główna zawartość
artykuł nr 1

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 27.12.2010r.

W dniu 27.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 22 strażników i 3
aplikantów . Zarejestrowano 35 zdarzenia oraz zgłoszenia z prośbą o
interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub
ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (8) , osób leżących
w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (4), osób bezdomnych
(9), zdarzeń kryminalnych (1) , zdarzeń drogowych (4), spraw porządkowych
(1) oraz zwierząt (7)zaginiona osoba(1).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 2
zdarzenia dotyczące : osób nietrzeźwych (2 )

 
Współpraca z Policją

W dniu dzisiejszym dwóch strażników zostało oddelegowanych do współpracy z
Sekcją Ruchu Drogowego KMP w Częstochowie do wspólnego patrolu . Podczas
pełnienia służby nie odnotowano poważniejszych zdarzeń.

 
Ważniejsze wydarzenia

Minionej doby skontrolowano 17 posesje pod względem Akcji -Zima.
Skontrolowano 28 miejsc przebywania osób bezdomnych . Wyniku podjętych
czynności: 7 osób przekazano do ogrzewalni dla bezdomnych oraz 10 osób
przekazano do IW. OPOPA.