główna zawartość
artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 20.05.2019r.

Przyjęto też 58 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (18), osób leżących w miejscach publicznych (7), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (2), spalania odpadów na powierzchni ziemi (1), awarii (6), zwierząt (7), wykroczeń drogowych (12), zdarzeń kryminalnych (1), zaginięcie osoby (2).

Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 1 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom:

Straży Miejskiej – 0

CZK – 0

SOK – 0

Policji – 0

Straży Pożarnej – 0

Pogotowiu Ratunkowemu – 1