główna zawartość
artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 19.05.2019r.

Przyjęto też 37 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (18), osób leżących w miejscach publicznych (7), spraw porządkowych (1), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), awarii (3), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (3).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 5 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 5

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 0

Interwencje Straży Miejskiej: osoby wymagające opieki/osoby leżące w miejscach publicznych - 3, zakłócanie porządku publicznego i spokoju – 1, uwagi porządkowe – 1.