główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 26.03.2020r.

Przyjęto też 47 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (24), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (5), spalania odpadów na powierzchni ziemi (2), awarii (4), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (1). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprow...

Utworzony: 2020-03-27 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 09:32

2. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 25.03.2020r.

Przyjęto też 37 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (15), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (7), spraw porządkowych (2), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (2), handlu (2), awarii (1), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (3). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wi...

Utworzony: 2020-03-26 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 08:49

3. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 24.03.2020r.

Przyjęto też 45 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (17), osób leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych (7), spraw porządkowych (2), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), awarii (2), zwierząt (6), wykroczeń drogowych (5). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Stra...

Utworzony: 2020-03-26 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 08:48

4. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 23.03.2020r.

Przyjęto 43 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (13), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (6), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (4), spalania odpadów na powierzchni ziemi (1), awarii (4), zwierząt (7), zdarzeń kryminalnych (1). Minionej doby pracow...

Utworzony: 2020-03-24 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 09:54

5. Nabór na stanowiska

Nabór na wolne stanowiska pracy STRAŻNIKA MIEJSKIEGO - aplikanta

Nasz znak: SM-OOP.111.2.2020 Data: 20.02.2020 r. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy S T R A Ż N I K A M I E J S K I E G O - aplikanta w Oddziale Ochrony Porządku Publicznego w Straży Miejskiej w Częstochowie ...POSTĘPOWANIE ZAWIESZONE... CZYTAJ WIĘCEJ... 1. Wymagania niezbędne : 1.1. obywatelstwo polskie, 1.2. ukończone 21 lat, 1.3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 1.4. co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżo...

Utworzony: 2020-02-21 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 12:17

6. Najnowsze ogłoszenia

ZAWIESZENIE POSTĘPOWAŃ DO ODWOŁANIA

Nasz znak: SM-OOP.111.2.2020 Data: 20.03.2020 r. Mając na względzie sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z Koronawirusem ( COVID - 19), do odwołania zwiesza się prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych na wolne stanowiska urzędnicze tj. strażnika w straży miejskiej - aplikanta w Oddziale Ochrony Porządku Publicznego... ...Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo publiczne, prosimy o nieskładanie wizyt w Straży Miejskiej w Częstochowie w sprawach dotyczących przyjęć do pracy. Kopie wymaganych d...

Utworzony: 2020-03-23 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 12:06

7. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 22.03.2020r.

Przyjęto też 31 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (11), osób leżących w miejscach publicznych (1), osób bezdomnych (8), spraw porządkowych (1), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (2), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (4). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej...

Utworzony: 2020-03-23 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 10:44

8. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 21.03.2020r.

Przyjęto też 48 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (12), osób leżących w miejscach publicznych (9), osób bezdomnych (10), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (3), spalania odpadów na powierzchni ziemi (2), handlu (2), awarii (2), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (5), zdarzeń kryminalnych (1). Mi...

Utworzony: 2020-03-23 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 10:42

9. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 20.03.2020r.

Przyjęto 71 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (21), osób leżących (5), osób bezdomnych (8), spraw porządkowych (5), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (8), spalania odpadów na powierzchni ziemi (4), handlu (0), awarii (2), zwierząt (7), wykroczeń drogowych (11), zdarzeń kryminalnych (0), zaginięcie osoby (0), plakatowania (0), wypadków nadzw...

Utworzony: 2020-03-23 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 10:36

10. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 19.03.2020r.

Przyjęto 60 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (20), osób leżących w miejscach publicznych (7), osób bezdomnych (8), spraw porządkowych (1), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (7), spalania odpadów na powierzchni ziemi (4), handlu (1), awarii (2), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (5), zdarzeń k...

Utworzony: 2020-03-20 | Zmodyfikowany: 2020-03-20 09:19

11. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 18.03.2020r.

Przyjęto też 47 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (16), osób leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (7), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (2), spalania odpadów na powierzchni ziemi (3), handlu (1), awarii (1), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (4), zdarz...

Utworzony: 2020-03-19 | Zmodyfikowany: 2020-03-19 10:58

12. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 17.03.2020r.

Przyjęto też 44 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (11), osób leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (4), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (9), spalania odpadów na powierzchni ziemi (3), awarii (1), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (5), zdarzeń kryminaln...

Utworzony: 2020-03-19 | Zmodyfikowany: 2020-03-19 10:58

13. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 16.03.2020r.

Przyjęto też 37 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (9), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (9), spraw porządkowych (2), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (3), awarii (2), zwierząt (7), wykroczeń drogowych (2). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straż...

Utworzony: 2020-03-17 | Zmodyfikowany: 2020-03-17 08:17

14. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 15.03.2020r.

Przyjęto też 23 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (9), osób bezdomnych (4), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (3), awarii (1), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (2), zdarzeń kryminalnych (2). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 5 obserwacje, ...

Utworzony: 2020-03-16 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 08:58

15. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 14.03.2020r.

Przyjęto też 46 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (12), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (6), spraw porządkowych (1), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (9), spalania odpadów na powierzchni ziemi (1), handlu (1), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (7), zdarzeń kryminaln...

Utworzony: 2020-03-16 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 08:57

16. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 13.03.2020r.

Przyjęto też 37 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (13), osób leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (4), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), spalania odpadów na powierzchni ziemi (1), awarii (1), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (3), zaginięcie osoby ...

Utworzony: 2020-03-16 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 08:56

17. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 12.03.2020r.

Przyjęto 48 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (20), osób leżących (4), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (2), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), spalania odpadów na powierzchni ziemi (0), handlu (0), awarii (2), zwierząt (5), wykroczeń drogowych (9), zdarzeń kryminalnych (1), zaginięcie osoby (0), plakatowania (0), wypadków nadzwy...

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-03-13 07:48

18. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 11.03.2020r.

Przyjęto 32 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (14), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (1), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), wykroczeń drogowych (9). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 1 ...

Utworzony: 2020-03-12 | Zmodyfikowany: 2020-03-12 07:41

19. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 10.03.2020r.

Przyjęto też 40 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (9), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (6), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (5), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (9). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej ...

Utworzony: 2020-03-11 | Zmodyfikowany: 2020-03-11 10:25

20. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 09.03.2020r.

Przyjęto też 46 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (7), osób leżących w miejscach publicznych (1), osób bezdomnych (11), spraw porządkowych (5), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (10), awarii (1), zwierząt (7), wykroczeń drogowych (4). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Str...

Utworzony: 2020-03-10 | Zmodyfikowany: 2020-03-10 09:19