artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 04.03.2021 r. na terenie miasta pełniło służbę 44 strażników oraz 3 aplikantów wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej.
artykuł nr 2

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 03.03.2021 r. na terenie miasta pełniło służbę 41 strażników oraz 2 aplikantów wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej.
artykuł nr 3

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 02.03.2021 r. na terenie miasta pełniło służbę 44 strażników oraz 2 aplikantów wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej.
artykuł nr 4

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 01.03.2021 r. na terenie miasta pełniło służbę 38 strażników oraz 2 aplikantów wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej.
artykuł nr 5

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 28.02.2021 r. na terenie miasta pełniło służbę 14 strażników oraz 0 aplikantów wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej.