05-12 17:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia - rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SM.I.3410-1/10 .
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie specyfikacji w formacie doc celem ułatwienia elektronicznej obróbki załączników.
Wykonanie: Marek Nowakowski
3. Data: 2010-05-12 17:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia - rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SM.I.3410-1/10 .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano specyfikację istotnych warunków zamówienia do dokumentu "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU".
Wykonanie: Marek Nowakowski
4. Data: 2010-05-12 17:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia - rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SM.I.3410-1/10 .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano skan dokumentu "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"
Wykonanie: Marek Nowakowski
5. Data: 2010-05-12 17:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia - rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SM.I.3410-1/10
Wykonanie: Marek Nowakowski