główna zawartość
artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 13.05.2019r.

Przyjęto też 49 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (10), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (6), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), awarii (2), zwierząt (8), wykroczeń drogowych (15), zdarzeń kryminalnych (2), plakatowania (1).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 1 obserwację, która została zakończona przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 0

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 1

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0