artykuł nr 6

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 26.12.2018 r. na terenie miasta pełniło służbę 12 strażników wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej. Przyjęto 32 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (8), osób leżących w miejscach p...
artykuł nr 7

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 25.12.2018 r. na terenie miasta pełniło służbę 10 strażników wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej. Przyjęto 24 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (11), osób leżących w miejscach publicznych (2), zaniecz...
artykuł nr 8

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 24.12.2018 r. na terenie miasta pełniło służbę 23 strażników i 3 aplikantów wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej. Przyjęto 52 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (20), osób bezdomnych (7), spraw porządko...
artykuł nr 9

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 23.12.2018 r. na terenie miasta pełniło służbę 12 strażników wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej. Przyjęto też 51 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (14), osób leżących w miejscach publicznych (4), osó...
artykuł nr 10

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 22.12.2018 r. na terenie miasta pełniło służbę 19 strażników wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej. Przyjęto też 69 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (14), osób leżących w miejscach publicznych (11), os...