artykuł nr 66

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 17.10.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 17. 10. 2010 r.

W dniu 17.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 23 strażników i 4 aplikantów. Zarejestrowano 27 zgłoszeń z prośbą o interwencje. które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (15), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (4), osób bezdomnych (1), zdarzeń drogowych dot. nieprawidłowego parkowania (3) , spraw porządkowych (2), zwierząt padłych (2) .

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 4 zdarzenia dotyczące: osób nietrzeźwych (1),spożywania alkoholu(2), zakłócania porządku publicznego (1) .

 
Ważniejsze wydarzenia

Minionej doby nie odnotowano poważniejszych zdarzeń

 
Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 67

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 16.10.2010r.

W dniu 16.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 29 strażników i 4
aplikantów. Zarejestrowano 66 zgłoszeń z prośbą o interwencje. które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz
osób nietrzeźwych (29), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich
zdrowiu lub życiu (14), osób bezdomnych (7), zdarzeń drogowych (6) , spraw
porządkowych (1),dot. awarii (2) , zwierząt (3)
handlu(1)zanieczyszczania(1)zdarzeń kryminalnych (1) wypadków (1).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 15
zdarzeń dotyczących: droga (1),osób leżących(6),spożywania alkoholu(3) osób
nietrzeźwych (3)zanieczyszczania(1)osoby bezdomne (2)p/publiczny (2)

artykuł nr 68

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 14.10.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 14. 10. 2010 r.

W dniu 14.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 33 strażników i 6
aplikantów. Zarejestrowano 46 zgłoszeń z prośbą o interwencje. które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz
osób nietrzeźwych (12), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich
zdrowiu lub życiu (7), osób bezdomnych (2), zdarzeń drogowych (7) , spraw
porządkowych (7), kradzież mienia (1) dot. awarii (3) , zwierząt (3) ,
zdarzeń kryminalnych (3) oraz wypadków nadzwyczajnych (1).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 2
zdarzenia dotyczące: spwawy porządkowej (1) oraz plakatowania (1).

 
Ważniejsze wydarzenia

* W godz. popołudniowych oddelegowano 1 strażnika do wzięcia udziału w
spotkaniu Rady Dzielnicy Stradom z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz
miasta.

Ok. godz. 9.10 na ul.Bardowskiego 29 , w opuszczonej komórce ujawniono
duża ilość złomu metalowego skradzionego prawdopodobnie z transportów
kolejowych. Na miejscu ujęto jednego z dwóch uciekających mężczyzn - 41
letniego Krzysztofa W. Funkcjonariusze SOK przybyli na miejsce zdarzenia
potwierdzili podejrzenia patrolu i zabezpieczyli złom. Mężczyznę oraz całość
sprawy przekazano Komisariatowi II Policji.

* Ok. godz. 16.35 interweniowano na zapleczu DH Centrum wobec dwóch
nieletnich dziewcząt spożywających alkohol.Osoby przewieziono do siedziby
KSM , gdzie poddano je ( w obecności wezwanych matek ) badaniu na zawartośc
alkoholu w wydychanym powietrzu. Po wykonaniu czynności przewidzianych
procedurą postępowania osoby oddano pod opiekę matek , sporządzono również
dokumentację do wiadomości Izby Dziecka Sekcji Prewencji KMP

 
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

artykuł nr 69

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 13.10.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 13. 10. 2010 r.

W dniu 13.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 30 strażników i 7
aplikantów. Zarejestrowano 25 zgłoszeń z prośbą o interwencje. które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz
osób nietrzeźwych (8), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich
zdrowiu lub życiu (5), osób bezdomnych (6), zdarzeń drogowych (1) , spraw
porządkowych (2), kradzież mienia (1) oraz dot. awarii (2)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 5
zdarzenia dotyczących: osób nietrzeźwych (2) osób leżacych (1)spożywania
alkoholu(1)awarii (1) kradzież mienia (1).


Ważniejsze wydarzenia

* W godz. popołudniowych Kier. Referatu Rejonowych Straży Miejskiej wziął
udział Rady Dzielnicy Mirów oraz spotkaniu władz miasta z mieszkańcami celem
monitorowania ich bieżących problemów.

* Ok. południa , na ul.Malowniczej uniemożliwiono dalszą jazdę rowerem 41
letniemu ,. nietrzeźwemu Arturowi D. , który poruszając się po drodze
publicznej stwarzał bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym. Mężczyznę
przekazano przybyłemu na miejsce zdarzenia patrolowi Komisariatu II Policji.

* Około godz. 19.20 na pl. Daszyńskiego w Częstochowie ujęto trzech
młodocianych chłopców ,którzy szarpali się. Jak się okazało byli to
uciekinierzy z Pogotowia Opiekuńczego ul. Legionów w Częstochowie.
Dowiezieni do ww placówki zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu,wyniki badania ; 0.44 mg/l, 0.31 mg/l, 0.34 mg/l.
Młodzieńcy zostali przekazni pod opiekę wychowawcy. Informację w formie
notati dostarczono do Policyjnej Izby Dziecka KMP w Częstochowie.

artykuł nr 70

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 11.10.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 11. 10. 2010 r.

W dniu 11.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 28 strażników i 3 aplikantów. Zarejestrowano 35 zgłoszeń z prośbą o interwencje. które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (13), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (5), osób bezdomnych (1), zdarzeń drogowych (4) , spraw porządkowych (3), dot. zwierząt (3), kradzieży pojazdów (2 ), plakatowania (1) oraz dot. awarii (1)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 4 zdarzenia dotyczących: osób nietrzeźwych (3) oraz dot. plakatowania (1).

 
Ważniejsze wydarzenia

* W godz. dopołudniowych , w ramach dwudniowych obchodów Dnia Papieskiego w Częstochowie w rejonie podjasnogórskim zabezpieczano Bieg Papieski

 
Dyżurny Straży Miejskiej