główna zawartość
artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 15.05.2019r.

Przyjęto też 35 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (4), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (6), spraw porządkowych (1), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (6), zwierząt (6), wykroczeń drogowych (8), zdarzeń kryminalnych (1).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 2 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 2

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0

Interwencje Straży Miejskiej w Częstochowie: osoby wymagające opieki/osoby leżące w miejscach publicznych - 1, kradzież mienia/niszczenie mienia – 1.