artykuł nr 26

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 06.12.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 27 strażników. Przyjęto 28 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (11), osób leżących w miejscach publicznych (1), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (4), awarii (1), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (3), handlu (1), zdarzeń kryminalnych (...
artykuł nr 27

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 05.12.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 27 strażników. Przyjęto 47 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (14), osób leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych (10), spraw porządkowych (5), awarii (5), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (4), handlu (1), zdarzeń kryminalnych ...
artykuł nr 28

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 04.12.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 14 strażników. Przyjęto 22 telefoniczne zgłoszenia o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (7), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (4), awarii (2), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (2), zdarzeń kryminalnych (2).
artykuł nr 29

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 03.12.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 30 strażników. Przyjęto 31 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (12), osób leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (5), awarii (2), wykroczeń drogowych (4).
artykuł nr 30

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 02.12.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 34 strażników. Przyjęto 38 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in. : zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscu publicznym, osób nietrzeźwych w miejscu publicznym (15), osób leżących w miejscach publicznych (6), osób bezdomnych (6), spraw porządkowych (3), awarii (3), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (4).