artykuł nr 76

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 03.10.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 03. 10. 2010 r.

* W dniu 03.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 22 strażników i 4 aplikantów. Zarejestrowano 36 zgłoszeń z prośbą o interwencje. które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (15), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (6), zdarzeń drogowych (3), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (2), zwierząt (2) , oraz awarii (4).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 4 zdarzenia dotyczące:osób nietrzeźwych (3) oraz spożywania alkoholu (1).

 
Ważniejsze wydarzenia

W dniu dzisiejszym od godz. dopołudniowych w Hali Polonia zabezpieczano memoriał im. Arkadiusza Gołasia. Nie odnotowano zakłóceń porządku publicznego.

W godz. nocnych patrol straży miejskiej przekazał do Pogotowia Opiekuńczego uciekinierkę z w/w instytucji. Przekazano również informację w formie notatki do Policyjnej Izby Dziecka.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 77

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 02.10.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 02. 10. 2010 r.

* W dniu 02.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 29 strażników i 3
aplikantów. Zarejestrowano 30 zgłoszenia z prośbą o interwencje. które
dotyczyły m.in. spraw : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu
oraz osób nietrzeźwych (16), osób leżących w okolicznościach zagrażających
ich zdrowiu lub życiu (6), zdarzeń drogowych (3), osób bezdomnych (1), spraw
porządkowych (2), zwierząt (2)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 5
zdarzeń dotyczące:osób leżących w miejscach publicznych (4) oraz zakłócania
porządku publicznego (1).

 
Ważniejsze wydarzenia

W dniu dzisiejszym w godz. dopołudniowych w rejonie Pl. Biegańskiego i III
Al. NMP patrole straży miejskiej zabezpieczały zawody 21 Złotej Mili
Częstochowy - międzynarodowego biegu ulicznego.

* Również w godz. popołudniowych zabezpieczano imprezę charytatywną * Ludzie
dla zwierząt* odbywającą się na Pl. Biegańskiego

 
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

artykuł nr 78

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 01.10.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 01. 10. 2010 r.

* W dniu 01.10.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 28 strażników i 3 aplikantów. Zarejestrowano 54 zgłoszenia z prośbą o interwencje. które dotyczyły m.in. spraw : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (24), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (9), zdarzeń drogowych (4), osób bezdomnych (8), awarii (1), spraw porządkowych (2), zanieczyszczania terenu (1) zwierząt(4) oraz zdarzeń kryminalnych(1)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 16 zdarzeń dotyczące:osób leżących w miejscach publicznych (2), osób nietrzeźwych (5) spożywania alkoholu (2), zakłócania porządku publicznego(5), zanieczyszczania terenu (1 ), zdarzeń drogowych (1)

 
Współpraca z Policją

W godzinach nocnych oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszami I-go Komisariatu Policji .

 
Ważniejsze wydarzenia

Ok. godz. 20:50 podczas kontroli dworca PKS , podjęto interwencję wobec 35-letniego mężczyzny, używającego słów ogólnie przyjętych za nieprzyzwoite. W toku legitymowania i czynności sprawdzających okazało się, że jest mieszkańcem Łodzi i jest poszukiwany przez Policję jako zaginiony. W związku z powyższym osobę przewieziono do I Komisariatu Policji gdzie przekazano do dalszych czynności.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 79

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 30.09.2010r.

* W dniu 30.09.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 40 strażników i 5 aplikantów. Zarejestrowano 38 zgłoszeń z prośbą o interwencje. które dotyczyły m.in. spraw : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (14), osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (4), zdarzeń drogowych (8), osób bezdomnych (1), awarii (5), spraw porządkowych (4) zwierząt(1) oraz zdarzeń kryminalnych(1)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 6 zdarzeń dotyczące:osób leżących w miejscach publicznych (1), osób nietrzeźwych (3) spożywania alkoholu(1) zakłócania porządku publicznego(1)

 
Współpraca z Policją

* W godzinach 14:00- 22:00 oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszami III Komisariatu Policji.

 
Ważniejsze wydarzenia

* W godzinach popołudniowych doraźnie zabezpieczano 4 dyskoteki szkolne. W trakcie dyskotek nie odnotowano zakłóceń porządku publicznego

* ok. godz. 7:40 w rejonie ul. Piłsudskiego 9, podczas legitymowania osoby i czynności sprawdzających, okazało się , że 30 letni mężczyzna jest poszukiwany przez Policję W związku z powyższym mężczyznę przekazano do IV Komisariatu Policji .

* ok godz.17.40 w rejonie ul Piłsudskiego podjęto interwencję wobec nietrzeźwego 17-latka ,który miał problemy z poruszaniem się.Osobę dowieźono do Komendy Straży a następnie wezwano matkę chłopca ,która po przyjęździe odebrała swoją pociechę. Nieletni miał w wydychanym powietrzu 0,62 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.Ze zdarzenia sporządzono dokumentację którą przekazano do Policyjnej Izby Dziecka.

artykuł nr 80

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 29.09.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 29 09. 2010 r.

W dniu 29.09.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 42 strażników i 5
aplikantów. Zarejestrowano 26 zgłoszeń z prośbą o interwencje. które
dotyczyły m.in. spraw : zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu
oraz osób nietrzeźwych (9), osób leżących w okolicznościach zagrażających
ich zdrowiu lub życiu (6), zdarzeń drogowych (5), osób bezdomnych (4),
awarii (1), spraw porządkowych (1)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 2
zdarzenia dotyczące : osób leżących w miejscach publicznych (1), oraz osób
nietrzeźwych (1).

 
Ważniejsze wydarzenia

* W godz. dopołudniowych , kontynuowano zabezpieczenie terenu przy
Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej, zlokalizowanej przy ul.
Sabinowskiej, gdzie odbywały się krajowe zawody pożarnicze.

* W godz. popołudniowych Kierownik Referatu Rejonowych wziął udział w
spotkaniu rady dzielnicy Wyczerpy oraz mieszkańcami osiedla , celem
monitorowania ich bieżących problemów.


Dyżurny Straży Miejskiej