artykuł nr 56

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 29.10.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 29.10. 2010 r.

W dniu 29.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 19 strażników i 6 aplikantów. Zarejestrowano 60 zgłoszeń z prośbą o interwencje. które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (27), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (8), dot. zwierząt (2), zdarzeń drogowych (4) , handlu (1), awarii (2), handlu (1) zdarzeń kryminalnych:kradzieży, pijanego kierowcy, pobicia (4), plakatów wyborczych (2 ) oraz spraw porządkowych (9).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 7 zdarzeń dotyczących : osoby nietrzeźwej (1), spożywania alkoholu (1) oraz osoby leżącej (2),plakatowania (1),naruszeń p/publicznego (2).

 
Ważniejsze wydarzenia.

W godzinach wieczornych w rejonie Śródmieścia , oddelegowano patrol do zabezpieczenia trasy przejazdu rowerzystów -cykliczna impreza pod hasłem ,,Częstochowska Masa Krytyczna”.

Około godz. 19:30 odebrano zawiadomienie, że w rejonie ul. Małej kilkuosobowa grupa młodocianych kradnie paczki styropianu, prawdopodobnie skradzione z rejonu ul. Krakowskiej. W wyniku podjętych czynności z grupy ok. 10 osób ujęto 3 chłopców w wieku 14-16 , którzy porzucili 10 paczek styropianu, skradzione z budowy przy ul. Krakowskiej 61. O zdarzeniu poinformowano inwestora budowy oraz kierownika firmy prowadzącej prace budowlane ww. posesji. Sprawę przekazano do IV Komisariatu Policji w Częstochowie.

Około godz. 1:40 interweniowano przy ul. Katedralnej, gdzie grupa młodych osób spożywała alkohol. W wyniku podjętej interwencji okazało się że wśród ww. osób są 3 osoby niepełnoletnie, które przekazano pod opiekę rodzicom. Sprawą w formie notatki urzędowej zainteresowano Izbę dziecka Sekcji Prewencji Policji Komendy Miejskiej miejskiej Policji.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 57

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 28.10.2010r.

W dniu 28.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 17 strażników i 1
aplikant. Zarejestrowano 42 zgłoszenia z prośbą o interwencje. które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz
osób nietrzeźwych (17), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich
zdrowiu lub życiu (2), osób bezdomnych (2), dot. zwierząt (1), zdarzeń
drogowych (8) , handlu (1), awarii (4), handlu (1) zdarzeń kryminalnych (1)
oraz spraw porządkowych (6).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 9
zdarzenia dotyczących : osoby nietrzeźwej (1) spożywania alkoholu (1) oraz
osoby leżącej (1),awarii (1), kradzieży mienia (1),plakatowania (2),naruszeń
p/publicznego (1).

 
Ważniejsze wydarzenia.

* W godzinach dopołudniowych brano udział w spotkaniu Rady Dzielnicy Stare
Miasto z mieszkańcami osiedli , gdzie poruszane były problemy związane z ww
dzielnicą.

Około godz. 20.55 na ul. Garibaldiego 8 w Częstochowie podjęto
czynności wobec nn nietrzeźwego mężczyzny, który w czasie legitymowania
okazał dokument tożsamości kobiety. Mężczyznę dowieziono do IW OPOPA ,gdzie
po zbadaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu okazało się, że
wynik przewyższa 4 promile. Na miejsce wezwano pogotowie transportowe osobę
odwieziono do szpitala.

Informację w formie notatki przekazano do wiadomości IV Komisariat Policji
w Częstochowie.

artykuł nr 58

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 26.10.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 26.10. 2010 r.

W dniu 26.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 38 strażników i 6
aplikantów. Zarejestrowano 38 zgłoszeń z prośbą o interwencje. które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz
osób nietrzeźwych (9), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich
zdrowiu lub życiu (13), osób bezdomnych (2), dot. zwierząt (3), zdarzeń
drogowych (7) , handlu (1) oraz spraw porządkowych (3).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 3
zdarzenia dotyczących : zakłócania porządku publicznego (1) osoby
nietrzeźwej (1) oraz osoby leżącej (1).

 
Ważniejsze wydarzenia.

* W godz. popołudniowych oddelegowano Kier. Referatu Interwencyjnego
Straży Miejskiej do wzięcia udziału w spotkaniu Rady Dzielnicy Ostatni
Grosz.

* Ok. godz. 23.15 podczas rutynowej kontroli miejsc przebywania osób
bezdomnych ujawniono zwłoki n/n mężczyzny leżące w opuszczonej posesji przy
ul.Marconiego. Do czasu przybycia patrolu z Komisariatu III Policji
zatrzymano do wyjaśnienia dwóch mężczyzn przebywających z denatem w jednym
pomieszczeniu - sprawę przekazano.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

artykuł nr 59

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 25.10.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 25.10. 2010 r.

W dniu 25.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 18 strażników i 8 aplikantów. Zarejestrowano 43 zgłoszenia z prośbą o interwencje. które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (12), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (3), osób bezdomnych (5), dot. zwierząt (3), zdarzeń drogowych (7) w tym dot. nieprawidłowego parkowania (6), kradzieży pojazdu (1), spraw porządkowych (5) awarii (1), niszczenia mienia (1), pożaru (1 ), oraz innych form dot. ładu i porządku (2 ).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 2 zdarzenia dotyczących : zakłócania porządku publicznego (1) oraz w sprawie nielegalnego plakatowania (1) .

 
Ważniejsze wydarzenia.

Ok. godz. 14:25 udzielono pomocy pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dostaniu się do mieszkania przy ul. Kadetów, gdzie jej podopieczny nie reagował, zamknął drzwi od wewnątrz a z mieszkania dobiegał odgłos włączonego telewizora. Na miejscu zastano, leżącego mężczyznę , który nie dawał oznak życia. Wezwany lekarz Pogotowia Ratunkowego stwierdził zgon mężczyzny. Sprawę przekazano funkcjonariuszom II Komisariatu Policji.

W nocy 26.10.2010r. ok. godz. 00:16 operatorzy monitoringu zauważyli w rejonie tzw. ,,Kwadratów” przy Al. Wolności , nietrzeźwego mężczyznę, który załatwiał potrzebę fizjologiczną w miejscu publicznym. Następnie idąc w kier. Al. Kościuszki kopał w witryny sklepowe. W rejonie skrzyżowania z Al. Najświętszej Maryi Panny, został zaatakowany przez młodego mężczyznę – uderzony w twarz i kopany. W wyniku podjęcia interwencji patrol Straży Miejskiej, ujął agresywnego 18-letniego mężczyznę. Do leżącego mężczyzny wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego oraz powiadomiono Policję. Pobitym mężczyzną okazał się 38- letni Jacek S., który odmówił pomocy medycznej oraz nie żądał ścigania sprawcy pobicia. Obie osoby przekazano do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. Wobec ww. osób sporządzono dokumentację celem skierowania wniosku o ukaranie przez Sąd Grodzki .

 
Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 60

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 23.10.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 23.10. 2010 r.

W dniu 23.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 33 strażników i 3 aplikantów. Zarejestrowano 45 zgłoszeń z prośbą o interwencje. które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (19), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (5), osób bezdomnych (5), zdarzeń drogowych dot. nieprawidłowego parkowania (8) , spraw porządkowych (4) awarii (2) zwierząt (2) .

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 4 zdarzenia dotyczących : osób leżących (1) nieprawidłowego parkowania (1) porządku publicznego (1) oraz spraw porządkowych (1).

 
Ważniejsze wydarzenia.

* W godzinach południowych zabezpieczano teren wokół Klubu Politechnik, gdzie miało miejsce zgromadzenie uczestników Komitetu Wyborczego SLD, nie odnotowano zakłóceń p/publicznego.

* W godzinach południowych zabezpieczano charytatywną imprezę zorganizowaną przez MOPS w Częstochowie , która miała na celu walkę z głodem. Rozdawano posiłki bezdomnym.

O godz. 19.15 w rejonie przystanku tramwajowego przy ul. Niepodległości a Powstańców Śląskich podjęto interwencję w stosunku do trzech nieletnich, którzy w stanie nietrzeźwym zakłócali spokój. Nieletnich w obecności rodziców przepadano na alkomacie , a następnie przekazano pod opiekę w/w rodziców. Przekazano również informację w formie notatki do Policyjnej Izby Dziecka.

 
Dyżurny Straży Miejskiej