artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 30.01.2018r. na terenie miasta pełniło służbę 40 strażników. Przyjęto 32 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (10), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (4), awarii (7), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (5).
artykuł nr 2

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 31.12.2017r. na terenie miasta pełniło służbę 36 strażników. Przyjęto 49 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (19), osób leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych (8), spraw porządkowych (4), handlu (1), awarii (3), zwierząt (3), wykroczeń drogowych (5), zdarzeń kryminalnych (1).
artykuł nr 3

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 30.12.2017r. na terenie miasta pełniło służbę 15 strażników. Przyjęto 59 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (22), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (8), spraw porządkowych (9), awarii (3), zwierząt (5), wykroczeń drogowych (10).
artykuł nr 4

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 29.12.2017r. na terenie miasta pełniło służbę 19 strażników oraz 2 aplikantów. Przyjęto 65 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (15), osób leżących w miejscach publicznych (7), osób bezdomnych (10), spraw porządkowych (8), awarii (1), zwierząt (8), wykroczeń drogowych (15), wypadków nadzwyczajnych (1).
artykuł nr 5

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 28.12.2017r. na terenie miasta pełniło służbę 22 strażników oraz 2 aplikantów. Przyjęto 57 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m. in.: zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (15), osób leżących w miejscach publicznych (1), osób bezdomnych (9), spraw porządkowych (15), awarii (4), zwierząt (2), wykroczeń drogowych (10), zdarzeń kryminalnych (1).