artykuł nr 46

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 15.11.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 37 strażników i 2 aplikantów. Przyjęto 62 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (12), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (12), spraw porządkowych (9), awarii (2), zwierząt (6), wykroczeń drogowych (14), zdarzeń kryminalnych (2), zaginięcie osoby (1).
artykuł nr 47

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 14.11.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 28 strażników. Przyjęto 54 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (15), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (9), spraw porządkowych (10), awarii (4), zwierząt (6), wykroczeń drogowych (8).
artykuł nr 48

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 13.11.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 18 strażników. Przyjęto 36 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (14), osób leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (2), handlu (1), awarii (2), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (4), zaginięcie osoby (1).
artykuł nr 49

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 12.11.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 26 strażników. Przyjęto 54 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (25), osób leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (5), handlu (1), awarii (3), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (6), zdarzeń kryminalnych (2), zaginięcie osoby (1).
artykuł nr 50

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 11.11.2016r. na terenie miasta pełniło służbę 50 strażników. Przyjęto 57 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (25), osób leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych (6), spraw porządkowych (9), handlu (1), awarii (2), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (7).