główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 01.07.2020r.

Przyjęto też 47 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (19), osób leżących w miejscach publicznych (1), osób bezdomnych (8), spraw porządkowych (5), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), awarii (2), zwierząt (5), wykroczeń drogowych (8). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Stra...

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 08:44

2. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 30.06.2020r.

Przyjęto 37 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (10), osób leżących (4), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (5), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (0), spalania odpadów na powierzchni ziemi (0), handlu (1), awarii (0), zwierząt (9), wykroczeń drogowych (3), zdarzeń kryminalnych (0), zaginięcie osoby (0), plakatowania (0), wypadków nadzwy...

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 08:31

3. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 29.06.2020r.

Przyjęto 34 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (14), osób leżących (3), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (3), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (0), spalania odpadów na powierzchni ziemi (0), handlu (0), awarii (5), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (2), zdarzeń kryminalnych (0), zaginięcie osoby (0), plakatowania (0), wypadków nadzwy...

Utworzony: 2020-06-30 | Zmodyfikowany: 2020-06-30 08:17

4. Nabór na stanowiska

Nabór na wolne stanowiska pracy STRAŻNIKA MIEJSKIEGO - aplikanta

Nasz znak: SM-OOP.111.3.2020 Data: 29.06.2020 r. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy S T R A Ż N I K A M I E J S K I E G O - aplikanta w Oddziale Ochrony Porządku Publicznego w Straży Miejskiej w Częstochowie Wymagania niezbędne : obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni prawpublicznych, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, nienaganna opinia, dobry stan zdrowia (pełna sprawność pod względem...

Utworzony: 2020-06-29 | Zmodyfikowany: 2020-06-29 15:16

5. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 28.06.2020r.

Przyjęto też 37 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (14), osób leżących w miejscach publicznych (7), osób bezdomnych (1), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (2), spalania odpadów na powierzchni ziemi (1), awarii (1), zwierząt (5), wykroczeń drogowych (6). Minionej doby pracownicy Referatu Monitor...

Utworzony: 2020-06-29 | Zmodyfikowany: 2020-06-29 10:20

6. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 27.06.2020r.

Przyjęto 57 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (17), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (5), awarii (6), zwierząt (10), wykroczeń drogowych (9), zdarzeń kryminalnych (1), zaginięcie osoby (1). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przepr...

Utworzony: 2020-06-29 | Zmodyfikowany: 2020-06-29 10:17

7. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 26.06.2020r.

Przyjęto też 47 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (13), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (4), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), handlu (1), awarii (7), zwierząt (6), wykroczeń drogowych (8). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wi...

Utworzony: 2020-06-29 | Zmodyfikowany: 2020-06-29 10:10

8. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 25.06.2020r.

Przyjęto 41 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (6), osób leżących w miejscach publicznych (7), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (6), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), awarii (1), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (12), zdarzeń kryminalnych (1), zaginięcie osoby (1). Straży Miejskiej...

Utworzony: 2020-06-26 | Zmodyfikowany: 2020-06-26 09:34

9. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 24.06.2020r.

Przyjęto też 31 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (8), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (3), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), handlu (2), awarii (5), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (6). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 1 ob...

Utworzony: 2020-06-25 | Zmodyfikowany: 2020-06-25 08:26

10. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 23.06.2020r.

Przyjęto 50 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (17), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (6), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (2), spalania odpadów na powierzchni ziemi (1), zwierząt (7), wykroczeń drogowych (11), zdarzeń kryminalnych (1). Minion...

Utworzony: 2020-06-24 | Zmodyfikowany: 2020-06-24 09:48

11. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 22.06.2020r.

Przyjęto 57 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (14), osób leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych (10), spraw porządkowych (7), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), handlu (2), awarii (3), zwierząt (6), wykroczeń drogowych (9). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyj...

Utworzony: 2020-06-23 | Zmodyfikowany: 2020-06-23 10:59

12. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 21.06.2020r.

Przyjęto też 27 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (14), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (3), awarii (1), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (3). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 2 obserwacje, które zostały zakończone przekazaniem nw. służ...

Utworzony: 2020-06-22 | Zmodyfikowany: 2020-06-22 10:05

13. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 20.06.2020r.

Przyjęto też 58 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (23), osób leżących w miejscach publicznych (10), osób bezdomnych (1), spraw porządkowych (3), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (5), handlu (1), awarii (4), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (6), zaginięcie osoby (1). Minionej doby pracownicy ...

Utworzony: 2020-06-22 | Zmodyfikowany: 2020-06-22 09:56

14. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 19.06.2020r.

Przyjęto też 50 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu ow miejscach publicznych raz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (19), osób leżących w miejscach publicznych (6), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (2), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (2), handlu (1), awarii (3), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (11). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu W...

Utworzony: 2020-06-22 | Zmodyfikowany: 2020-06-22 09:43

15. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 18.06.2020r.

Przyjęto też 51 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (11), osób leżących (5), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (7), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (2), spalania odpadów na powierzchni ziemi (0), handlu (2), awarii (7), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (9), zdarzeń kryminalnych (0), zaginięcie osoby (0), plakatowania (0), wypadków na...

Utworzony: 2020-06-19 | Zmodyfikowany: 2020-06-19 09:49

16. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 17.06.2020r.

Przyjęto 53 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (9), osób leżących (5), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (3), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (3), spalania odpadów na powierzchni ziemi (0), handlu (2), awarii (3), zwierząt (6), wykroczeń drogowych (16), zdarzeń kryminalnych (0), zaginięcie osoby (2), plakatowania (0), wypadków nadzwy...

Utworzony: 2020-06-18 | Zmodyfikowany: 2020-06-18 14:08

17. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 16.06.2020r.

Przyjęto też 49 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (13), osób leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (5), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (3), handlu (2), awarii (2), zwierząt (6), wykroczeń drogowych (9), zaginięcie osoby (1). Minionej doby pracownicy R...

Utworzony: 2020-06-17 | Zmodyfikowany: 2020-06-17 08:29

18. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 15.06.2020r.

Przyjęto też 45 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (13), osób leżących w miejscach publicznych (8), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (2), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (2), spalania odpadów na powierzchni ziemi (1), handlu (1), awarii (1), zwierząt (7), wykroczeń drogowych (6), zdarz...

Utworzony: 2020-06-17 | Zmodyfikowany: 2020-06-17 08:26

19. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 14.06.2020r.

Przyjęto też 27 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (18), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (1), spraw porządkowych (2), zwierząt (2), plakatowania (1). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 3 obserwacji, które zostały zakończone przekazaniem nw....

Utworzony: 2020-06-15 | Zmodyfikowany: 2020-06-15 09:10

20. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 13.06.2020r.

Przyjęto też 60 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (25), osób leżących w miejscach publicznych (8), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (4), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (1), handlu (2), awarii (3), zwierząt (5), wykroczeń drogowych (8), zdarzeń kryminalnych (1), zaginięcie osoby (1). ...

Utworzony: 2020-06-15 | Zmodyfikowany: 2020-06-15 09:07