artykuł nr 26

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 05.12.2013r. na terenie miasta pełniło służbę 32 strażników. Przyjęto 33 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (11), osób leżących w miejscach publicznych (1), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (6), awarii (3), wykroczeń drogowych (5), zdarzeń kryminalnych (4), akcja zima...
artykuł nr 27

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 04.12.2013r. na terenie miasta pełniło służbę 28 strażników. Przyjęto 26 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (4), osób leżących w miejscach publicznych (6), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (5), awarii (2), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (3), zaginięcia osoby (1).
artykuł nr 28

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 03.12.2013r. na terenie miasta pełniło służbę 30 strażników. Przyjęto 39 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (5), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych w miejscach publicznych (8), spraw porządkowych (11), handlu (1), awarii (3), zwierząt (3), wykroczeń d...
artykuł nr 29

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 02.12.2013r. na terenie miasta pełniło służbę 24 strażników. Przyjęto 29 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (5), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (7), awarii (3), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (7), zaginięcia osoby (1).
artykuł nr 30

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 01.12.2013r. na terenie miasta pełniło służbę 15 strażników. Przyjęto 42 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (18), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (4), awarii (3), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (2), zdarzeń kryminalnych (...