Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN790052
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ117547
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 117547
   Dane teleadresowe 6212
   Właściciele podmiotu 3039
   Ochrona danych osobowych 171
   Ogłoszenie zwykłe 11120
     Ogłoszenia / rok 2018 5528
     Ogłoszenia / rok 2017 15557
     Ogłoszenia / rok 2016 33293
     Ogłoszenia / rok 2015 30721
     Ogłoszenia / rok 2014 27419
     Ogłoszenia / rok 2013 41141
     Ogłoszenia / rok 2012 44585
     Ogłoszenia / rok 2011 53137
     Ogłoszenia / rok 2010 19608
     Ogłoszenia zwykłe - archiwalne 11260
   Dyżury podmiotu 3230
   Struktura Organizacyjna 12795
Praca
   Najnowsze ogłoszenia 2869
     Nabór na stanowiska 75606
   Dokumentacja 571
     Regulamin naboru 8841
     Kwestionariusze i oświadczenia 9040
   Ogłoszenia archiwalne 326
     Wolne stanowiska - archiwum 68594
     Nabór na stanowiska - archiwum 19402
Biuro Rzeczy Znalezionych
   Ogłoszenia o likwidacji niepodjętych depozytów 5650
   Ogłoszenia bieżące 25174
   Lista rzeczy w depozycie 8145
   Zasady działania Biura Rzeczy Znalezionych 1834
Akty Prawne
   Ustawa 2140
   Regulamin organizacyjny 2813
   Statut 2163
   Instrukcja kancelaryjna 1709
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia - organizacja Światowych Dni Młodzieży 6923
   Zamówienia / rok 2017 9516
   Zamówienia / rok 2016 1914
   Zamówienia / rok 2015 11646
   Zamówienia / rok 2014 7992
   Zamówienia / rok 2013 2744
   Zamówienia / rok 2012 1522
   Zamówienia / rok 2011 2748
   Zamówienia / rok 2010 7066
   Ogłoszenia o sprzedaży 4652
Inne
   Oświadczenia majątkowe 2848
   Przyjmowanie i załatwianie spraw 3056
   Ogłoszenia dotyczące bieżącej działalności 2901
   Majątek 2232
   Kontrole 1453
     Kontrole zewnętrzne 341
    ›    Wykaz kontroli zewnętrznych w Straży Miejskiej w Częstochowie. 383
   Prowadzone Rejestry, Ewidencje, Archiwa 2506
   Ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego. 394
   Wcześniejsze zamówienia publiczne 9510
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1782
   Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 233
   Redakcja Biuletynu 2848