artykuł nr 31

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 01.12.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 46 strażników i 2 aplikantów. Przyjęto 69 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (14), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (12), spraw porządkowych (10), awarii (15), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (11), zdarzeń kryminalnych (1).
artykuł nr 32

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 30.11.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 43 strażników i 2 aplikantów. Przyjęto 70 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych (19), osób leżących (7), osób bezdomnych (9), spraw porządkowych (9), awarii (9), zwierząt (6), wykroczeń drogowych (11)
artykuł nr 33

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 29.11.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 36 strażników i 2 aplikantów. Przyjęto 68 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (11), osób leżących (1), osób bezdomnych (15), spraw porządkowych (19), awarii (6), zwierząt (4), wykroczeń drogowych (12).
artykuł nr 34

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 27.11.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 18 strażników. Przyjęto 41 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (17), osób leżących w miejscach publicznych (7), osób bezdomnych (11), spraw porządkowych (1), awarii (1), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (3).
artykuł nr 35

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 26.11.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 27 strażników oraz 2 aplikantów. Przyjęto 80 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (34), osób leżących w miejscach publicznych (8), osób bezdomnych (6), spraw porządkowych (6), awarii (6), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (14), zdarzeń kryminalnych (3).