główna zawartość
artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 16.05.2019r.

Przyjęto też 61 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (13), osób leżących w miejscach publicznych (8), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (3), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (6), spalania odpadów na powierzchni ziemi (1), awarii (1), zwierząt (7), wykroczeń drogowych (15), zdarzeń kryminalnych (1), zaginięcie osoby (2).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 8 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 7

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 1

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0

Interwencje Straży Miejskiej: osoby wymagające opieki/leżące - 6, studzienki MZD – 1.