Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN759026
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ109354
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 109354
   Dane teleadresowe 6033
   Właściciele podmiotu 2961
   Ochrona danych osobowych 70
   Ogłoszenie zwykłe 10947
     Ogłoszenia / rok 2018 3807
     Ogłoszenia / rok 2017 14544
     Ogłoszenia / rok 2016 31669
     Ogłoszenia / rok 2015 29367
     Ogłoszenia / rok 2014 25913
     Ogłoszenia / rok 2013 39752
     Ogłoszenia / rok 2012 43778
     Ogłoszenia / rok 2011 52225
     Ogłoszenia / rok 2010 19125
     Ogłoszenia zwykłe - archiwalne 10841
   Dyżury podmiotu 3166
   Struktura Organizacyjna 12554
Praca
   Najnowsze ogłoszenia 2195
     Nabór na stanowiska 72633
   Dokumentacja 454
     Regulamin naboru 8742
     Kwestionariusze i oświadczenia 8895
   Ogłoszenia archiwalne 254
     Wolne stanowiska - archiwum 68097
     Nabór na stanowiska - archiwum 19260
Biuro Rzeczy Znalezionych
   Ogłoszenia o likwidacji niepodjętych depozytów 5499
   Ogłoszenia bieżące 23709
   Lista rzeczy w depozycie 7825
   Zasady działania Biura Rzeczy Znalezionych 1630
Akty Prawne
   Ustawa 2097
   Regulamin organizacyjny 2735
   Statut 2126
   Instrukcja kancelaryjna 1594
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia - organizacja Światowych Dni Młodzieży 6050
   Zamówienia / rok 2017 8130
   Zamówienia / rok 2016 1860
   Zamówienia / rok 2015 11577
   Zamówienia / rok 2014 7613
   Zamówienia / rok 2013 2716
   Zamówienia / rok 2012 1495
   Zamówienia / rok 2011 2663
   Zamówienia / rok 2010 6998
   Ogłoszenia o sprzedaży 4532
Inne
   Oświadczenia majątkowe 2782
   Przyjmowanie i załatwianie spraw 2972
   Ogłoszenia dotyczące bieżącej działalności 2872
   Majątek 2198
   Kontrole 1429
     Kontrole zewnętrzne 327
    ›    Wykaz kontroli zewnętrznych w Straży Miejskiej w Częstochowie. 362
   Prowadzone Rejestry, Ewidencje, Archiwa 2461
   Ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego. 343
   Wcześniejsze zamówienia publiczne 9448
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1756
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 205
   Redakcja Biuletynu 2786