artykuł nr 16

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 15.12.2013r. na terenie miasta pełniło służbę 14 strażników. Przyjęto 23 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (9), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (5), awarii (1), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (2).
artykuł nr 17

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 14.12.2013r. na terenie miasta pełniło służbę 26 strażników. Przyjęto 58 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (23), osób leżących w miejscach publicznych (7), osób bezdomnych (7), spraw porządkowych (7), awarii (2), zwierząt (5), wykroczeń drogowych (3), zdarzeń kryminalnych (3).
artykuł nr 18

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 13.12.2013r. na terenie miasta pełniło służbę 36 strażników. Przyjęto 47 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (20), osób leżących w miejscach publicznych (9), osób bezdomnych (1), spraw porządkowych (3), awarii (2), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (6), zdarzeń kryminalnych (...
artykuł nr 19

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 12.12.2013r. na terenie miasta pełniło służbę 31 strażników. Przyjęto 41 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (9), osób leżących w miejscach publicznych (7), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (5), awarii (4), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (7), zdarzeń kryminalnych (1).
artykuł nr 20

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 11.12.2013r. na terenie miasta pełniło służbę 29 strażników. Przyjęto 33 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (8), osób leżących w miejscach publicznych (9), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (4), awarii (4), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (1).