Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN783517
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ116309
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 116309
   Dane teleadresowe 6112
   Właściciele podmiotu 2997
   Ochrona danych osobowych 136
   Ogłoszenie zwykłe 11034
     Ogłoszenia / rok 2018 5379
     Ogłoszenia / rok 2017 15551
     Ogłoszenia / rok 2016 33185
     Ogłoszenia / rok 2015 30713
     Ogłoszenia / rok 2014 27415
     Ogłoszenia / rok 2013 41134
     Ogłoszenia / rok 2012 44579
     Ogłoszenia / rok 2011 53131
     Ogłoszenia / rok 2010 19481
     Ogłoszenia zwykłe - archiwalne 11092
   Dyżury podmiotu 3197
   Struktura Organizacyjna 12695
Praca
   Najnowsze ogłoszenia 2560
     Nabór na stanowiska 74334
   Dokumentacja 534
     Regulamin naboru 8804
     Kwestionariusze i oświadczenia 8982
   Ogłoszenia archiwalne 304
     Wolne stanowiska - archiwum 68423
     Nabór na stanowiska - archiwum 19375
Biuro Rzeczy Znalezionych
   Ogłoszenia o likwidacji niepodjętych depozytów 5597
   Ogłoszenia bieżące 24802
   Lista rzeczy w depozycie 8046
   Zasady działania Biura Rzeczy Znalezionych 1758
Akty Prawne
   Ustawa 2124
   Regulamin organizacyjny 2780
   Statut 2145
   Instrukcja kancelaryjna 1669
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia - organizacja Światowych Dni Młodzieży 6439
   Zamówienia / rok 2017 8839
   Zamówienia / rok 2016 1892
   Zamówienia / rok 2015 11622
   Zamówienia / rok 2014 7819
   Zamówienia / rok 2013 2740
   Zamówienia / rok 2012 1514
   Zamówienia / rok 2011 2692
   Zamówienia / rok 2010 7033
   Ogłoszenia o sprzedaży 4619
Inne
   Oświadczenia majątkowe 2825
   Przyjmowanie i załatwianie spraw 3046
   Ogłoszenia dotyczące bieżącej działalności 2891
   Majątek 2223
   Kontrole 1443
     Kontrole zewnętrzne 340
    ›    Wykaz kontroli zewnętrznych w Straży Miejskiej w Częstochowie. 382
   Prowadzone Rejestry, Ewidencje, Archiwa 2495
   Ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego. 367
   Wcześniejsze zamówienia publiczne 9492
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1774
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 226
   Redakcja Biuletynu 2825