artykuł nr 6

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 26.12.2011 r. na terenie miasta pełniło służbę 12 strażników. Przyjęto 25 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (14), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (4), awarii (1), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (2).
artykuł nr 7

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 25.12.2011 r. na terenie miasta pełniło służbę 12 strażników. Przyjęto 20 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in. : zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (9), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (3), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (2).
artykuł nr 8

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 24.12.2011 r. na terenie miasta pełniło służbę 34 strażników. Przyjęto 39 telefoniczne zgłoszenia o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (16), osób leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych (12), spraw porządkowych (2), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (2).
artykuł nr 9

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 23.12.2011 r. na terenie miasta pełniło służbę 32 strażników. Przyjęto 40 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (16), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (10), spraw porządkowych (1), awarii (1), zwierząt (5), wykroczeń drogowych (3), handlu (1), zdarzeń kryminalnyc...
artykuł nr 10

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 22.12.2011 r. na terenie miasta pełniło służbę 29 strażników. Przyjęto 43 telefoniczne zgłoszenia o interwencje, które dotyczyły m.in. : zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (16), osób leżących w miejscach publicznych (6), osób bezdomnych (9), spraw porządkowych (1), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (8), handlu (1).