główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN825421
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ125560
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 125560
   Dane teleadresowe 6496
   Właściciele podmiotu 3145
   Ochrona danych osobowych 436
   Ogłoszenie zwykłe 11408
     Ogłoszenia / rok 2019 429
     Ogłoszenia / rok 2018 6208
     Ogłoszenia / rok 2017 15956
     Ogłoszenia / rok 2016 34024
     Ogłoszenia / rok 2015 31932
     Ogłoszenia / rok 2014 28182
     Ogłoszenia / rok 2013 41592
     Ogłoszenia / rok 2012 46954
     Ogłoszenia / rok 2011 55070
     Ogłoszenia / rok 2010 20111
     Ogłoszenia zwykłe - archiwalne 11459
   Dyżury podmiotu 3361
   Struktura Organizacyjna 13085
Praca
   Najnowsze ogłoszenia 4510
     Nabór na stanowiska 80355
   Dokumentacja 859
     Regulamin naboru 9093
     Kwestionariusze i oświadczenia 9340
   Ogłoszenia archiwalne 497
     Wolne stanowiska - archiwum 69056
     Nabór na stanowiska - archiwum 19632
Biuro Rzeczy Znalezionych
   Ogłoszenia bieżące 26868
   Ogłoszenia o likwidacji niepodjętych depozytów 5894
   Ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego. 475
   Lista rzeczy w depozycie 8507
   Zasady działania Biura Rzeczy Znalezionych 2030
Akty Prawne
   Ustawa 2203
   Regulamin organizacyjny 2918
   Statut 2221
   Instrukcja kancelaryjna 1866
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia - organizacja Światowych Dni Młodzieży 8284
   Zamówienia / rok 2017 11561
   Zamówienia / rok 2016 1963
   Zamówienia / rok 2015 11716
   Zamówienia / rok 2014 8370
   Zamówienia / rok 2013 2796
   Zamówienia / rok 2012 1574
   Zamówienia / rok 2011 2844
   Zamówienia / rok 2010 7151
   Ogłoszenia o sprzedaży 4836
Inne
   Oświadczenia majątkowe 2919
   Majątek 2294
   Sprawozdania finansowe 12
   Ogłoszenia dotyczące bieżącej działalności 2967
   Przyjmowanie i załatwianie spraw 3213
   Prowadzone Rejestry, Ewidencje, Archiwa 2576
   Kontrole 1529
     Kontrole zewnętrzne 399
    ›    Wykaz kontroli zewnętrznych w Straży Miejskiej w Częstochowie. 459
   Wcześniejsze zamówienia publiczne 9560
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1843
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 279
   Redakcja Biuletynu 2939