główna zawartość
artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 05.05.2019r.

Przyjęto też 25 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (10), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (1), spraw porządkowych (1), handlu (1), awarii (1), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (3), zaginięcie osoby (1).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 3 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 3

 

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0

Interwencje Straży Miejskiej: osoby wymagające opieki/ osoby leżące w miejscach publicznych - 2, uwagi porządkowe – 1.