główna zawartość
artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 09.05.2019r.

Przyjęto też 48 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (10), osób bezdomnych (6), spraw porządkowych (2), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (5), zwierząt (9), wykroczeń drogowych (15), zdarzeń kryminalnych (1).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 3 obserwację, która zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 2

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 1

Interwencje Straży Miejskiej: awarii – 1, studzienki MZD – 1.