główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN864686
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ134167
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 134167
   Dane teleadresowe 6881
   Właściciele podmiotu 3305
   Ochrona danych osobowych 639
   Ogłoszenie zwykłe 11853
     Ogłoszenia / rok 2020 129
     Ogłoszenia / rok 2019 1689
     Ogłoszenia / rok 2018 7155
     Ogłoszenia / rok 2017 16942
     Ogłoszenia / rok 2016 35009
     Ogłoszenia / rok 2015 32850
     Ogłoszenia / rok 2014 29153
     Ogłoszenia / rok 2013 42556
     Ogłoszenia / rok 2012 47976
     Ogłoszenia / rok 2011 55945
     Ogłoszenia / rok 2010 20901
     Ogłoszenia zwykłe - archiwalne 11564
   Dyżury podmiotu 3558
   Struktura Organizacyjna 13409
Praca
   Najnowsze ogłoszenia 6397
     Nabór na stanowiska 83408
   Dokumentacja 1048
     Regulamin naboru 9351
     Kwestionariusze i oświadczenia 9679
   Ogłoszenia archiwalne 661
     Wolne stanowiska - archiwum 69492
     Nabór na stanowiska - archiwum 19943
Biuro Rzeczy Znalezionych
   Ogłoszenia bieżące 28742
   Ogłoszenia o likwidacji niepodjętych depozytów 6115
   Ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego. 623
   Lista rzeczy w depozycie 8945
   Zasady działania Biura Rzeczy Znalezionych 2568
Akty Prawne
   Ustawa 2277
   Regulamin organizacyjny 3040
   Statut 2308
   Instrukcja kancelaryjna 2208
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia - organizacja Światowych Dni Młodzieży 10706
   Zamówienia / rok 2017 14856
   Zamówienia / rok 2016 2075
   Zamówienia / rok 2015 11806
   Zamówienia / rok 2014 9210
   Zamówienia / rok 2013 2847
   Zamówienia / rok 2012 1632
   Zamówienia / rok 2011 2897
   Zamówienia / rok 2010 7226
   Ogłoszenia o sprzedaży 5058
Inne
   Oświadczenia majątkowe 3016
   Majątek 2400
   Sprawozdania finansowe 93
   Ogłoszenia dotyczące bieżącej działalności 3073
   Przyjmowanie i załatwianie spraw 3375
   Prowadzone Rejestry, Ewidencje, Archiwa 2647
   Kontrole 1672
     Kontrole zewnętrzne 463
    ›    Wykaz kontroli zewnętrznych w Straży Miejskiej w Częstochowie. 595
   Wcześniejsze zamówienia publiczne 9662
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1914
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 340
   Redakcja Biuletynu 3016