główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu z dnia 18-08-2008 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia na zakup i dostawę serwera oraz urządzenia klimatyzacyjnego dla Straży Miejskiej w Częstochowie.