artykuł nr 41

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 21.11.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 22 strażników. Przyjęto 34 telefoniczne zgłoszenia o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (3), osób leżących w miejscach publicznych (8), osób bezdomnych (7), spraw porządkowych (8), awarii (1), zwierząt (3) wykroczeń drogowych (4).
artykuł nr 42

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 20.11.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 22 strażników. Przyjęto 30 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (10), osób leżących w miejscach publicznych (7), osób bezdomnych (6), spraw porządkowych (4), awarii (1), wykroczeń drogowych (2).
artykuł nr 43

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 19.11.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 28 strażników. Przyjęto 43 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (19), osób leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (7), awarii (2), wykroczeń drogowych (3), zwierząt (1), handel (1).
artykuł nr 44

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 18.11.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 42 strażników. Przyjęto 40 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (16), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (9), awarii (2), wykroczeń drogowych (3), zwierząt (3).
artykuł nr 45

Raport dobowy Dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 17.11.2011r. na terenie miasta pełniło służbę 47 strażników. Przyjęto 39 telefonicznych zgłoszeń o interwencje, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (8), osób leżących w miejscach publicznych (7), osób bezdomnych (7), spraw porządkowych (3), awarii (4), wykroczeń drogowych (8), zwierząt (2).