artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 31.12.2012 r. na terenie miasta pełniło służbę 51 strażników i 2 aplikantów. Przyjęto 35 telefonicznych zgłoszeń o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (12), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (6), spraw porządkowych (3), handlu (2), awarii (2), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (3)...
artykuł nr 2

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 30.12.2012 r. na terenie miasta pełniło służbę 11 strażników i 2 aplikantów. Przyjęto 34 telefoniczne zgłoszenia o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (14), osób leżących w miejscach publicznych (7), osób bezdomnych (6), awarii (2), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (2), zdarzeń kryminalnych (2).
artykuł nr 3

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 29.12.2012 r. na terenie miasta pełniło służbę 20 strażników. Przyjęto 47 telefonicznych zgłoszeń o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (14), osób leżących w miejscach publicznych (9), osób bezdomnych (10), spraw porządkowych (3), handlu (2), awarii (4), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (2).
artykuł nr 4

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 28.12.2012 r. na terenie miasta pełniło służbę 33 strażników i 2 aplikantów. Przyjęto 54 telefoniczne zgłoszenia o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (17), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (21), spraw porządkowych (3), awarii (2), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (7).
artykuł nr 5

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 27.12.2012 r. na terenie miasta pełniło służbę 23 strażników i 4 aplikantów. Przyjęto 45 telefonicznych zgłoszeń o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (11), osób leżących (2), osób bezdomnych (14), spraw porządkowych (7), awarii (2), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (5), zdarzeń kryminalnych (1).