artykuł nr 51

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 05.11.2010r.

W dniu 05.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 41 strażników i 5
aplikantów. Zarejestrowano 56 zgłoszenia z prośbą o interwencje, które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej,
spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (19) , osób leżących w
okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (13), zdarzeń drogowych
(4), osób bezdomnych (5) spraw porządkowych (10), zdarzeń kryminalnych (2),
zwierząt (1) , oraz awarii infrastruktury miasta (1),zrywanie plakatów (1).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 17
zdarzeń dotyczących: osób leżących (4) osoby nietrzeźwych(5) , bójki(1),
innych form zakłóc. p/publicznego(2),plakatowanie (3), spożywanie alkoholu
(1). zrywanie plakatów wyborczych (1).

 
Ważniejsze wydarzenia

* Około godz. 10.45 na terenie działek pracowniczych przy ul. Krakowskiej 80
w Częstochowie ujęto dwóch nn mężczyzn, którzy pod nieobecność właściciela
włamali się do jego altanki. Na miejsce zdarzenia wezwano patrol Policji z
IV Komisariatu w Częstochowie i przekazano osoby do prowadzienia dalszego
postępowania.

* Około godz. 19.45 na ul. Prądzyńskiego 14 w Częstochowie podjęto
czynności wobec dwóch osób spożywających alkohol. Jak się okazało osoby te
były nieletnie . W związku z powyższym zostały oddane pod opiekę rodziców.
Informację w formie notatki postarczono do Policyjnej Izby Dziecka KMP w
Częstochowie.

artykuł nr 52

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 04.11.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 04.11. 2010 r.

W dniu 04.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 28 strażników i 3
aplikantów. Zarejestrowano 46 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej,
spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (15) , osób leżących w
okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (5), zdarzeń drogowych
(7), osób bezdomnych (8) spraw porządkowych (5), zwierząt (1) , handlu (1)
zwierząt (1) oraz awarii infrastruktury miasta (3).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 4
zdarzenia dotyczące: osób leżących (3) oraz osoby żebrzącej (1).

 


Ważniejsze wydarzenia.

 

* Ok. godz. 17.10 wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego oraz patrol policji
drogowej na skrzyżowanie ul.Warszawskiej z ul.Mirowską , gdzie kierujący
pojazdem m-ki Mercedes potrącił przechodzącego przejściem dla pieszych ok.
60 letniego mężczyznę. Poszkodowany trafił do szpitala, natomiast całośc
zdarzenia przekazano patrolowi WRD KMP.

 

* Ok. godz. 18.30 wezwano sekcję Straży Pożarnej w okolice kanału Kohna
,gdzie wg świadków zdarzenia wpadło do wody dwóch nietrzeźwych mężczyzn -
jednego wyłowili przechodnie natomiast los drugiego pozostawał nieznany.

Na podstawie szczątkowych wyjaśnień niedoszłego topielca ustalono iż
partnerem w spożywaniu alkoholu był mieszkańiec jednego z bloków przy
ul.Krakowskiej ,którego zastano w mieszkaniu i który przyznał się do
uczestnictwa w zdarzeniu. Służby ratownicze odwołano , natomiast pierwszego
mężczyznę ze względu na silne wychłodzienie organizmu przekazano zespołowi
Pogotowia Ratunkowego.

Notatkę ze zdarzenia przekazano Komisariatowi IV Policji

* Ok.godz. 19.15 na jednym z przystanków MPK w Al.NMP interweniowano wobec
nietrzeźwej , siedzącej na ławce w pozycji półleżącej 16 letniej Darii G.
Nieletnią przewieziono do KSM i wezwano rodziców - dziewczynę przekazano ,
sporządzono również dokumentację do wiadomości Izby Dziecka Wydziału
Prewencji KMP.

* Ok. godz. 19.45 na terenie dworca PKS ujęto 46 letnią Iwonę Ł., poszukiwaną
przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KMP- kobietę przekazano.


Dyżurny Straży Miejskiej
insp. Bogusław Mraz

artykuł nr 53

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 03.11.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 03.11. 2010 r.

W dniu 03.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 32 strażników i 5 aplikantów. Zarejestrowano 41 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (12) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (5), zdarzeń drogowych (12), osób bezdomnych (6) spraw porządkowych (5), zwierząt (1)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 4 zdarzenia dotyczące: osób leżących (2), nietrzeźwego rowerzysty (1), oraz parkowania (1)

 
Ważniejsze wydarzenia.

O godz. 22.25 w rejonie ul. Piłsudskiego, monitoring wizyjny zaobserwował nietrzeźwego mężczyznę jadącego rowerem po chodniku. Po krótkim pościgu ujęto w/w mężczyznę , którego przekazano w Izbie Wytrzeźwień OPOPA patrolowi z IV komisariatu celem prowadzenia dalszych czynności.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 54

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 02.11.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 02.11. 2010 r.

W dniu 02.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 43 strażników i 8 aplikantów. Zarejestrowano 39 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (14) w tym osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (7), zdarzeń drogowych (4), awarii (1), osób bezdomnych (4) dot. spalania odpadów -liści (4), zwierząt (3) plakatowania - plakatów wyborczych (2).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 4 zdarzenia dotyczące: osób leżących (1), spożywania alkoholu (1), plakatowania – plakaty wyborcze umieszczanie na słupach (2)

 
Ważniejsze wydarzenia.

W ciągu minionej doby patrole Straży Miejskiej pełniło służbę w rejonach częstochowskich nekropolii dbając o zachowanie spokoju publicznego, ładu i porządku. Nie odnotowano poważniejszych zdarzeń.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 55

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 31.10.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 31.10. 2010 r.

W dniu 31.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 39 strażników i 7
aplikantów. Zarejestrowano 53 zgłoszenia z prośbą o interwencje, które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej,
spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (32) w tym osób leżących w
okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (9), zdarzeń drogowych
(7) , handlu (1), awarii (4), niszczenia mienia (1) - przekazano Policji,
osób bezdomnych (3) oraz spraw porządkowych (2), pożar innego obiektu (1) -
przekazano Straży Pożarnej,

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 9
zdarzeń dotyczących : zakłócania porządku i spokoju (2), osób leżących (2),
spożywania alkoholu i osób nietrzeźwych (4), awarii (1),

 
Współpraca z Policją

W dniu dzisiejszym oddelegowano trzech strażników miejskich do wspłópracy z
funkcjonaruiszami Policji SRD KMP w Częstochowie w celu pełnienia wspólnego
patrolu terenu przy cmentarzu Kule. W czasie służby nie odnotowano
poważniejszych zakłóceń .

 
Ważniejsze wydarzenia.

W ciągu minionej doby większość patroli Straży Miejskiej pełniło służbę w
rejonach częstochowskich nekropolii dbając o zachowanie spokoju publicznego,
ładu i porządku. Dodatkowo w porze nocnej szczególnym natężeniem działań
patroli objęto teren 3 nekropolii tj.cmentarza Kule, cmentarza na Błesznie
oraz na ul. Rocha. W czasie działań nie odnotowano żadnych incydentów.

 
Dyżurny Straży Miejskiej