główna zawartość
artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 07.05.2019r.

Przyjęto też 40 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (6), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (2), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (4), awarii (5), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (11).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 1 obserwację, która zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej –

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 1

Pogotowiu Ratunkowemu – 0