artykuł nr 21

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 07.12.2010r.

W dniu 07.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 22 strażników .
Zarejestrowano 64 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in :
zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz
osób nietrzeźwych (12) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich
zdrowiu lub życiu (8), osób bezdomnych (8), zdarzeń drogowych (9),
dotyczących Akcji- Zima (24), zwierząt (1), awarii (1) oraz zdarzeń
kryminalnych (1)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 5
zdarzeń dotyczących: osoby nietrzeźwej (1) , osób leżących (1) zakłócania
ładu i porządku publicznego (3).

 
Ważniejsze wydarzenia

W godz. popołudniowych i nocnych kontrolowano znane strażnikom miejsca
przebywania osób bezdomnych , proponując im pomoc w postaci ewentualnego
przewozu do miejscowej ogrzewalni - dowieziono w sumie 8 osób.

artykuł nr 22

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 06.12.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 06.12. 2010 r.

W dniu 06.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 22 strażników . Zarejestrowano 67 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (11) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (7), osób bezdomnych (7), zdarzeń drogowych (9), dotyczących Akcji- Zima (29), zwierząt (1), awarii (1) spraw porządkowych (1) oraz zdarzeń kryminalnych (1)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 10 zdarzeń dotyczących: osoby nietrzeźwej (1) , osób leżących (2) osoby bezdomnej (1), spożywania alkoholu w miejscu publicznym (2 ) zakłócania ładu i porządku publicznego (2) oraz spraw związanych z Akcją Zima – wiszące sople (2).

 
Ważniejsze wydarzenia

W godz. popołudniowych i nocnych kontrolowano znane strażnikom miejsca przebywania osób bezdomnych , proponując im pomoc w postaci ewentualnego przewozu do miejscowej ogrzewalni - dowieziono w sumie 12 osób.

W godz. dopołudniowych podczas współpracy z SRD KMP ujęto dwóch nietrzeźwych kierowców . Dalsze czynności prowadzi Policja.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 23

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 05.12.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 05.12. 2010 r.

W dniu 05.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 24 strażników .
Zarejestrowano 43 zgłoszenia z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in :
zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz
osób nietrzeźwych (7) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich
zdrowiu lub życiu (7), osób bezdomnych (8) zdarzeń drogowych (7) ,
dotyczących akcji zima (7), zwierząt (4), awarii (1) spraw porządkowych (1
oraz zdarzeń kryminalnych (1)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 5
zdarzeń dotyczących: osoby nietrzeźwej (1) , osób leżących (2) osoby
bezdomnej (1) oraz sprawy związanej z Akcją Zima (1).

 
Ważniejsze wydarzenia

W godz. popołudniowych i nocnych kontrolowano znane strażnikom miejsca
przebywania osób bezdomnych , proponując im pomoc w postaci ewentualnego
przewozu do miejscowej ogrzewalni - dowieziono w sumie 5 osób.

W godz. nocnych oddelegowano 5 strażników do asysty przy zwożeniu kart
wyborczych drugiej tury wyborów samorządowych.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

artykuł nr 24

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 04.12.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 04.12. 2010 r.

W dniu 04.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 30 strażników . Zarejestrowano 38 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (7) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (9), osób bezdomnych (9), zgonu mężczyzny bezdomnego (1), dotyczących akcji zima (9), zwierząt (2), awarii (1),

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 1 zdarzenie dotyczące: osoby nietrzeźwej (1).

 
Ważniejsze wydarzenia

W godz. popołudniowych i nocnych kontrolowano znane strażnikom miejsca przebywania osób bezdomnych , proponując im pomoc w postaci ewentualnego przewozu do miejscowej ogrzewalni , 6 osób przewieziono do ogrzewalni .

O godz. 1.15 w budynku ( pustostanie ) przy ul. Jasnogórskiej 64 napotkano mężczyznę bezdomnego. Po wezwaniu na miejsce karetki pogotowia lekarz stwierdził zgon w/w mężczyzny. Na miejsce wezwano patrol z I KP, któremu przekazano sprawę ujawnionego zgonu.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 25

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 03.12.2010r.

W dniu 03.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 31 strażników .
Zarejestrowano 60 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in :
zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz
osób nietrzeźwych (16) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich
zdrowiu lub życiu (3), osób bezdomnych (7), zdarzeń drogowych (3)
,dotyczących akcji zima (20), zwierząt wymagających opieki (2), dot.
posesji(6), awarii (1), kradzieży (1) oraz zdarzeń krzyminalnych (2)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 2
zdarzenia dotyczące: porządku publicznego (1), osoba nietrzeźwa (1).

 
Ważniejsze wydarzenia

W godz. popołudniowych i nocnych kontrolowano znane strażnikom miejsca
przebywania osób bezdomnych , proponując im pomoc w postaci ewentualnego
przewozu do miejscowej ogrzewalni , 5 osób przewieziono do ogrzewalni.