główna zawartość
artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 10.05.2019r.

Przyjęto też 56 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (17), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (9), spraw porządkowych (3), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (3), handlu (1), awarii (3), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (13), zdarzeń kryminalnych (1), zaginięcie osoby (1).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 2 obserwację, która zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 2

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0

Interwencje Straży Miejskiej: osoby wymagające opieki/leżące - 1, awarii – 1.