artykuł nr 31

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 27.11.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 27.11. 2010 r.

W dniu 27.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 25 strażników i 2 aplikantów. Zarejestrowano 32 zgłoszenia z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (10) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (10), osób bezdomnych (7), zdarzeń drogowych (1) dot. awarii (1) , nietrzeźwy kierowca (1), oraz nietrzeźwe osoby nieletnie (2)

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 4 zdarzeń dotyczące: osób nietrzeźwych (2), spożywania alkoholu (1) oraz osób bezdomnych (1)

 
Ważniejsze wydarzenia

* W godz. popołudniowych i nocnych kontrolowano znane strażnikom miejsca przebywania osób bezdomnych , proponując im pomoc w postaci ewentualnego przewozu do miejscowej ogrzewalni.

O godz. 23.15 w rejonie ul. Kilińskiego 19 podjęto interwencję w stosunku do nietrzeźwego nieletniego . Nieletniego młodego mężczyznę przekazano ojcu w komendzie Straży Miejskiej. Przekazano informację w formie notatki do Policyjnej Izby Dziecka.

O godz. 2.00 w rejonie ul. Brata Alberta podjęto interwencję w stosunku do nietrzeźwego mężczyzny jadącego samochodem marki TOYOTA. Na miejsce wezwano patrol policji, któremu przekazano kierującego celem prowadzenia dalszych czynności. W w/w samochodzie przebywała nieletnia dziewczyna po spożyciu alkoholu – 0,33 mlg/l w wydychanym powietrzu. Nieletnią przewieziono do komendy Straży Miejskiej gdzie przekazano matce pod opiekę. W sprawie nieletniej przekazano notatkę do Policyjnej Izby Dziecka.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 32

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 26.11.2010r.

W dniu 26.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 30 strażników i 2 aplikantów. Zarejestrowano 47 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (23) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (4), osób bezdomnych (4), dot. zwierząt (3), spraw porządkowych (4), zdarzeń drogowych (6) dot. awarii (2) oraz kradzieży (1).,

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 7 zdarzeń dotyczące: osób nietrzeźwych (3), spożywania alkoholu(2) oraz innych form zakłócania porządku publicznego (2).

 
Ważniejsze wydarzenia

* W nocy ok. godz. 23:15 w rejonie ul. Kilińskiego 19 , podjęto interwencję wobec 16- letniego młodzieńca, który spożywał alkohol w postaci piwa . Nieletniego przekazano pod opiekę matki. Badanie wykonane na zawartość alkoholu wykazało 0,54 mg/l alkoholu. Sprawą w formie notatki urzędowej, zainteresowano Izbę Dziecka Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie .

Ok. godz.01:15 obsługa monitoringu wizyjnego zarejestrowała fakt jak młody mężczyzna kopnął w reklamę pizzerii ,,Vittorio” u zbiegu al. NMP róg Piłsudskiego wyginając blachę owej reklamy. Sprawcę ww. czynu wylegitymowano. Ponieważ nie można było skontaktować się z właścicielem lokalu i reklamy nie ustalono kosztów szkody. Sporządzono notatkę urzędową - sprawa w toku .

 
Dyżurny Straży Miejskiej

artykuł nr 33

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 25.11.2010r.

W dniu 25.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 23 strażników i 2 aplikantów. Zarejestrowano 47 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (14) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (7), osób bezdomnych (7), spraw porządkowych (7), zdarzeń drogowych (10) dot. awarii (1) oraz kradzieży (1).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 9 zdarzeń dotyczące: osób nietrzeźwych (4) oraz osób bezdomnych (3) spożywania alkoholu(2)

 
Ważniejsze wydarzenia

* Około godz.16.45 w jednej z klatek schodowych przy ul. Jasnorzewskiej- Pawlikowskiej podjęto interwencję wobec leżącego mężczyzny z licznymi ranami ciętymi na ciele. Niezwłocznie wezwano Pogotowie Ratunkowe ,które zabrało osobę do szpitala. W trakcie oczekiwania na przyjazd pogotowia ustalono,że osoba została w dniu 23.11.2010 zaatakowana w rejonie Sezamu przez grupę osób i pocięta nożem. Całość sprawy przekazano Policji.

artykuł nr 34

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 24.11.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 24.11. 2010 r.

W dniu 24.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 38 strażników i 2
aplikantów. Zarejestrowano 31 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które
dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej,
spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (3) , osób leżących w
okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (2), osób bezdomnych
(6), spraw porządkowych (4), zdarzeń drogowych (10) dot. awarii (1) oraz
zwierząt (5).

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 4
zdarzenia dotyczące: osób nietrzeźwych (2) oraz osób bezdomnych (2).

 
Współpraca z policją

* W godz. popołudniowych oddelegowano 2 strażników do współpracy z
funkcjonariuszami Komisariatu VI Policji celem pełnienia wspólnej służby
patrolowej w rejonie działania w/w jednostki.

 
Ważniejsze wydarzenia

W ciągu minionej doby nie zanotowano poważniejszych zdarzeń.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

artykuł nr 35

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia 22.11.2010r.

Ważniejsze wydarzenia z dn. 22.11. 2010 r.

W dniu 22.11.2010r. służbę na terenie miasta pełniło 17 strażników i 5 aplikantów. Zarejestrowano 38 zgłoszeń z prośbą o interwencje, które dotyczyły m.in : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (16) , osób leżących w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu (4), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (1), dot. zwierząt (2), zdarzeń drogowych (7) dot. awarii (2) oraz handlu (1) .

* W ciągu minionej doby operatorzy monitoringu miejskiego zanotowali 9 zdarzeń dotyczących: osób nietrzeźwych (2) , osób leżących (3), osób bezdomnych (1) , osób spożywających alkohol (1) oraz awarii (2)

 
Ważniejsze wydarzenia

Minionej doby nie odnotowano poważniejszych zdarzeń

 
Dyżurny Straży Miejskiej