artykuł nr 21

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 10.12.2013 na terenie miasta pełniło służbę 30 strażników. Przyjęto 45 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in. zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (14), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (4), awarii (6), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (8), zdarzeń kryminalnych (2).
artykuł nr 22

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 09.12.2013 na terenie miasta pełniło służbę 22 strażników. Przyjęto 36 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in. zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (9), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (9), awarii (6), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (3).
artykuł nr 23

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 08.12.2013r. na terenie miasta pełniło służbę 17 strażników. Przyjęto 28 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (7), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (3), awarii (3), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (3), zdarzeń kryminalnych (1...
artykuł nr 24

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 07.12.2013r. na terenie miasta pełniło służbę 25 strażników. Przyjęto 33 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (14), osób leżących w miejscach publicznych (6), osób bezdomnych (1), spraw porządkowych (2), awarii (4), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (1), zdarzeń kryminalnych (1...
artykuł nr 25

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 06.12.2013r. na terenie miasta pełniło służbę 32 strażników. Przyjęto 61 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (12), osób leżących w miejscach publicznych (7), osób bezdomnych (1), spraw porządkowych (3), awarii (24), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (5), zdarzeń kryminalnych ...