artykuł nr 71

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 22.10.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 29 strażników. Przyjęto 46 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (18), osób leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (1), awarii (2), wykroczeń drogowych (8), zwierząt (7), zniszczenie mienia (1).
artykuł nr 72

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

Wydarzenia z dnia 21.10.2011 r. W dniu 21.10.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 34 strażników. Przyjęto 35 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (5), osób leżących w miejscach publicznych (14), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (4), awarii (2), wykroczeń drogowych (1), zwierząt (3), ha...
artykuł nr 73

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

Wydarzenia z dnia 20.10.2011 r. W dniu 20.10.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 35 strażników. Przyjęto 33 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (14), osób leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (5), wykroczeń drogowych (5), zwierząt (2).
artykuł nr 74

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 19.10.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 36 strażników. Przyjęto 29 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (7), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (6), spraw porządkowych (5), awarii (3), wykroczeń drogowych (2), zwierząt (2), handlu (1).
artykuł nr 75

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 18.10.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 32 strażników. Przyjęto 43 telefoniczne zgłoszenia o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych (16), osób leżących w miejscach publicznych (6), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (3), wykroczeń drogowych (7), zwierząt (5), wypadków nadzwyczajnych (1) oraz zdarzeń kryminalnych (1).