główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Raporty / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 15.09.2020r.

Przyjęto też 44 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (7), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (8), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (4), awarii (1), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (14), zdarzeń kryminalnych (1). Minionej doby pracownicy Referatu ...

Utworzony: 2020-09-16 | Zmodyfikowany: 2020-09-16 09:08

2. Nabór na stanowiska

Nabór na wolne stanowiska pracy STRAŻNIKA MIEJSKIEGO - aplikanta - ROZSTRZYGNIĘTO

Nasz znak: SM-OOP.111.3.2020 Data: 29.06.2020 r. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy S T R A Ż N I K A M I E J S K I E G O - aplikanta w Oddziale Ochrony Porządku Publicznego w Straży Miejskiej w Częstochowie ...POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE ... Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko żadna z osób nie uzyskała minimum 41 punktów wymaganych do zatrudnienia.... DODANO INFORMACJĘ O WYNIKACH NABORU (...) Wymagania niezbędne : obywatelstwo polskie, ukończon...

Utworzony: 2020-06-29 | Zmodyfikowany: 2020-09-15 21:31

3. Raporty / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 13.09.2020r.

Przyjęto 27 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (9), osób leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych (1), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (2), awarii (1), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (5). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 1...

Utworzony: 2020-09-15 | Zmodyfikowany: 2020-09-15 08:32

4. Raporty / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 14.09.2020r.

Przyjęto też 29 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (5), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (1), spraw porządkowych (2), handlu (1), awarii (2), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (11), zaginięcie osoby (2). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej nie przeprowadzil...

Utworzony: 2020-09-15 | Zmodyfikowany: 2020-09-15 08:30

5. Raporty / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 12.09.2020r.

Przyjęto też 42 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (13), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (7), spraw porządkowych (4), spalania odpadów na powierzchni ziemi (2), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (9). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 3 obs...

Utworzony: 2020-09-15 | Zmodyfikowany: 2020-09-15 08:28

6. Raporty / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 11.09.2020r.

Przyjęto też 36 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (6), osób leżących w miejscach publicznych (7), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (4), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (4), awarii (1), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (6). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straż...

Utworzony: 2020-09-15 | Zmodyfikowany: 2020-09-15 08:27

7. Raporty / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 10.09.2020r.

Przyjęto 26 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (7), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (5), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (6), zaginięcie osoby (1). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przepr...

Utworzony: 2020-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-09-11 08:50

8. Raporty / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 09.09.2020r.

Przyjęto 40 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (7), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (7), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), handlu (1), awarii (2), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (11). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjn...

Utworzony: 2020-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-09-11 08:46

9. Raporty / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 08.09.2020r.

Przyjęto 35 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (7), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (4), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (2), awarii (2), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (12), zaginięcie osoby (1). Minionej doby pracownicy Referatu Monitori...

Utworzony: 2020-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-09-11 08:41

10. Raporty / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 07.09.2020r.

Przyjęto też 37 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (9), osób leżących w miejscach publicznych (7), osób bezdomnych (1), spraw porządkowych (2), awarii (1), zwierząt (7), wykroczeń drogowych (9). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 3 obserwacje, które zostały zakończon...

Utworzony: 2020-09-08 | Zmodyfikowany: 2020-09-08 09:01

11.

ROZSTRZYGNIĘTO - Nabór na wolne stanowiska pracy STRAŻNIKA MIEJSKIEGO - aplikanta

Nasz znak: SM-OOP.111.2.2020 Data: 20.02.2020 r. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy S T R A Ż N I K A M I E J S K I E G O - aplikanta w Oddziale Ochrony Porządku Publicznego w Straży Miejskiej w Częstochowie ...POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE ... DODANO INFORMACJĘ O WYNIKACH NABORU 1. Wymagania niezbędne : 1.1. obywatelstwo polskie, 1.2. ukończone 21 lat, 1.3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 1.4. co najmniej wykształcenie śr...

Utworzony: 2020-02-21 | Zmodyfikowany: 2020-09-07 13:30

12. Raporty / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 06.09.2020r.

Przyjęto 37 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (12), osób leżących w miejscach publicznych (8), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (4), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), awarii (1), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (12), zaginięcie osoby (1). Minionej doby pracownicy Referatu Monitor...

Utworzony: 2020-09-07 | Zmodyfikowany: 2020-09-07 09:17

13. Raporty / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 05.09.2020r.

Przyjęto 37 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (12), osób leżących w miejscach publicznych (8), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (4), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), awarii (1), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (12), zaginięcie osoby (1). Minionej doby pracownicy Referatu Monitor...

Utworzony: 2020-09-07 | Zmodyfikowany: 2020-09-07 09:16

14. Raporty / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 04.09.2020r.

Przyjęto też 49 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (18), osób leżących w miejscach publicznych (9), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (2), spalania odpadów na powierzchni ziemi (1), awarii (1), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (12), zaginięcie osoby (1). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego St...

Utworzony: 2020-09-07 | Zmodyfikowany: 2020-09-07 09:14

15. Ogłoszenia o sprzedaży

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego Straży Miejskiej w Częst...

Straż Miejska w Częstochowie informuje, iż posiada do sprzedaży zbędny składnik majątku ruchomego według opisu w załączonym niżej dokumencie ogłoszenia - do pobrania w formacie pdf:

Utworzony: 2020-09-04 | Zmodyfikowany: 2020-09-04 14:57

16. Raporty / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 03.09.2020r.

Przyjęto 36 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (8), osób leżących (3), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (9), awarii (1), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (8), zaginięcie osoby (1). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 4 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. służbom: Straży Miejskiej – 4...

Utworzony: 2020-09-04 | Zmodyfikowany: 2020-09-04 08:54

17. Ogłoszenie zwykłe

Więcej aktualności - na stronie Straży Miejskiej w Częstochowie

Aktualności znajdują się na stronie http://sm.czestochowa.pl/

Utworzony: 2020-09-03 | Zmodyfikowany: 2020-09-03 14:31

18. Zasady działania Biura Rzeczy Znalezionych

Zasady działania Biura Rzeczy Znalezionych.

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH mieści się w siedzibie Straży Miejskiej w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80 blok 3. tel. 34 368-31-90 Zasady działania Biura Rzeczy Znalezionych W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii ( COVID–19 ), do odwołania zawieszone zostaje przyjmowanie depozytów do działającego przy Straży Miejskiej w Częstochowie Biura Rzeczy Znalezionych. Zadania Biura Rzeczy Znalezionych na terenie miasta Częstochowy na mocy Uchwały Nr 167.XV.2015 Rady Miasta Częstochowy z...

Utworzony: 2014-03-27 | Zmodyfikowany: 2020-09-03 14:13

19. Dyżury podmiotu

Dyżury podmiotu

Interesanci przed umówieniem dokładnego terminu spotkania przedkładaną sprawę winni opisać, a pismo ze sprawą przesłać drogą elektroniczną lub w inny sposób dostarczyć do Straży Miejskiej w Częstochowie... Z zachowaniem "Procedur przyjmowania interesantów i reżimu sanitarnego" 1. Komendant: poniedziałek: od 07:30 do 15:30 wtorek: od 07:30 do 15:30 środa: od 07:30 do 15:30 czwartek: od 07:30 do 15:30 piątek: od 07:30 do 15:30 2. Sekretariat/Kancelaria/Administracja: poniedziałek: od...

Utworzony: 2010-03-22 | Zmodyfikowany: 2020-09-03 14:04

20. Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Nazwa Straż Miejska w Częstochowie Prawna nazwa skrócona Straż Miejska Województwo śląskie Powiat m. Częstochowa Gmina M. Częstochowa (gmina miejska) Miejscowość Częstochowa Ulica Krakowska Numer domu 80 blok 3 Kod pocztowy 42-203 NIP 5732321930 REGON 151406966 Telefon +48 34 3683192 Adres podmiotowej strony BIP http://strazmiejska.bip.czestochowa.pl Adres strony WWW http://sm.czestochowa.pl E-mail smiejska@czestochowa.um.gov.pl Elektroniczna Skrzynka Podawcza: smczest/SkrytkaESP

Utworzony: 2010-03-04 | Zmodyfikowany: 2020-09-03 14:00