główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 16.01.2020r.

Przyjęto też 47 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (9), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (6), spraw porządkowych (3), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (18), spalania odpadów na powierzchni ziemi (1), awarii (2), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (2), zdarzeń kryminaln...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 09:14

2. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 14.01.2020r.

Przyjęto też 31 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (5), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (9), spraw porządkowych (2), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (3), awarii (1), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (6). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straż...

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 09:09

3. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 15.01.2020r.

Przyjęto też 34 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (11), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (3), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (4), awarii (3), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (8). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadz...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 09:09

4. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 13.01.2020r.

Przyjęto 55 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (8), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (11), spraw porządkowych (3), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (10), awarii (6), zwierząt (6), wykroczeń drogowych (8), zaginięcie osoby (1). Minionej doby pracownicy Referatu Monitor...

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 07:50

5. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 12.01.2020r.

Przyjęto też 30 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (7), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (3), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (3), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (9). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej ...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 12:51

6. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 11.01.2020r.

Przyjęto też 44 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (11), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (10), spraw porządkowych (2), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (4), awarii (1), wykroczeń drogowych (12). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 12:46

7. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 10.01.2020r.

Przyjęto też 40 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (13), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (1), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (8), awarii (3), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (4). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Stra...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 11:54

8. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 09.01.2020r.

Przyjęto 40 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (8), osób leżących w miejscach publicznych (8), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (2), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (7), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (9), zdarzeń kryminalnych (1), wypadków nadzwyczajnych (1). Minionej doby pracowni...

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 10:25

9. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 08.01.2020r.

Przyjęto też 36 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (6), osób bezdomnych (7), spraw porządkowych (6), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (5), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (8). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 1 obserwację, która została\...

Utworzony: 2020-01-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-09 08:40

10. Nabór na stanowiska

Nabór na wolne stanowiska pracy STRAŻNIKA MIEJSKIEGO - aplikanta.

Nasz znak: SM-OOP.111.1.2020 Data: 8.01.2020 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY S T R A Ż N I K A M I E J S K I E G O - aplikanta w Oddziale Ochrony Porządku Publicznego w Straży Miejskiej w Częstochowie 1. Wymagania niezbędne : 1.1. obywatelstwo polskie, 1.2. ukończone 21 lat, 1.3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 1.4. co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, 1.5. nienaganna opinia, 1.6. dobry stan zdro...

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-08 16:45

11. Kwestionariusze i oświadczenia

Kwestionariusze osobowe

Kwestionariusze osobowe i druki oświadczeń dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Straży Miejskiej w Częstochowie: Do pobrania w postaci załączników poniżej

Utworzony: 2010-03-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-08 13:05

12. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 07.01.2020r.

Przyjęto też 54 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (12), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (12), spraw porządkowych (2), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (7), awarii (1), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (12), zaginięcie osoby (2). Minionej doby pracownicy Referatu Mo...

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-08 09:31

13. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 06.01.2020r.

Przyjęto też 31 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (3), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (11), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (3), awarii (3), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (5), zaginięcie osoby (1). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży...

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 12:45

14. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 05.01.2020r.

Przyjęto też 37 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (7), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (6), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (4), awarii (2), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (11), zaginięcie osoby (1). Straży Miejskiej – 1 CZK – 0 SOK – 0 Policji...

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 12:43

15. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 03.01.2020r.

Przyjęto 46 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (9), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (9), spraw porządkowych (4), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (9), awarii (1), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (8), zdarzeń kryminalnych (1). Minionej doby pracownicy Referatu Monit...

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 12:42

16. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 04.01.2020r.

Przyjęto 46 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (15), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (4), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (6), awarii (1), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (8), zdarzeń kryminalnych (1). Minionej doby pracownicy Referatu Moni...

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 12:42

17. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 02.01.2020r.

Przyjęto też 55 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (12), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (6), spraw porządkowych (4), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (10), awarii (5), zwierząt (6), wykroczeń drogowych (8), zdarzeń kryminalnych (1). Minionej doby pracownicy Referatu...

Utworzony: 2020-01-03 | Zmodyfikowany: 2020-01-03 09:32

18. Ogłoszenia / rok 2020

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 01.01.2020r.

Przyjęto też 22 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (6), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (5), awarii (1), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (2), zdarzeń kryminalnych (2). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej przeprowadzili 2 obserwacji, które została\y zakoń...

Utworzony: 2020-01-02 | Zmodyfikowany: 2020-01-02 09:40

19. Ogłoszenia / rok 2019

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 31.12.2019r.

Przyjęto też 48 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (11), osób leżących w miejscach publicznych (9), osób bezdomnych (13), spraw porządkowych (2), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (3), awarii (3), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (5). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu Wizyjnego Str...

Utworzony: 2020-01-02 | Zmodyfikowany: 2020-01-02 09:37

20. Ogłoszenia / rok 2019

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 30.12.2019r.

Przyjęto też 52 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (7), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (11), spraw porządkowych (5), zanieczyszczania powietrza oraz spalania odpadów w piecach (9), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (11), zdarzeń kryminalnych (1). Minionej doby pracownicy Referatu Monitoringu...

Utworzony: 2019-12-31 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 10:14