artykuł nr 46

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 15.11.2013r. na terenie miasta pełniło służbę 31 strażników. Przyjęto 47 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, oraz osób nietrzeźwych (15), osób leżących w miejscach publicznych (6), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (5), handlu (1), awarii (3), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (5), zdarzeń kryminalnych (2), zag...
artykuł nr 47

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 14.11.2013r. na terenie miasta pełniło służbę 22 strażników. Przyjęto 45 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (16), osób leżących w miejscach publicznych (7), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (7), handlu (1), awarii (3), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (5).
artykuł nr 48

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 13.11.2013r. Na terenie miasta pełniło służbę 21 strażników. Przyjęto 40 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (8), osób leżących w miejscach publicznych (8), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (8), handlu (2), zwierząt (5), wykroczeń drogowych (6), zaginięcia osoby (1).
artykuł nr 49

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 12.11.2013r. Na terenie miasta pełniło służbę 18 strażników. Przyjęto 43 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in. zakłócenia porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (16), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (7), awarii (3), zwierząt (5), wykroczeń drogowych (5).
artykuł nr 50

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej z dnia...

W dniu 11.11.2013r. na terenie miasta pełniło służbę 38 strażników. Przyjęto 41 telefonicznych zgłoszeń o interwencję, które dotyczyły m.in. zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (15), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (6), handlu (1), awarii (3), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (5).