artykuł nr 21

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 11.12.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 16 strażników. Przyjęto 27 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (10), osób leżących w miejscach publicznych (7), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (2), awarii (1), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (2).
artykuł nr 22

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 10.12.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 28 strażników. Przyjęto 48 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (18), osób leżących w miejscach publicznych (11), osób bezdomnych (8), spraw porządkowych (4), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (4).
artykuł nr 23

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 09.12.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 30 strażników. Przyjęto 36 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (10), osób leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych (10), spraw porządkowych (2), awarii (1), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (4), handlu (1), zdarzeń kryminalnych ...
artykuł nr 24

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 08.12.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 33 strażników. Przyjęto 40 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (14), osób leżących w miejscach publicznych (1), osób bezdomnych (9), spraw porządkowych (3), awarii (1), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (7), zdarzeń kryminalnych (2).
artykuł nr 25

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 07.12.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 25 strażników. Przyjęto 37 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in. : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (14), osób leżących (6), osób bezdomnych (6), awarii (2), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (6).