główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN830899
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ126819
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 126819
   Dane teleadresowe 6564
   Właściciele podmiotu 3175
   Ochrona danych osobowych 473
   Ogłoszenie zwykłe 11491
     Ogłoszenia / rok 2019 520
     Ogłoszenia / rok 2018 6237
     Ogłoszenia / rok 2017 15993
     Ogłoszenia / rok 2016 34041
     Ogłoszenia / rok 2015 31964
     Ogłoszenia / rok 2014 28207
     Ogłoszenia / rok 2013 41619
     Ogłoszenia / rok 2012 46979
     Ogłoszenia / rok 2011 55083
     Ogłoszenia / rok 2010 20136
     Ogłoszenia zwykłe - archiwalne 11475
   Dyżury podmiotu 3402
   Struktura Organizacyjna 13141
Praca
   Najnowsze ogłoszenia 4825
     Nabór na stanowiska 80935
   Dokumentacja 881
     Regulamin naboru 9118
     Kwestionariusze i oświadczenia 9375
   Ogłoszenia archiwalne 523
     Wolne stanowiska - archiwum 69193
     Nabór na stanowiska - archiwum 19671
Biuro Rzeczy Znalezionych
   Ogłoszenia bieżące 27129
   Ogłoszenia o likwidacji niepodjętych depozytów 5940
   Ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego. 504
   Lista rzeczy w depozycie 8591
   Zasady działania Biura Rzeczy Znalezionych 2118
Akty Prawne
   Ustawa 2220
   Regulamin organizacyjny 2939
   Statut 2248
   Instrukcja kancelaryjna 1934
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia - organizacja Światowych Dni Młodzieży 8813
   Zamówienia / rok 2017 12273
   Zamówienia / rok 2016 1974
   Zamówienia / rok 2015 11729
   Zamówienia / rok 2014 8547
   Zamówienia / rok 2013 2804
   Zamówienia / rok 2012 1591
   Zamówienia / rok 2011 2851
   Zamówienia / rok 2010 7169
   Ogłoszenia o sprzedaży 4859
Inne
   Oświadczenia majątkowe 2930
   Majątek 2320
   Sprawozdania finansowe 30
   Ogłoszenia dotyczące bieżącej działalności 2993
   Przyjmowanie i załatwianie spraw 3245
   Prowadzone Rejestry, Ewidencje, Archiwa 2588
   Kontrole 1559
     Kontrole zewnętrzne 407
    ›    Wykaz kontroli zewnętrznych w Straży Miejskiej w Częstochowie. 477
   Wcześniejsze zamówienia publiczne 9570
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1854
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 290
   Redakcja Biuletynu 2956