artykuł nr 26

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 06.12.2018 r. na terenie miasta pełniło służbę 33 strażników wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej. Przyjęto też 53 telefoniczne zgłoszenia z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych (10), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (9), spraw...
artykuł nr 27

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 05.12.2018 r. na terenie miasta pełniło służbę 29 strażników wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej. Przyjęto też 60 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych (10), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (8), spraw...
artykuł nr 28

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 04.12.2018 r. na terenie miasta pełniło służbę 32 strażników wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej. Przyjęto też 57 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych (8), osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (11), spraw...
artykuł nr 29

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 03.12.2018 r. na terenie miasta pełniło służbę 32 strażników wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej. Przyjęto też 52 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych (7), osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (11), spraw...
artykuł nr 30

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 02.12.2018 r. na terenie miasta pełniło służbę 14 strażników wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej. Przyjęto też 26 telefonicznych zgłoszeń z prośbą o interwencję, które dotyczyły m.in.: zakłócania porządku publicznego lub ciszy nocnej, spożywania alkoholu w miejscach publicznych (6), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (3), spraw ...