artykuł nr 36

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 26.11.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 38 strażników. Przyjęto 51 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (17), osób leżących w miejscach publicznych (7), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (10), awarii (4), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (5).
artykuł nr 37

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 25.11.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 47 strażników. Przyjęto 49 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (13), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (11), spraw porządkowych (8), awarii (4), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (8).
artykuł nr 38

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 24.11.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 41 strażników. Przyjęto 31 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (9), osób leżących w miejscach publicznych (1), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (9), awarii (4), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (4).
artykuł nr 39

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 23.11.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 37 strażników. Przyjęto 37 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in. : zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych (14), osób leżących (5), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (5), awarii (4), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (4).
artykuł nr 40

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 22.11.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 27 strażników. Przyjęto 36 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in. : zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (9), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (6), awarii (2), zwierząt (1) wykroczeń drogowych (8), zdarzeń kryminalnych (1).