główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SM.I.3410-1/10

Dzierżawa fotoradaru w wersji przenośnej umożliwiającej pomiary z pobocza drogi na trójnogu wraz z obsługą techniczną urządzeń do rejestracji wykroczeń przekraczania prędkości przez kierowców pojazdów, oraz organizacja i prowadzenie biura wraz z opracowywaniem dla potrzeb Straży Miejskiej w Częstochowie dokumentów związanych ze stwierdzonymi wykroczeniami przekraczania prędkości na drogach publicznych należących do Gminy Częstochowa.