artykuł nr 26

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 02.12.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 02.12. 2010 r.

W dniu 02.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 22 strażników . Zarejestrowano 88 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (9) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (6), osób bezdomnych (4), zdarzeń drogowych 10) ,dotyczących akcji zima (49), zwierząt wymagających opieki (3), dot. handlu (1), awarii (3),plakatowania (1), kradzieży (1) oraz innych zdarzeń (1)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 6 zdarzeń dotyczące: porządku publicznego (3), spożywania alkoholu w miejscu publicznym (1) , plakatowania (1) oraz spraw związanych z Akcją Zima (1).

 
Ważniejsze wydarzenia

W godz. popołudniowych i nocnych kontrolowano znane strażnikom miejsca przebywania osób bezdomnych , proponując im pomoc w postaci ewentualnego przewozu do miejscowej ogrzewalni , 2 osoby przewieziono do ogrzewalni .

W nocy 3. grudnia ok. godz. 3:05 odebrałem od dyżurnego MPCZK informację o awarii węzła ciepłowniczego, z prośbą o pomoc w zlokalizowaniu miejsca awarii . W niespełna 5 minut patrol Straży Miejskiej, zlokalizował miejsce awarii rurociągu napowietrznego przy ul. Jasnej w dzielnicy Zawodzie . Według wstępnych informacji od dyspozytora Zakładu Ciepłowniczego ,,Fortum „ mieszkańcy będą mieli niedogrzane mieszkania do godzin południowych .

ok. godz. 4:30 podjęto interwencję wobec bezdomnego mężczyzny w kl. schodowej bloku przy ul. Ossowskiego. Z uwagi na stan nietrzeźwości ww. mężczyznę przewieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. Tam okazało się że ów mężczyzna, posiada dowód osobisty innej osoby- kobiety. Ww. mężczyznę przekazano do wytrzeźwienia i dyspozycji VI Komisariatu Policji gdzie sprawę przekazano.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 27

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 01.12.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 01.12. 2010 r.

W dniu 01.12.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 40 strażników .
Zarejestrowano 42 zgłoszenia z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in :
zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz
osób nietrzeźwych (3) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich
zdrowiu lub życiu (6), osób bezdomnych (14), zdarzeń drogowych (2)
,dotyczących akcji zima (14), zwierząt wymagających opieki(3).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 7
zdarzeń dotyczące: osoy nietrzeźwej (1) , spraw porządkowych (2) oraz spraw
związanych z Akcją Zima (4).

 
Ważniejsze wydarzenia

W godz. popołudniowych i nocnych kontrolowano znane strażnikom miejsca
przebywania osób bezdomnych , proponując im pomoc w postaci ewentualnego
przewozu do miejscowej ogrzewalni.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

inp. Bogusław Mraz

artykuł nr 28

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 30.11.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 30.11. 2010 r.

W dniu 30.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 42 strażników i 3 aplikantów. Zarejestrowano 54 zgłoszenia z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (13) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (7), osób bezdomnych (3), zdarzeń drogowych (11) ,dotyczących akcji zima16( nieodśnieżone chodniki ,jezdnie 12 zwisające sople (4) ), awarii (1) oraz zwierząt wymagających opieki(3)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 5 zdarzeń dotyczące:osób leżących (3) osoby nietrzeźwej(1) oraz zdarzenia drogowego(1)

 
Ważniejsze wydarzenia

W godz. popołudniowych i nocnych kontrolowano znane strażnikom miejsca przebywania osób bezdomnych , proponując im pomoc w postaci ewentualnego przewozu do miejscowej ogrzewalni.

Około godz.6.55 w rejonie ul.7 Kamienic podjęto interwencję wobec kobiety ,która miała problemy z pamięcią. W toku prowadzenia czynności patrolowi udało się ustalić dane osoby i stwierdzono ,że osoba jest poszukiwana przez Policję. W związku z powyższym osobę przekazano funkcjonariuszom I Komisariatu Policji.

Około godz.19.35 operatorzy monitoringu przekazali obraz ,że w rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej z pl .Daszyńskiego stoi pojazd z włączonymi światłami awaryjnymi a wokół niego zbierają się ludzie. Niezwłocznie wysłano patrol a operatorzy powiadomili Pogotowie Ratunkowe oraz Policję. Po dotarciu na miejsce patrol stwierdził ,że kierujący doznał ataku padaczki oraz ,że w pojeździe przebywa 4 -letnie dziecko. Po przyjeździe karetki pogotowia obsługa zajęła się chorym kierowcą a patrol zaczął ustalać rodzinę osoby chorej. Po ustaleniu matki dziecka oraz ojca kierowcy i po ich przyjeździe czynności zakończono przekazując dziecko matce a pojazd ojcu. Poszkodowany został zabrany do szpitala.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 29

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 29.11.2010r.

W dniu 29.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 25 strażników i 3
aplikantów. Zarejestrowano 65 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej,
spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (8) , osób leżących w
okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (5), osób bezdomnych
(13), zdarzeń drogowych (7) , posesji (26)(dotyczących akcji zima), awarii
(3) oraz zdarzen kryminalnych (3).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 6
zdarzenia dotyczące: posesji (akcji zima) (2), osób leżących (1) kolizji
drogowej (1), osób bezdomnych (1), włamanie do obiektu (1).

 
Ważniejsze wydarzenia

W godz. popołudniowych i nocnych kontrolowano znane strażnikom miejsca
przebywania osób bezdomnych , proponując im pomoc w postaci ewentualnego
przewozu do miejscowej ogrzewalni.

Około godz. 11.00 - 12.00 na ul. Drogowców w Częstochowie zabezpieczano
zgromadzenie publiczne o charakterze pikiety zorganizowane przez Zarząd
Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność ". W czasie pikiety nie
odnotowano zakłceń.

* Około godz. 3.00 w Al. NMP operator monitoringu wizyjnego miasta zauważył
dwóch młodych mężaczyzn podejrzanie zainteresowanych budką Piekarni "Majami".
Jak się okazało dokonali aktu wandalizmu , przez wybicie szyby do ww punktu.
Wysłany na miejsce patrol ujął jednego ze sprawców, drugi oddalił się w ul.
Piłsudskiego, gdzie został ujęty przez drugi patrol Straży Miejskiej. W
związku z powyższym osoby zostały przewiezione do IW OPOPA w celu
przebadania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu a następnie
dowiezione do I Komisariatu Policji w Częstochowie przekazane w celu
dalszego prowadzenia postępowania wyjaśniajacego.

artykuł nr 30

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 28.11.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 28.11. 2010 r.

W dniu 28.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 14 strażników.
Zarejestrowano 26 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in :
zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz
osób nietrzeźwych (9) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich
zdrowiu lub życiu (3), osób bezdomnych (6), zdarzeń drogowych (5) , zwierząt
( 1) oraz zdarzen kryminalnych (2).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 3
zdarzenia dotyczące: osób nietrzeźwych (1), osób leżących (1) oraz zakł.
porządku publicznego (1).

 
Ważniejsze wydarzenia

W godz. popołudniowych i nocnych kontrolowano znane strażnikom miejsca
przebywania osób bezdomnych , proponując im pomoc w postaci ewentualnego
przewozu do miejscowej ogrzewalni.


Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz