artykuł nr 1

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 30.05.2023 r. na terenie miasta pełniło służbę 41 strażników oraz 4 aplikantów wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej.
artykuł nr 2

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 29.05.2023 r. na terenie miasta pełniło służbę 38 strażników oraz 4 aplikantów wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej.
artykuł nr 3

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 28.05.2023 r. na terenie miasta pełniło służbę 9 strażników oraz 0 aplikantów wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej.
artykuł nr 4

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 27.05.2023 r. na terenie miasta pełniło służbę 25 strażników oraz 0 aplikantów wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej.
artykuł nr 5

Raport dobowy dyżurnego Straży Miejskiej w...

W dniu 26.05.2023 r. na terenie miasta pełniło służbę 29 strażników oraz 4 aplikantów wykonujących zadania ustawowe, zadania wynikające z aktów prawa miejscowego oraz czynności wyjaśniające i sprawdzające w sprawach zgłaszanych pisemnie do Straży Miejskiej.