artykuł nr 1

Archiwum Raportów dobowych Dyżurnego Straży Miejskiej 5

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 26.11.2007r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

23

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

24

Kontrole placów zabaw

7

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

3

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

 

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

1

1

 

1

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

14

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

18

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

7

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

25

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

 

Wydarzenia z dn. 26.11. 2007r


W dniu 26.11. 2007r. Zarejestrowano 34 zdarzenia i wnioski o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach: osób o nieustalonym stanie , leżących w miejscach publicznych (9), uciążliwych osób bezdomnych (7), zakłócenia porządku publicznego (6), porządku drogowego (2), spraw porządkowych (6) braku nadzoru nad zwierzętami(3) oraz awarii (1).


* Na bieżąco utrzymywano kontakt się z dyspozytorem A-Z , przekazując uwagi odnośnie zimowego utrzymania dróg , chodników , kładek dla pieszych itp.


* Dwukrotnie wzywano zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających pomocy lekarskiej. W obydwu przypadkach osoby odwieziono do szpitala.


* W godz. nocnych , w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych zlokalizowanej przy ul.Krakowskiej , skierowano tam 1 strażnika.


Współpraca z policją


* W godz. rannych i popołudniowych oddelegowano 4 strażników do współpracy z funkcjonariuszami Sekcji Ruchu Drogowego KMP, w ramach prowadzonej na terenie miasta cyklicznej akcji Nurd (Pieszy ).


Ważniejsze wydarzenia


* Ok. godz. 17.40 , w Al.NMP , podczas rutynowej kontroli dokumentów kierowcy pojazdu m-ki Mercedes popełniającego wykroczenie drogowe , ujawniono brak aktualnych badań technicznych pojazdu. Sprawę przekazano przybyłemu na miejsce zdarzenia patrolowi Sekcji Ruchu Drogowego KMP.
Dyżurny Straży Miejskiej


insp. Bogusław Mraz

 

Wydarzenia z dn. 21.12.2007r.

W dniu 21.12.2007r. zarejestrowano 25 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach : osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (7), uciążliwych osób bezdomnych (5), zakłócenia porządku publicznego, ciszy nocnej (7), porządku drogowego (2), braku opieki lub nadzoru nad zwierzętami (1) spraw porządkowych (3).

* W godz. nocnych , w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej 80 , skierowano tam 1 strażnika. W w/w porze z placówki skorzystało 26 osób.

Współpraca z Policją

* Minionej doby oddelegowano 4 strażników do współpracy z funkcjonariuszami I ,IV i VI Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w Rejonie Stałej Obecności . W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia 21.12.2007

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

56


Kontrole dworców , placów i skwerów

15

Kontrole placów zabaw

1

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

2

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)


Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

11

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

6

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

24

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami


Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

Dyżurny Straży Miejskiej

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 02.12.2009r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

91


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

27

Kontrole placów zabaw

16

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

12

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

7

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

5

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

16

Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i chodników

6

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

3

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami/ Akcja -Zima

3

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

 

 

 

W dn. 02.12. 2009 r służbę na terenie miasta pełniło 28strażników. Zarejestrowano 26 zdarzenia i wnioski o interwencje , które załatwiono w trybie bieżącym bądź przekazano do dalszej realizacji. Zdarzenia i wnioski o interwencje dotyczyły spraw zakłócaniu

porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (8), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (3) osób bezdomnych (5), zwierząt (2) , spraw porządkowych (3) zdarzeń drogowych (3) oraz zdarzeń kryminalnych (1)oraz innych zdarzeń (1).


 

W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 3 zdarzeń dotyczących m.in. spraw porządkowych (2),spożywania alkoholu (1)


 

Ważniejsze wydarzenia


 

Ok. godz. 11.45 , na tyłach jednego z bloków przy Al. Armii Krajowej ujęto 22 letniego Jakuba G. , poszukiwanego przez Komisariat IV Policji. Mężczyznę przekazano właściwej terytorialnie jednostce.


 

Ok. godz. 11.55 wezwano sekcję Państwowej Straży Pożarnej oraz patrol Wydziału Ruchu Drogowego KMP na skrzyżowanie Al. Jana Pawła II z ul. Wilsona , gdzie doszło do kolizji drogowej pomiędzy autobusem PKS a samochodem osobowym m-ki Peugeot - sprawę przekazano.


 

W nocy 03.12.2009r. ok. g. 2:10 na wniosek pracowników ochrony dworca PKP przy ul. Piłsudskiego, wobec młodzieńca w wieku 12-13 lat . Ponieważ podane dane personalne wzbudziły wątpliwość co do prawdziwości. Nieletniego przewieziono do IV Komisariatu Policji. ww. chłopak, prawdopodobnie uciekł z domu Opiekuńczo Wychowawczego a dane podał starszego brata.


 


 


 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 28.12.2007r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

21

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

20

Kontrole placów zabaw

 

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

2

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

3

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

3

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

7

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

 

Wydarzenia z dn. 28.12.2007r.

/p>

W dniu 28.12.2007r. zarejestrowano 33 zdarzenia i wnioski o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach : osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (2), uciążliwych osób bezdomnych (4), zakłócenia porządku publicznego, ciszy nocnej (14), porządku drogowego (1), braku opieki lub nadzoru nad zwierzętami (4) spraw porządkowych (6) oraz awarii (2).

* W godz. nocnych, w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80 , skierowano tam 1 strażnika. W w/w porze z placówki skorzystało 30 osób.

Współpraca z Policją

* W ramach bieżącej wymiany informacji z lokalnymi jednostkami policji, strażnicy zrealizowali 1 zgłoszenie skierowane do ww. Instytucji.

* W godz. Nocnych oddelegowano jednego strażnika miejskiego do współpracy z I komisariatem policji celem pełnienia wspólnej służby w rejonie stałej obecności.


Ważniejsze wydarzenia


* Minionej doby jeden raz wzywano sanitarkę Pogotowia Ratunkowego do osoby wymagającej opieki lekarskiej. Pogotowie zabrało osobę do szpitala celem udzielenia pomocy.Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Zbigniew Raszewski

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 20.12.2008r.

* W dniu 20.12.2008 r. zarejestrowano 36 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: uciążliwości ze strony osób bezdomnych (3), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (6), nieprawidłowego parkowania lub innych zdarzeń drogowych (5), zakłóceń porządku i spokoju (14) spraw porządkowych (3) , handlu bez zezwolenia (3) oraz awarii (2).

 

Ważniejsze wydarzenia

*

Ok. Godz. 20.30 interweniowano w jednej z klatej schodowych bloku przy Al.Wyzwolenia . Wobec grupy młodych osób spożywających alkohol na X piętrze a wśród nich znajdował się 17 letni Robert N.Nieletniego dowieziono do miejsca zamieszkania i przekazano pod opiekę rodziców ,sporządzono również notatkę urzędową do wiadomości Izby Dziecka Sekcji Prewencji KMP.

* Ok. godz. 21.00 ,na zapleczu bloku przy Al.AK 66 napotkano 90 letniego Józefa K. , błądzącego po osiedlu bez wyraźnego celu ,sprawiającego wrażenie osoby kompletnie zagubionej. W toku dalszych czynności ustalono iż mężczyzna wyszedł z domu ok. południa i od tego czasu był poszukiwany przez córkę , włącznie ze zgłoszeniem zaginięcia w KP III. Patrol policji odwózł staruszka do miejsca zamieszkania.

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz


*W dniu 01.04.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 50 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (29), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (10), nieprawidłowego parkowania (3), padłych ptaków (2), psów bez nadzoru (3), handlu bez zezwolenia (1).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 19 obiektów, W efekcie podjętych czynności 7 osób odpowiedzialnych za porządek pouczono.

*Minionej doby przekazano cztery uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MPK -1, ZE -1, MZD -1, ZGM -1.


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 10 kontroli terenów szkół, 2 kontrole placów zabaw oraz 93 kontrole terenów parkingów osiedlowych.


Nieprawidłowości w parkowaniu

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa d/s przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowała 7 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. W wyniku interwencji 4 osoby ukarano mandatami karnymi, 3 osoby pouczono w jednym przypadku pojazd odholowano


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 10 osób.


Współpraca z Policja

*Minionej doby trzech strażników oddelegowano do współpracy funkcjonariuszami Policji. W trakcie służby nie odnotowano poważniejszych zakłóceń porządku publicznego.

*Dwukrotnie udzielano pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w instytucji przez mieszkańców Częstochowy


Ważniejsze wydarzenia

*Około 18:15 w rejonie ul.Olsztyńskiej podjęto interwencję wobec rowerzysty, który nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy. W związku z tym iż zachodziło podejrzenie, że kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu wezwano Policje Drogową, której po przyjeździe przekazano sprawę. U rowerzysty stwierdzono 0,59 mg/l alkoholu w wydachanym powietrzu.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

SM.I.1110-13/07  

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko

Aplikant w Straży Miejskiej w Częstochowie

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

Informuję, że w związku z ogłoszonym, konkursem na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Częstochowie (ogłoszenie o naborze nr SM.I.1110-13/07 z dnia 14-06-2007 r.) dokumenty złożyło 7 kandydatów.

W wyniku analizy złożonych  dokumentów do następnego etapu naboru zakwalifikowały się niżej wymienione osoby spełniające wymagania formalne.

 

 

 

 

L.p.

Nazwisko i imę

Miejsce zamieszkania

1

KOSENDARSKA Edyta

Częstochowa

2

ŁAPUCHA Agnieszka

Kłomnice

3

ŁAPAJ Marcin

Częstochowa

4

ŁYSAK Marta

Częstochowa

5

MUSIAŁ Elżbieta

Częstochowa

6

WRÓBEL Łukasz

Szarlejka

7

ŻMUDA Gniewomir

Częstochowa

 

 

 

 

 

 KOMENDANT

Straży Miejskiej

 

  29.06.2007 r.   mgr Artur Hołubiczko

 

  (data, podpis osoby upoważnionej)
Ważniejsze wydarzenia z dnia 10.02.2005r.

* Od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 30 telefonicznych zgłoszeń, z wnioskiem o pomoc i interwencję, w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (18), spraw porządkowych (9) oraz nieprawidłowego parkowania (3).

Bezpieczna Częstochowa
* W ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono:
- 36 kontroli terenów szkół,
- 24 kontrole terenów placów zabaw,
- 145 kontroli terenów parkingów osiedlowych iinnych miejsc zagrożonych, w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

* W godzinach od 17.00 do 19 00 strażnik miejski uczestniczył w spotkaniu Rady Dzielnicy Ostatni Grosz.

Czystość i porządek
* Na I i II zmianie realizowano przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pod kątem regulaminu "AKCJA ZIMA". Łącznie skontrolowano 96 posesji i obiektów publicznych.
W wyniku podjętych działań zastosowano następujące sankcje:
- pouczono 4 osoby,
- wystawiono 3 zobowiązania porządkowe obligujące właścicieli bądź administratorów nieruchomości do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości,
- skierowano do Sądu 1 wniosek o ukaranie,
- drogą elektroniczną wysłano zbiorczą informację do Miejskiego Zarządu Dróg dotyczącą nieprawidłowości zimowego utrzymania nawierzchni chodników i jezdni należących do Gminy Częstochowa.

* Zgodnie w wytycznymi Regulaminu AKCJI ZIMA na bieżąco utrzymywano łączność z dyspozytorami MZO SITA (brak opadów i czarne nawierzchnie na głównych ciągach komunikacyjnych).

* O godz.9.10 z rejonu ul. Leszczynowej usunięto Fiata 126 p na parking strzeżony. Powodem usunięcia pojazdu był fakt jego nieużytkowania oraz zły stan techniczny, który pogarszał estetykę miasta.
O powyższym zdarzeniu poinformowano KMP Częstochowa oraz Wydział Transportu i Ewidencji Gospodarczej UM Częstochowa.

Osoby nietrzeźwe
* Realizując przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 1 osobę dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Osoby bezdomne
* W ciągu minionej doby dokonano 21 kontroli miejsc, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne.
W wyniku kontroli :
- 2 osoby umieszczono w schronisku przy ul. Krakowskiej 80/15,
- 1 osobę nietrzeźwą umieszczono w Izbie Wytrzeźwień,
- pozostałe odmawiały udzielenia sobie jakiejkolwiek pomocy.

Współpraca z Policją
W ciągu minionej doby dwukrotnie udzielano Policji wsparcia w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.
W godzinach wieczornych 2 strażników wspólnie z Policjantami I Komisariatu pełniło służbę patrolową w Policyjnych rejonach tzw. Stałej Obecności.

Ważniejsze wydarzenia
* W związku z 65 rocznicą masowej zsyłki Polaków na Sybir i do Kazachstanu, w godzinach dopołudniowych delegacja strażników miejskich uczestniczyła w uroczystościach na Jasnej Górze.

* O godz. 8.55 odebrano zawiadomienie, że na terenie posesji ul. Wełniana 1, leży osoba. Po przyjeździe w w/w rejon, w ruinach pustostanu posesji Wełniana 1, ujawniono zwłoki mężczyzny. Na miejsce wezwano Pogotowie Ratunkowe oraz Policję, której przekazano sprawę wg kompetencji.

*Około godz.22.45 w rejonie DH Puchatek podjęto interwencję wobec leżącego nietrzeźwego mężczyzny z urazem głowy. Niezwłocznie wezwano Pogotowie Ratunkowe, które zabrało osobę do szpitala. W czasie prowadzenia czynności ustalono, że osoba poszkodowana prawdopodobnie została pobita przez n/n sprawcę. O całości zdarzenia poinformowano IV Komisariat Policji.
Dyżurny Straży Miejskiej
Wydarzenia z dn. 29.12.2007r.

 

W dniu 29.12.2007r. zarejestrowano 37 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach : osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (7), uciążliwych osób bezdomnych (7), zakłócenia porządku publicznego, ciszy nocnej (10), porządku drogowego (1), braku opieki lub nadzoru nad zwierzętami (6), padłych ptaków (1), spraw porządkowych (2) nielegalnego handlu (1), niszczenia zieleni(1) oraz w sprawie zniszczonego znaku MPK (1).

* W godz. nocnych, w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80 , skierowano tam 1 strażnika. W w/w porze z placówki skorzystało 28 osób.

Ważniejsze wydarzenia

Około godz. 3.00 w rejonie AL NMP w ujęto na gorącym uczynku mężczyznę ,który malował sprayem jedną z elewacji. Sprawcę zniszczenia mienia przekazano Policji.

Około godz. 12.30 na jednej z posesji przy ul. Mieszka Starego podjęto interwencję wobec właściciela działki, który bez zezwolenia ściął Osikę. Ze zdarzenia sporządzono dokumentację celem przekazania do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta celem prowadzenia dalszych czynności.

* Minionej doby cztery razy wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. Pogotowie zabrało osoby do szpitala celem udzielenia pomocy.

ok. godz. 22:30 na wniosek personelu medycznego Izby Przyjęć szpitala przy ul. Mirowskiej, zabrano dwóch nietrzeźwych mężczyzn. Podczas czynności służbowych okazało się, że podczas pobytu w szpitalu jeden z mężczyzn skradł drugiemu telefon komórkowy . Ww. mężczyzn przekazano do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi i pozostawiono do dyspozycji IV Komisariatu Policji. Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia. 29.12.2007r.


lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

26


Kontrole dworców , placów i skwerów

26

Kontrole placów zabaw


Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

6

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

1

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

4

Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe


Kontrole obiektów użyteczności publicznej

6

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujaw ianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami


Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

Dyżurny Straży Miejskiej


 

Wydarzenia z dn. 18.11. 2007r

W dniu 18.11. 2007r. Zarejestrowano 25 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach: uciążliwych osób bezdomnych (4), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych (4), zakłócenia porządku publicznego (12), porządku drogowego (3) ,awarii (1) oraz handlu bez zezwolenia (1).

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* Ok. godz. 23.30 patrol SM przejeżdżający ul.Bór, zainteresował pojazd m-ki Daewoo Nexia , którego kierujący nie potrafił zachować prostego toru jazdy i w konsekwencji przed poseją nr. 51 uderzył w przydrożny słup oświetleniowy.Na miejsce zdarzenia wezwano niezwłocznie zespół Pogotowia Ratunkowego , sekcję Straży Pożarnej oraz patrol policji drogowej – sprawę przekazano. Poszkodowanego ( kompletnie pijanego ) przewieziono do szpitala przy ul.Bialskiej.

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

 


 

Wydarzenia z dn. 28.11. 2007r

 

W dniu 28.11. 2007r. zarejestrowano 25 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach:

osób o nieustalonym stanie , leżących w miejscach publicznych (4), uciążliwych osób bezdomnych (5), zakłócenia porządku publicznego (2),nieodśnieżonych chodników i jezdni (3) porządku drogowego (4), braku nadzoru nad zwierzętami (4), uszkodzenia mienia - blokady(1), oraz pożaru (1).

* Na bieżąco utrzymywano kontakt się z dyspozytorem A-Z , przekazując uwagi odnośnie zimowego utrzymania dróg , chodników , kładek dla pieszych itp.

* Minionej doby wezwano zespół wyjazdowy Pogotowia Ratunkowego do 1 osoby, wymagającej pomocy lekarskiej. Ww. osobę odwieziono do szpitala.

* W godz. nocnych , w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej 80 , skierowano tam 1 strażnika. W ogrzewalni przebywało w godz. nocnych 35 osób bezdomnych.

 

 

 

Ważniejsze wydarzenia

Ok. godz. 20:00 do I Komisariatu Policji przekazano sprawę uszkodzenia urządzenia blokującego, które założono na koło pojazdu marki Renault w związku nieprawidłowym parkowaniem w rejonie ul. Racławickiej.

Ok. godz. 22:25 odebrano zawiadomienie, że w posesji przy ul. Filomatów 16, miał miejsce pożar, który gasiła Straż Pożarna. Patrol Straży Miejskiej, udzielił asysty administratorce posesji w celu oszacowania zniszczeń. Jak wstępnie ustalono nn. sprawca zaprószył ogień w kl. schodowej posesji, gdzie były wystawione rzeczy w kartonach jednej z lokatorek, która przygotowywała mieszkanie do remontu. Nie było ofiar w ludziach.

 

* ok. godz. 23:30 na terenie podwórka Al. NMP 62, w wiacie śmietnikowej napotkano dwóch bezdomnych mężczyzn, których dowieziono do ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80.

 

 


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia. 28.11.2007r.


lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

112


Kontrole dworców , placów i skwerów

18

Kontrole placów zabaw

13

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

22

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


2

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

9

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

2

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

7

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

19

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

22

Uwagi i interwenc e dot.stanu dróg i chodników

39

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami


Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 

Dyżurny Straży Miejskiej


*W dniu 06.02.2006r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 33 telefoniczne zgłoszenia z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (17), nieprawidłowości w parkowaniu (3) oraz spraw porządkowych związanych głównie z Akcją Zima (9), zwierząt bez opieki (1), osób bezdomnych (3).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 40 obiektów. Kontrole dotyczyły głównie Akcji Zima, w ich wyniku pouczono 10 osób, skierowano również 6 wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu, zastosowała 7 blokad na koła pojazdów. Ogółem 7 osób pouczono oraz 7 osób ukarano w postępowaniu mandatowym.


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 15 kontroli terenów szkół, 2 placów zabaw oraz 86 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.


Współpraca z Policją

*Minionej doby oddelegowano 2 strażników do współpracy z funkcjonariuszami II Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w w rejonie Rakowa. W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionej doby dokonano 28 kontroli miejsc, gdzie mogły przebywać osoby bezdomne.
Ogółem w wyniku podjętych kontroli 2 osoby nietrzeźwe dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, natomiast 4 osoby do ogrzewalni. W godzinach nocnych przebywało tam 41 osób.

*Ok. godz. 12:35 w rejonie skrzyżowania pl. Daszyńskiego z ul. Ogrodową, doszło do zderzenia dwóch pojazdów Fiat Panda i Ford Fiesta. Ponieważ jedna z kierujących uskarżała się na ból głowy, wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego oraz patrol SRD KM Policji.

*O godz. 19:25 interweniowano w DH. Sezam przy ul. Jagiellońskie,j wobec mężczyzny obwinionego o kradzież artykułu sklepowego. Podczas czynności okazało się, że jest on poszukiwany przez Policję. Sprawę przekazano do II Komisariatu Policji.

*Minionej doby zespołowi Pogotowia Ratunkowego przekazano 2 osoby, które potrzebowały pomocy medycznej.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
*W dniu 23.04.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 52 telefoniczne zgłoszenia z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (37), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (2), zwierząt bez nadzoru lub uciążliwych (7), awarii urządzeń (2).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, doraźnie skontrolowano 11 terenów szkół, 39 placów zabaw, 50 parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 7 posesji i obiektów. Poczynione uwagi odnoście czystości miejsc publicznych zostały przekazane ZO Sita.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 14 osób.


Ważniejsze zdarzenia

*Ok. godz.18:50 strażnicy patrolujący ul.Słowackiego uniemożliwili dalszą jazdę nietrzeźwemu rowerzyście. Nietrzeźwego przekazano funkcjonariuszom Sekcji Ruchu Drogowego KMP Częstochowa.

*Ok. godz. 19:30 mieszkaniec ul.Focha powiadomił dyżurnego Straży, że na placu zabaw ujął nieletniego, który usiłował podpalić obudowę piaskownicy. Nieletniego wraz dwoma kolegami (wszyscy w wieku 12-13 lat) odwieziono do domów i przekazano pod opiekę rodziców. Z uwagi na fakt, iż nie doszło do uszkodzenia placu zabaw poprzestano na pouczeniu o konsekwencjach "niefrasobliwych zabaw ogniem".


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
*W dniu 27.06.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 49 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócenia porządku publicznego (34), nieprawidłowego parkowania (3), spraw porządkowych (6), zwierząt bez nadzoru (3), awarii (2) oraz handlu bez zezwolenia (1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 29 kontroli terenów szkół, 49 kontroli placów zabaw oraz 101 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 7 posesji oraz dokonano 1 rekontroli. W wyniku podjętych działań 4 osoby pouczono, 1 osobę ukarano mandatem oraz w stosunku do 1 osoby skierowano wniosek do sądu.

*Minionej doby przekazano 5 uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD (2), WOŚ (2), firma Akwa (1).


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.


Współpraca z Policją

*Trzykrotnie w ciągu minionej doby udzielano pomocy Policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 09.12.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

46


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

33

Kontrole placów zabaw

19

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

8

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

11

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

5

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

12

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

20

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

6

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


  
 

W dn. 09.12. 2009 r służbę na terenie miasta pełniło 23 strażników. Zarejestrowano 50 zdarzeń i wniosków o interwencje , które załatwiono w trybie bieżącym bądź przekazano do dalszej realizacji. Zdarzenia i wnioski o interwencje dotyczyły spraw zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (17), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (4) osób bezdomnych (5) , spraw porządkowych (5), zwierząt (4) , zdarzeń kryminalnych (2), oraz zdarzeń drogowych (11), handlu (2),awarii 4.


 

W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 5 zdarzeń dotyczących m.in. awarii (1), leżących osób (1), osób nietrzeźwych (1),osób bezdomnych(1),drogowych (1).


Ważniejsze wydarzenia z dnia 13.04.2005r.

*W dniu 13.04.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 38 telefonicznych zgłoszeń, z wnioskiem o pomoc i interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (28), porządkowych (7) oraz nieprawidłowego parkowania pojazdów (3).

Czystość i porządek
*Realizując przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach skontrolowano 9 posesji i obiektów oraz przeprowadzono 4 rekontrole. W wyniku podjętych działań zastosowano następujące sankcje:
- wystawiono 2 zalecenia porządkowe,
- 10 osób pouczono,
- skierowano do Sądu Grodzkiego 1 wniosek o ukaranie.

*Przekazano szereg uwag porządkowych, firmom i instytucjom odpowiedzialnym za utrzymanie w czystości i sprawności urządzenia publiczne na terenie miasta. Sita (2), MZD (4).

Bezpieczna Częstochowa
*W ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono:
- 22 kontrole terenów szkół,
- 18 kontroli placów zabaw,
- 92 kontrole parkingów osiedlowych,
w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 3 osoby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Współpraca z Policją
*Do współpracy w Policyjnych Rejonach Stałej Obecności (II Komisariat) oddelegowano dwóch strażników. W trakcie pełnionej w porze nocnej służby, nie odnotowano poważniejszych przypadków naruszenia porządku i ładu.

Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 28.06.2008r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

14


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

8

Kontrole placów zabaw

3

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

3

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

1

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

8

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

6

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  


 

 

Wydarzenia z dn. 28.06.2008r.

 

 

W dniu 28.06.2008r. zarejestrowano 51 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. osób leżących w miejscach publicznych (6), osób bezdomnych (1), zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (23), porządku drogowego (6), spraw porządkowych (4), zwierząt (5), kolizji oraz wypadku drogowego (2), w sprawie pożaru (2) oraz awarii (2).

Współpraca z Policją

nocy z 28.06/29.06.2008r w ramach programu Razem Bezpieczniej na wniosek I-go komisariatu Policji oddelegowano 1 strażnika do pełnienia wspólnej służby prewencyjnej w rejonie Śródmieścia.

Ważniejsze wydarzenia

* W godz. od 16:00 do 24:00 czterech strażników zabezpieczało teren przy IV LO w związku z koncertem jazzowo- bluesowym w ramach akcji „Lato 2008” . Nie zanotowano poważniejszych prób zakłócania ładu i porządku publicznego.

*Ok. godz. 21:40 w pasażu środkowym Al. NMP 57, interweniowano wobec 17 -letniego młodzieńca, którym swoim zachowaniem, sprawiał wrażenie, że jest pod wpływem alkoh lu. Ww. przewieziono do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej, gdzie w obecności wezwanych rodziców, badanie wykazało 0,77 mg/l alkoholu . Nieletniego przekazano pod opiekę rodziców a sprawą w formie notatki urzędowej, zainteresowano Izbę Dziecka Sekcji Prewencji KMP.

* Pięciokrotnie w ciągu minionej doby wzywano zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających pomocy lekarskiej – cztery osoby trafiły do szpitala.

*W godzinach nocnych dwukrotnie wzywano o przyjazd jednostkę Straży Pożarnej do śmietników palących się w rejonie Śródmieścia .

 

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 19.08.2008r

 

* W dniu 19.08.2008 r. Zarejestrowano 51 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawie: zakłócenia porządku i spokoju (18), osób leżących w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (1), zdarzeń kryminalnych (3),drogowych(9), zwierząt (4).awarii (2), spraw porządkowych (10) oraz handlu (9)

 

Wspólpraca

 

* Minionej doby oddelegowano 1 strażnika do współpracy pracownikami straży jasnogórskiej celem pełnienia służby w rejonie klasztoru. W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

 

 

Ważniejsze wydarzenia

 

Na polecenie Sztabu Kryzysowego wystawiono całodobowy posterunek ochronny zabezpieczający teren prac i punkt dystrybucji żywności dla ekip usuwających skutki nawałnicy, w wyniku której uszkodzone zostały domostwa na ul. Ikara.

 

* ok.godz.13.20 strażnicy patrolujący rejon ul.Rejtana podjęli interwencję w związku z kradzieżą blaszanej osłony ciepłociągu miejskiego. W efekcie podjętych czynności ujęto mężczyznę wywożącego z miejsca kradzieży blachę ocynkowaną pochodząca z uszkodzonej osłony. Ujętego doprowadzono do IV komisariatu Policji, szczególnie że w międzyczasie ustalono, że mężczyzna ten poszukiwany jest do innej sprawy przez II Komisariat Policji. W czasie wstępnych czynności uzyskano informację od właściciela ciepłociągu (FORTUM SA) że, z uwagi na częstotliwość podobnych zachowań, kradzieży takich nie należy rozpatrywać jedynie w kategoriach kosztów utraconej blachy.

 

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 19.08.2008

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

2


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

11

Kontrole placów zabaw

1

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół


 

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe


 

Kontrole obiektów użyteczności publicznej


 

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

5

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

 


Wydarzenia z dnia 12.03.2007 r.

* W dniu 12.03.2007r zarejestrowano 33 zgłoszenia dotyczące m.in. osób bezdomnych (2), zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (4), n/n osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach ogólnie dostępnych (5), spraw porządkowych (11) oraz w sprawie wykroczeń drogowych (9).

,, Bezpieczna Częstochowa „

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 25 doraźnych kontroli terenów szkół , 15 kontroli placów zabaw , 56 kontroli parkingów osiedlowych i 60 innych miejsc zagrożonych.

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 5 blokad na koła pojazdów parkujących w miejscach niedozwolonych. W wyniku podjętych interwencji

4 osoby ukarano mandatami karnymi, oraz 1 osobę pouczono.

"Czystość i porządek"

* Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 34 posesje , dokonano także 4 rekontroli. W wyniku podjętych działań -7 osób pouczono , skierowano 7 wniosków do sądu, oraz ukarano mandatami karnymi 2 osoby .

, Osoby nietrzeźwe"

* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 7 osób.

Osoby bezdomne

* W ciągu minionej doby siedmiokrotnie kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. W konsekwencji podjętych działań 2 osoby dowieziono do miejscowej ogrzewalni , pozostałe odmawiały udzielenia sobie jakiejkolwiek pomocy socjalnej.

„ Ważniejsze wydarzenia „

Dyżurny Straży Miejskiej
* W dniu 20.07.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 41 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in., zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (30), spraw porządkowych (4), uciążliwych osób bezdomnych (1), awarii(1), braku opieki nad zwierzętami (3)

,,Bezpieczna Częstochowa"
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 5 kontroli terenów szkół ,13 kontroli placów zabaw, oraz 49 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

"Czystość i porządek"
Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 3 posesje , dokonano także 2 rekontroli. W wyniku podjętych działań spośród osób odpowiedzialnych za porządek: 1 osobę ukarano mandatem, 1 osobę pouczono, sporządzono 1 wniosek o ukaranie winnego przed Sądem Grodzkim.

Współpraca z Policją
* Minionej doby 1 strażnik, wspólnie z funkcjonariuszem III Komisariatu Policji pełnił służbę prewencyjną w Rejonie Stałej Obecności w/w jednostki Policji. W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych przypadków naruszenia porządku i ładu.

,,Osoby nietrzeźwe"
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.

* Ważniejsze wydarzenia

* ok.godz.16.30 w rejonie al. Wojska Polskiego uniemożliwiono dalszą jazdę nietrzeźwej kobiecie, kierującej pojazdem marki Polonez. Dalsze czynności w sprawie - przekazano wezwanym na miejsce funkcjonariuszom Sekcji Ruchu Drogowego KMP-Częstochowa.


Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 20.04.2008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

46

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

27

Kontrole placów zabaw

4

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

10

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

3

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

 

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

7

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

2

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

 

 

 

Wydarzenia z dn. 0.04.2008r.

 

* W dniu 20.04.2008r. zarejestrowano 33 zdarzenia i wnioski o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. Osób bezdomnych (3), osób leżących w miejscach publicznych (1), nieprawidłowego parkowania (7), spraw porządkowych (7), zakłócenia porządku i spokoju (9), naruszenia obowiązków przez właścicieli zwierząt (5), oraz awarii (1). 

Ważniejsze wydarzenia

* Ok. Godz. 13:15 w terenie podjasnogórskim, podjęto interwencje wobec trzech kobiet i jednego mężczyzny, którzy zaczepiali pielgrzymów – prowadząc publiczną zbiórkę ofiar bez zezwolenia . Wobec ww. osób, będą skierowane wnioski o ukaranie przez Sąd Grodzki.

Minionej doby 2 psy bezpańskie przekazano do schroniska dla zwierząt

w godz. 7:30-17:30 oddelegowano 4 strażników celem zabezpieczania ładu w rejonie ulic Dabrowskiego i Kilińskiego podczas wystawy psów rasowych zorganizowanej na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Dąbrowskiego.
Dyżurny Straży Miejskiej

SM.I.1110-1/07

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko:

Aplikant w Straży Miejskiej w Częstochowie
(nazwa stanowiska pracy)

Informuję, że w związku z ogłoszonym, konkursem na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Częstochowie (ogłoszenie o naborze nr SM.I.1110-1/07 z dnia 31-01-2007 r.) dokumenty złożyło 17 kandydatów.

W wyniku analizy złożonych dokumentów do następnego etapu naboru zakwalifikowały się niżej wymienione osoby spełniające wymagania formalne:

Lp. Nazwisko i imię - Miejsce zamieszkania

1. Drożdż Łukasz - Kobyłczyce
2. Gruziewska Dagmara - Częstochowa
3. Haber Damian - Jaworznik
4. Jaroś Paweł - Częstochowa
5. Kwapisz Beata - Częstochowa
6. Marciniak Sylwester - Częstochowa
7. Osuchowska Iwona - Lgota
8. Pilarski Jacek - Częstochowa
9. Pilarski Tomasz - Częstochowa
10. Purgal Paweł - Częstochowa
11. Rylik Sebastian - Teklinów
12. Skrobek Karolina - Rudniki
13. Strąk Łukasz - Nierada
14. Trojanowski Hubert - Częstochowa
15. Wrona Agnieszka - Blachownia
16. Wójcik Adam - Częstochowa

14-03-2007 r.
Z-ca Komendanta - Marian Budziński

(data, podpis osoby upoważnionej)
*W dniu 21.06.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 35 telefoniczne zgłoszenia z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócenia porządku publicznego (24), nieprawidłowego parkowania (2), spraw porządkowych (4), handlu bez zezwolenia (1), psów bez nadzoru (1), padłych ptaków (1), roju pszczół (2).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 9 kontroli terenów szkół , 13 kontroli placów zabaw oraz 131 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.


Nieprawidłowości w parkowaniu

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 11 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
Ogółem, w wyniku podjętych działań 6 osób ukarano mandatami karnymi, natomiast 8 osób pouczono.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 2 posesje, dokonano także 1 rekontroli. W wyniku podjętych działań 1 osobę pouczono .

*Minionej doby przekazano cztery uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta : SITA (1), MZD (2), MPK (1).


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 2 osoby.


Współpraca z Policją

*Minionej doby oddelegowano 2 strażników do współpracy z funkcjonariuszem III Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w rejonie Tysiąclecia. W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

*W godzinach popołudniowych zabezpieczano ład i porządek wokół budynku Filharmonii gdzie zorganizowano zjazd VI Światowego Kongresu Polonii Medycznej . Nie odnotowano zakłóceń ładu i porządku.


Ważniejsze wydarzenia

*W godz. dopołudniowych współpracowano z pracownikami Działu Pomocy Dziecku, Rodzinie oraz Pomocy Instytucjonalnej MOPS-u, w dowozie pięcioro małoletnich osób do Pogotowia Opiekuńczego przy ul.Legionów oraz Domu Małego Dziecka zlokalizowanego przy ul.Św. Kazimierza.

*Ok. godz. 16:00 interweniowano na końcowym przystanku MPK linii 18 na ul. Bursztynowej, wobec 26 letniej Moniki M., zdradzającej objawy choroby psychicznej. Po ustaleniu szczątkowych danych personalnych kobietę przewieziono do miejsca zamieszkania i oddano pod opiekę siostrze.

*Ok. godz. 19:15 odebrano zawiadomienie że w rejonie ściany zakładów Elanex przy ul. Krakowskiej 80, zagnieździł się rój pszczół. Na miejsce przywieziono pszczelarza oraz ze względu na znaczną wysokość wezwano jednostkę Straży Pożarnej. Pszczoły zebrano, a wspólne działania zakończono ok. godz. 21:35.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 24.07.2008r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

44


 

Kontrole dworców , placów i skwerów31

10

Kontrole placów zabaw

15

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

7

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

2

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

7

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

1

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

7

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  


 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 23.07.2008r.

 

 

W dniu 23.07.2008r. Zarejestrowano 31 zdarzeń i wnioskami o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. osób leżących w miejscach publicznych (6), w sprawie osób bezdomnych (7), spraw porządkowych (2), zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (7), porządku drogowego (2), w sprawie zwierząt (1), kradzieży (1), zanieczyszczenia terenu (1) oraz awarii (3).

 

Współpraca z Policją

 

W dniu 24.07.2008r na wniosek lokalnych komisariatów Policji oddelegowano 2 strażników miejskich do pełnienia wspólnej z policjantami służby prewencyjnej w rejonach III oraz VI Komisariatu Policji.

 

Ważniejsze wydarzenia

 

Minionej doby nie odnotowano poważniejszych zdarzeń

 

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 


Wydarzenia z dn. 14.10.2007r

W dniu 14.10.2007r zarejestrowano 23 zdarzenia i wnioski o pomoc lub interwencję m.in.w sprawach osób bezdomnych (5), zakłócenia porządku publicznego (8),osób o nieustalony stanie, leżących w miejscach publicznych (4), nieprawidłowego parkowania (4) spraw porządkowych (1) oraz w sprawie psw bez nadzoru (1)

Współpraca z Policją

Ponadto w ramach bieżącej wymiany informacji z lokalnymi jednostkami policji, strażnicy miejscy zrealizowali 2 zgłoszenia skierowane do w/w. Instytucji.


Ważniejsze wydarzenia

* W godzinach popołudniowych i wieczornych strażnicy miejscy zabezpieczali uroczystości związane z obchodami VII Dni Papieskich.Również w godzinach dopołudniowych podczas mszy w Archikatedrze wystawiono poczet sztandarowy Miasta Częstochowy

* Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia 14.10.2007

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

50


Kontrole dworców , placów i skwerów

10

Kontrole placów zabaw

8

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

5

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

10

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

3

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

16

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospod rki odpadami


Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty 
Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 


Wydarzenia z dnia 01.02.2007 r.

* W dniu 01.02.2007r zarejestrowano 30 zgłoszeń dotyczących: zakłócenia ładu, porządku publicznego oraz ciszy nocnej ( 12 ), osób leżących w miejscach ogólnodostępnych ( 3 ) ,osób bezdomnych ( 3 ), spraw porządkowych ( 10 ) w tym 2 dotyczące nieodśnieżania chodników i ulic , oraz nieprawidłowego parkowania ( 2 )


„ Czystość i porządek „


Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano ogółem 5 posesji

pod kątem przestrzegania przepisów o usuwaniu śniegu i błota z chodników położonych wzdłuż posesji oraz nawisów śnieżnych i sopli , dokonano także 1 rekontroli wydanych uprzednio zaleceń porządkowych.

W wyniku podjętych działań strażnicy udzielili 17 pouczeń .


Dyżurny zarejestrował 2 telefoniczne zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości związanych z nieodśnieżonymi terenami i zwisającymi soplami.


* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano drogą telefoniczną i droga elektroniczną 12 uwag , w tym : MZD (11) oraz WOŚ (1).

,,Osoby bezdomne "

* W ciągu minionej doby 8 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. Napotykane osoby informowano o możliwości skorzystania z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej , 1 osobę przekazano zespołowi Pogotowia Ratunkowego z powodu totalnego upojenia alkoholowego.

,, Bezpieczna Częstochowa „

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 26 doraźnych kontroli terenów szkół , 29 kontroli placów zabaw , 148 kontroli parkingów osiedlowych , oraz 33 innych miejsc zagrożonych.

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 8 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonymch.

W wyniku podjętych j interwencji 2 osoby ukarano mandatami karnymi , 6 osób pouczono.

,, Osoby nietrzeźwe"

* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 2 osoby.

„ Ważniejsze Wydarzenia „

* Ok. godz. 18.25 wezwano patrol Sekcji Ruchu Drogowego KMP na skrzyżowanie Al.Armii Krajowej z ul.Worcella , gdzie doszło do kolizji drogowej pomiędzy pojazdami Opel Omega i Audi 80 - sprawę przekazano.

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 24.11.2009r


 W dn. 24.11. 2009 r służbę na terenie miasta pełniło 20 strażników. Zarejestrowano 29 zdarzeń i wniosków o interwencje , które załatwiono w trybie bieżącym bądź przekazano do dalszej realizacji. Zdarzenia i wnioski o interwencje dotyczyły spraw: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (7), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (5) osób bezdomnych (8) , wykroczeń drogowych (6) , spraw porządkowych (2), plakatowania(1)  

 


 

W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 5 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych (3), osób leżących (1).plakatowania(1)


 


 

Współpraca z Policją

Minionej doby oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem III  Komisariatu Policji, celem pełnienia wspólnej służby . W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.


 

Wydarzenia z dn. 24.06.2008r.

 

 

W dniu 24.06.2008r. zarejestrowano 50 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. osób leżących w miejscach publicznych (7), osób bezdomnych (6), zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (17), porządku drogowego (3) spraw porządkowych (8) w sprawie zwierząt (3), awarii (1) w sprawie zaginionej osoby (1) oraz innych zdarzeń (2).

 

Ważniejsze wydarzenia

 W godzinach dopołudniowych oddelegowano strażnika do współpracy z komisją Urzędu Miasta ds. kontroli warunków podawania i sprzedaży napojów alkoholowych.

Minionej doby trzykrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. W jednym przypadku osobę zabrano do szpitala.

W godzinach popołudniowych strażnicy miejscy wspólnie z Policją realizowali zadania „Rowerem Bezpiecznie Do Celu”

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia. 24.06.2008r.


lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

48


Kontrole dworców , placów i skwerów

40

Kontrole placów zabaw

24

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

9

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

7

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji
1


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

16

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

9

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

5

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami

1

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

Dyżurny Straży Miejskiej

 

Ważniejsze wydarzenia z dnia 28.03.2005r.

*W dniu 28.03.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 25 telefonicznych zgłoszeń, z wnioskiem o pomoc i interwencję, w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (22), porządkowych (1) oraz nieprawidłowego parkowania (1).

Bezpieczna Częstochowa
*W ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono:
29 kontroli terenów szkół,
33 kontrole placów zabaw,
105 kontroli terenów parkingów osiedlowych, dworców oraz innych miejsc zagrożonych, w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

Kontrola miejsc przebywanie osób bezdomnych

*W związku ze zgłoszeniami mieszkańców trzykrotnie kontrolowano miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. W trakcie kontroli w/w miejsc napotkane osoby pouczono o możliwości skorzystania z pobytu w schronisku dla bezdomnych. W jednym przypadku 30 letniego mężczyznę z urazami nóg przekazano pod opiekę zespołowi Pogotowia Ratunkowego.

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dowieziono 3 osoby do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Inne wydarzenia z dnia 28.03.2005r.

*28 marca 2005 ok. godz.21:30 na skutek zgłoszenia od mieszkańca - w rejonie ul. Tetmajera podjęto interwencję w stosunku do 79 letniej kobiety, sprawiającej wrażenie osoby dotkniętej demencją. Ponieważ pod ustalonym adresem zamieszkania nie zastano żadnego domownika, kobietę dowieziono i przekazano pod opiekę syna.

Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 12.11. 2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

109


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

35

Kontrole placów zabaw

14

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

19

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

5

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

49

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

32

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

14

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

1

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

6

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 


 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 12.11.2009r


 

  *W dn. 12.11. 2009 r służbę na terenie miasta pełniło 36 strażników. Zarejestrowano 37 zdarzeń i wniosków o interwencje , które załatwiono w trybie bieżącym bądź przekazano do dalszej realizacji. Zdarzenia i wnioski o interwencje dotyczyły spraw zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (11), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (6) osób bezdomnych (4) , wykroczeń drogowych (5) , spraw porządkowych (6), zwierząt (2), oraz awarii (3).


 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 6 zdarzeń dotyczących m.in. spożywania alkoholu (4), zaśmiecania (1), oraz spraw porządkowych (1).


 


 

Ważniejsze wydarzenia


 


 


 


 

Dyżurny Straży Miejskiej


SM.I. 1110 - 23 / 06

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko referent w Referacie Prawnym Oddziału Organizacyjno Prawnego
w Straży Miejskiej w Częstochowie
(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została zatrudniona Pani Katarzyna POLAK zamieszkała w Częstochowie.


Uzasadnienie:

Odbyty staż w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Częstochowie oraz praca dyplomowa z zakresu stosowania prawa karnego wyróżniły Panią Katarzynę Polak jako kandydatkę posiadającą większe kwalifikacje zawodowe.

Zastępca Komendanta
Straży Miejskiej w Częstochowie
Marian Budziński
02-08-2006 r.
(data, podpis osoby upoważnionej)

 

W dn. 08.12. 2009 r służbę na terenie miasta pełniło 28 strażników. Zarejestrowano 28 zdarzeń i wniosków o interwencje , które załatwiono w trybie bieżącym bądź przekazano do dalszej realizacji. Zdarzenia i wnioski o interwencje dotyczyły spraw zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (8), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (4) osób bezdomnych (3) , spraw porządkowych (5), zwierząt (2) , zdarzeń kryminalnych (2), oraz zdarzeń drogowych (6), handlu (2).

W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 4 zdarzenia dotyczące m.in. zakł. porządku publicznego (2), kradzież ozdoby choinkowej(1).drogowych (1)


Współpraca Policją


 

W dniu dzisiejszym do współpracy z SRD KMP oraz III Komisariatem Policji w Częstochowie oddelegowano trzech strażników miejskich w celu prowadzenia wspólnych działań. W czasie pełnienia patolu nie zanotowano poważniejszych zdarzeń. 

Ważniejsze wydarzenia 

* Około godz. 0.20 na Pl. Biegańskiego za pomocą monitoringu wizyjnego miasta ujawniono kradzież ozdoby choinkowej , której dokonał młody mężczyzna. Wysłany na miejsce patrol straży miejskiej ujął wskazanego mężczyznę , który pod kurtką ukrył skradzioną ozdobę w kształcie gwiazdki. Wobec mężczyzny skierowano wniosek do Sądu Grodzkiego w Częstochowie.


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 08.12.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

80


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

20

Kontrole placów zabaw

10

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

11

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

1

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

5

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

19

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

5

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

W dniu 03.09.2007r zarejestrowano 32 zgłoszenia z wnioskiem o pomoc i interwencję m.in. zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (9 ), osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych ( 2 ), spraw porządkowych (5), porządku drogowego (6), padłych ptaków i zwierząt (2),handlu w miejscu niedozwolonym (1) oraz awarii (2)

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* Ok. godz. 11.35 , na prośbę dyrektora Zespołu Szkół im. Reymonta , przy ul.Krakowskiej , interweniowano na terenie placówki oświatowej, wobec czterech nietrzeźwych młodych mężczyzn zakłócających tok pracy personelu a nie będących uczniami tej szkoły.W siedzibie SM dokonano badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu – wynik pomiaru potwierdził podejrzenia osoby zgłaszającej.U dwóch 17 latków stężenie alkoholu przekraczało 0.5 mg/l , u dwóch następnych stwierdzono stan po jego użyciu .Nietrzeźwych oddano pod opiekę wezwanych do siedziby SM rodziców , pozostałe osoby zwolniono. Ze zdarzenia sporządzono notatkę urzędową do wiadomości Izby Dziecka Sekcji Prewencji KMP.

 

 

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia 03.09.2007

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

65

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

18

Kontrole placów zabaw

4

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

4

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

1

 

1

1

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

6

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

3

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

  • usunięto

  • zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 
Dyżurny Straży Miejskiej


* W dniu 07.08.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 32 telefoniczne zgłoszenia z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in., uciążliwej obecności osób bezdomnych (3) ,zakłócenia porządku i ciszy nocnej (17) nieprawidłowego parkowania ( 1 ), spraw porządkowych ( 6 ), awarii ( 2 ) oraz psów bez nadzoru ( 2 )

,,Bezpieczna Częstochowa"

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 26 kontroli terenów szkół , 36 kontroli placów zabaw, oraz 131 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 6 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
Ogółem, w wyniku podjętych działań nałożono 3 mandaty karne , 7 osób pouczono.

"Czystość i porządek"

Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 9 posesji , dokonano także 1 rekontroli. W wyniku podjętych działań pouczono 11 osób . Ponadto w dwóch przypadkach osoby ukarano w postępowaniu mandatowym.

Osoby nietrzeźwe

Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 6 osób.

* Minionej doby jeden raz, udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy

Ważniejsze wydarzenia

* W godz. dopołudniowych współpracowano z pracownikami Działu Pomocy Dziecku , Rodzinie oraz Pomocy Instytucjonalnej MOPS-u, w dowozie pięcioro osób nieletnich do Pogotowia Opiekuńczego przy ul.Legionów.

* Ok. godz. 20:45 w rejonie skweru przy ul. Gwiezdnej 7 , interweniowano wobec 16-letniego młodzieńca, który spożywał alkohol w postaci piwa . Ww. oświadczył, że alkohol kupił mu nn. mężczyzna w pobliskim sklepie przy ul. Dekabrystów. Nieletniego przekazano pod opiekę rodziny a sprawą w formie notatki urzędowej, zainteresowano Policyjną Izbę Dziecka.

Dyżurny Straży Miejskiej
Wydarzenia z dnia 09.12. 2006 r.
* W dniu 09.12. 2006r od mieszkańców przyjęto 47 telefonicznych zgłoszeń dotyczące min. osób bezdomnych (6), zakłócenia ładu i porządku oraz ciszy nocnej (22),awarii (1). wykroczeń drogowych (8), spraw porządkowych (6) oraz zwierząt bez nadzoru (1).

,,Osoby bezdomne "
* W ciągu minionej doby 9 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. W trakcie kontroli w/w miejsc napotykane osoby informowano o możliwości skorzystania z noclegów w ogrzewalni. W 2 przypadkach osoby bezdomne dowieziono do w/w punktu; w pozostałych przypadkach spotkano się z odmową przyjęcia zaoferowanej pomocy.

,, Bezpieczna Częstochowa"
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 10 doraźnych kontroli terenów szkół, 19 kontroli placów zabaw , 55 kontroli parkingów osiedlowych oraz innych miejsc zagrożonych.

W ciągu minionego dnia podejmując interwencje z zakresu porządku w ruchu czterokrotnie użyto blokad unieruchamiając nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Ogółem w efekcie podejmowanych interwencji na sprawców wykroczeń nałożono 2 mandaty karne, pouczono o konsekwencjach 8 kierujących.

,, Osoby nietrzeźwe"
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 9 osób.

,,Czystość i porządek"
Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 2 posesje; dokonano również rekontroli wydanych uprzednio zaleceń. W wyniku podjętych działań pouczono 1 osobę odpowiedzialną za porządek.

Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 08.12.2008r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

41


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

32

Kontrole placów zabaw

10

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

17

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

1

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

6

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

8

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

15

Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i chodników

4

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  


 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 08.12.2008r.

* W dniu 08.12.2008 r. zarejestrowano 33 zdarzenia i wnioski o interwencje w sprawie: uciążliwości ze strony osób bezdomnych (9), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (4), nieprawidłowego parkowania (6), zakłóceń porządku i spokoju (6), w sprawie awarii (2), spraw porządkowych (4), zwierząt (2).

Ważniejsze wydarzenia

* Ok. godz. 17:34 w rejonie ul. Wilsona , podczas interwencji w sprawie nieprawidłowego parkowania pojazdu marki Mercedes okazało się, że kierowca nie posiada przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami silnikowymi . Na miejsce wezwano patrol Policji, któremu sprawę przekazano do wyjaśnienia.

* Ok. Godz. 20:30 w rejonie parkingu koło kościoła przy ul. Brzeźnickiej , zauważono uszkodzony pojazd marki Fiat 126p. . Pojazd miał stłuczoną szybę przednią i inne uszkodzenia świadczące o niedawnej kolizji. Według świadków widziano mężczyznę, który szedł chwiejnym krokiem od ww. amochodu co mogło być przypuszczeniem, że nietrzeźwy mężczyzna był kierowcą ww. pojazdu. Skontrolowano okoliczne ulice lecz nie napotkano domniemanego sprawcy kolizji. Sprawą zainteresowano III Komisariat Policji, któremu sprawę przekazano.

 

* Minionej doby 1 osobę, która potrzebowała pomocny medycznej, przekazano zespołowi Pogotowia Ratunkowego . Pacjenta zabrano do szpitala.

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

Częstochowa dnia 18.10.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

72


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

40

Kontrole placów zabaw

16

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

1

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

10

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

4

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

9

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

18

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


  

W dn. 18.10.2009 r służbę na terenie miasta pełniło 27 strażników. Od mieszkańców przyjęto

20 zgłoszeń z prośbą o pomoc i interwencje-załatwiono w trybie bieżącym bądź przekazano do dalszej realizacji. Zdarzenia i wnioski o interwencje dotyczyły spraw :

zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (15), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (7) wykroczeń drogowych (2) zdarzeń kryminalnych (1), osób bezdomnych (1), wypadek nadzwyczajny (1) .


 

*W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 5 zdarzeń dotyczących m.in. Osób nietrzeźwych ,spożywających alokohol oraz leżących w niewiadomym stanie (3) oraz zakłóceń porządku publicznego (1),


 

Ważniejsze wydarzenia


 

* Ok. godz. 14.00 ujawniono wybitą szybę w drzwiach wejściowych marketu Żabka zlokalizowanego w Al.Pokoju 12. Na miejsce wezwano ajenta placówki oraz funkcjonariuszy Komisariatu VI Policji - sprawę przekazano.


 

* Ok. godz.15.30 wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego na skrzyżowanie Ul.Mirowskiej i Warszawskiej , gdzie doszło do kolizji drogowej pomiędzy pojazdami m-ki Renault , w której poszkodowane zostało 6 letnie dziecko.Pacjenta przekazano pod opiekę lekarza , natomiast całość sprawy patrolowi Wydziału Ruchu Drogowego KMP.


 

* W godzinach 17.00-18.30 patrole Straży Miejskiej na terenie P. Biegańskiego zabezpieczały przebieg spektaklu” Pamięć” Teatru Wojtka Kołsuta w ramach programu zjazdu Żydów Częstochowian i ich Potomków. W czasie zabezpieczanie nie doszło do zakłóceń porządku publicznego.

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

z dnia 13.11.2007

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

104

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

21

Kontrole placów zabaw

8

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

8

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

7

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

 

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

13

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

12

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

37

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

7

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

1

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

 

Wydarzenia z dn. 13.11. 2007r

W dniu 13.11. 2007r. zarejestrowano 38 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach: uciążliwych osób bezdomnych (6), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych (4), zakłócenia porządku publicznego (5), spraw porządkowych (6) , porządku drogowego (5), awarii (4) oraz w sprawie zwierząt (8) .

 

Współpraca z Policją

* W godz. popołudniowych 2 strażników miejskich oddelegowano do współpracy z II Komisariatem Policji, celem pełnienia służby w rejonie w/w komisariatu. W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

* W godzinach południowych oddelegowano strażnika do współpracy z Wydziałem Ewidencji Gospodarczej -Komisja Alkoholowa.

 

Ważniejsze wydarzenia

Minionej doby nie odnotowano poważniejszych zdarzeń

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Zbigniew Raszewski

 

 


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 02.11.2008r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

72


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

23

Kontrole placów zabaw

3

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

12

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

1

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 

1

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe


 

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

4

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 02.11.2008r

* W dniu 02.11.2008 r. zarejestrowano 34 zdarzenia i wnioski o interwencje w sprawie: osób bezdomnych (3), osób leżących w różnych punktach miasta (6), nieprawidłowego parkowania (4), zakłóceń porządku i spokoju (12), spraw porządkowych (4), w sprawie zwierząt (2 ) w sprawie domniemanego pożaru (1) oraz awarii (2).

Współpraca z Policją

* W ciągu minionej doby , w ramach cyklicznej , corocznej akcji ,, ZNICZ” , oddelegowano 6 strażników do współpracy z funkcjonariuszami Sekcji Ruchu Drogowego KMP.

Ważniejsze wydarzenia

* W dniu dzisiejszym patrole straży miejskiej zabezpieczały teren przy nekropoliach. Nie odnotowano zakłócania spokoju i porządku publicznego.

* O godz. 11:37 odebrano zawiadomienie, że na parkingu przy ul. Jesiennej nastąpił wyciek paliwa z zaparkowanego pojazdu marki: Seat Ibiza. Na miejsce wezwano jednostkę Straży Pożarnej . Jak wstępnie ustalono wyciekł paliwa nastąpił z uszkodzonego przewodu wlewowego pojazdu..

* Ok. Godz. 19:00 odebrano zawiadomienie, że w klatce schodowej posesji przy ul. Powstańców Warszawy jest ranny pies. Na miejscu zwierzęcia nie zastano lecz w toku czynności ustalono, że jeden z mieszkańców uderzył psa kamieniem raniąc go. Sprawą w formie notatki urzędowej, za nteresowano II Komisariat Policji.

Minionej doby w jednym przypadku, przekazano mężczyznę zespołowi Pogotowia Ratunkowego, który był w stanie skrajnego upojenia alkoholowego. Ww. mężczyznę zabrano do szpitala.

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 23.12.2008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

31


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

6

Kontrole placów zabaw

16

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

7

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

3

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

7

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

1

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

2

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

2

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 23.12.2008r.

* W dniu 23.12.2008 r. zarejestrowano 35 zdarzeń i wniosków o interwencje w prawach: uciążliwości ze strony osób bezdomnych (6), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (8), nieprawidłowego parkowania lub innych zdarzeń drogowych (5), zakłóceń porządku i spokoju (7) spraw porządkowych (5), zwierząt (1) oraz awarii (3).

 

Ważniejsze wydarzenia

* W godz. do południowych w rejonie ul. Garncarskiej 30 podjęto interwencje w stosunku do bezdomnej kobiety wyziębionej i głodnej. Kobieta odmówiła pomocy lekarskiej. Bezdomną umieszczono w Przytulisku dla Kobiet przy ul. Staszica 5.

* W godz .popołudniowych w rejonie ul. Biurowej 1 podjęto interwencję w stosunku do nieletniego po spożyciu alkoholu. Nieletniego przekazano pod opiekę rodziców w miejscu zamieszkania, oraz przekazano informację w formie notatki do Policyjnej Izby Dziecka.

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 12.08.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

61


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

21

Kontrole placów zabaw

2

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

7

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

5

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe


 

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

8

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


  

 

* W dniu 12.08.2009 r. zarejestrowano 30 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (21), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (8), osób bezdomnych (1), spraw porządkowych (2), zwierząt (1), handlu (1), kradzieży mienia (1), oraz awarii (4).

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono13 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (6) ,inne zakłócenia p/publicznego (5) , oraz spożywania alkoholu (2).

 

 


Wydarzenia z dnia 06.02.2007 r.


* W dniu 06.02.2007r zarejestrowano 27 zgłoszeń dotyczących m.in: zakłócenia ładu, porządku publicznego oraz ciszy nocnej ( 6 ), osób leżących w miejscach ogólnodostępnych ( 6 ) ,osób bezdomnych (3 ), spraw porządkowych ( 7 ) , nieprawidłowego parkowania ( 2 ) zwierząt (1) oraz awarii (1)
,, Bezpieczna Częstochowa „


* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 22 doraźne kontrole terenów szkół, 21 kontroli placów zabaw , 145 kontroli parkingów osiedlowych oraz 12 innych miejsc zagrożonych.


* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa d/s przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu , zastosowała 5 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.

W wyniku podjętych interwencji 3 osoby ukarano w postępowaniu mandatowym , 2 osoby pouczono.


* Minionej doby przekazano 10 uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta. MZD-9 ,WOŚ -1


* Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 26 posesji , dokonano także 2 rekontroli. W wyniku podjętych działań -17 osób pouczono , skierowano również 1 wniosek do Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Częstochowie.
,, Osoby nietrzeźwe"


* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 7 osób.


Osoby bezdomne


* Minionej doby 11- krotnie kontrolowano miejsca w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne ( klatki schodowe i inne obiekty użyteczności publicznej .W dwóch przypadkach osoby dowieziono do ogrzewalni natomiast pozostałe osoby odmówiły udzielenia sobie jakiejkolwiek pomocy socjalnej.

Dyżurny Straży Miejskiej
*W dniu 08.06.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 35 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócenia porządku publicznego (13), spraw porządkowych (6), nieprawidłowego parkowania (9), psów bez nadzoru(4), padłych ptaków (1), awarii (3).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 14 kontroli terenów szkół, 5 kontroli placów zabaw oraz 31 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

*W godzinach popołudniowych zabezpieczano komers Gimnazjum im. Kusocińskiego przy ul. Jesiennej oraz dwie imprezy plenerowe przy ul. Starzyńskiego i ul.Nowowiejskiego.

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 9 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
Ogółem, w wyniku podjętych działań 3 osoby ukarano mandatami karnymi, 6 osób pouczono.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 3 posesje oraz przeprowadzono 1 rekontrole wydanych wcześniej zaleceń porządkowych. W efekcie podjętych czynności 1 osobę ukarano mandatem karnym oraz 11 osób pouczono o konsekwencjach związanych z niedopełnieniem obowiązków właściciela/ zarządcy posesji.

*Minionej doby przekazano 2 uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD -1, Sita - 1.


Współpraca z Policją

*Minionej doby trzy razy udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osoby.


Ważniejsze wydarzenia

*Minionej doby dwa razy wzywano zespoły Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.

*W dniu 08.06.2006r. ok. godz. 11:00 w rejonie ul.św. Barbary podjęto interwencję wobec leżącego - nietrzeźwego mężczyzny. Podczas legitymowania i czynności sprawdzających okazało się, że ów mężczyzna jest poszukiwany przez policję. Z uwagi na duży stan upojenia alkoholowego mężczyznę przekazano do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi gdzie pozostawiono do dyspozycji I Komisariatu Policji.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
Wydarzenia z dnia 23.02.2007 r.

* W dniu 23.02.2007r zarejestrowano 32 zgłoszenia dotyczące m.in: osób bezdomnych (5), osób leżących w różnych punktach miasta (1), .zakłócenia porządku i ładu (12), spraw porządkowych (4), zwierząt ( 5 ), oraz awarii ( 5 ).

,, Bezpieczna Częstochowa „

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 16 doraźne kontrole terenów szkół, 10 kontroli placów zabaw , 125 kontroli parkingów osiedlowych oraz 79 kontroli innych miejsc zagrożonych.

"Czystość i porządek"

* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano drogą telefoniczną i drogą elektroniczną 8 uwag : MZD- 3, ZO.SITA - 1 , firmie AKWA – 2, WOŚ - 2

* Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 2 posesje i obiekty , dokonano także 2 rekontroli. W wyniku podjętych działań nałożono 1 mandat karny , pouczono 12 osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku.

,, Osoby nietrzeźwe"

* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osoby.

Osoby bezdomne

* Minionej doby 25- krotnie kontrolowano miejsca w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozpoznania przebywają osoby bezdomne ( klatki schodowe i inne obiekty użyteczności publicznej) .W wyniku kontroli 2 osoby umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOPA oraz 3 osoby dowieziono do ogrzewalni.

Ważniejsze wydarzenia

* O godz. 15.15 po anonimowym zgłoszeniu z rejonu ul. Ogrodowej, że w jednym z niezagospodarowanych budynków zakładowych stoją beczki z nieznaną substancją. Na miejsce wezwano Straż Pożarną, oraz powiadomiono CZK, które powiadomiło WIOŚ. Straż Pożarna na miejscu zutylizowała część rozlanej substancji. Po przybyciu na miejsce przedstawiciela syndyku firmy straż pożarna nakazał usunąć w/w beczki w terminie do 26.02.07r.

Dyżurny Straży Miejskiej

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

38


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

18

Kontrole placów zabaw


 

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

3

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

6

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA


 

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

6

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

9

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

11

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 
 

 

Wydarzenia z dn. 20.02.2009r.

 

* W dniu 20.02.2009 r. zarejestrowano 62 zdarzenia i wnioski o interwencje w sprawach: uciążliwości ze strony osób bezdomnych (5), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (5), zakłóceń porządku i spokoju (7), w sprawach parkowania lub innych zdarzeń drogowych (14),

w sprawach dotyczących ”Akcji Zima”(25), zwierząt (2) awarii (1) ,zdarzeń kryminalnych(1)oraz spraw typowo porządkowych (2)

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* W ciągu minionego dnia większość patroli Straży Miejskiej podejmowała interwencje wobec właścicieli posesji oraz administratorów instytucji ,którzy nie wywiązali sie z obowiązku odśnieżania. W trakcie działań podjęto 31 interwencji. Na bieżąco przekazywano uwagi dyspozytorowi Akcji Zima celem usuwania nieprawidłowości. Od mieszkańców odebrano 25 telefonicznych zgłoszeń w sprawach nieodśnieżonych chodników i ulic oraz zwisających sopli. Zgłoszenia realizowano na bieżąco .

 

* Ok. godz. 15.00 wezwano patrol policji drogowej na ul.Rolniczą , gdzie podczas rutynowej kontroli dokumentów kierowcy Renault Megane popełniającego wykroczenie drogowe , ujawniono brak aktualnych badań technicznych pojazdu oraz polisy ubezpieczenia OC – sprawę przekazano.

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

 

 

 

 

 

 


WAŻNIEJSZE WYDARZENIA z dn. 28.11.2006r.


* W dniu 28.11. 2006r od mieszkańców przyjęto 32 telefoniczne zgłoszenia dotyczące min. uciążliwych osób bezdomnych (5), wykroczeń drogowych (11), spraw porządkowych (5), zakłócenia ładu i porządku oraz ciszy nocnej (8), zwierząt bez nadzoru (3) .

* Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 13 doraźnych kontroli terenów szkół, 2 kontroli placów zabaw , 75 kontroli parkingów osiedlowych oraz 21 innych miejsc zagrożonych.

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 4 blokady na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
Ogółem, w wyniku podjętych działań 3 osoby pouczono a jedną ukarano mandatem karnym

* W godzinach dopołudniowych dwóch strażników miejskich współpracowało z MOPS.

Osoby bezdomne
* W ciągu minionej doby 5 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta przebywają osoby bezdomne. W trakcie kontroli w/w miejsc 1 osoby dowieziono do schroniska natomiast pozostałe osoby odmawiał udzielenia sobie pomocy.

* Osoby nietrzeźwe
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osoby.

"Czystość i porządek"

Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 15 posesji dokonano także 5 rekontroli. W wyniku podjętych działań pouczono 5 osób ,jedna osobę ukarano mandatem a także skierowano 2 wnioski do sądu.

* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano 9 uwag i informacji : MZD-4, TPSA-2, SITA-2,PBI-1

Współpraca z Policją

* W godz.14.00-22.00 jeden strażnik współpracował z funkcjonariuszem III Komisariatu Policji pełniąc wspólną służbę w dzielnicy Tysiąclecie.

* W godz. 7.00 - 21.00 , równolegle z funkcjonariuszami policji przeprowadzono na terenie miasta akcję pod kryptonimem *NURD*.W wyniku podjętych czynności interweniowano ogółem w 19 przypadkach. 15 osób pouczono , nałożono także 3 mandaty karne.

Ważniejsze wydarzenia

*Około godz.13.25 odebrano telefoniczne zgłoszenie od 14 latka ,który poinformował ,że dwóch nieznanych mu mężczyzn rejonie ul.Witosa dokonał na nim rozboju kradnąc czapkę i grożąc pobiciem .
Niezwłocznie udano się w miejsce zgłoszenia gdzie po penetracji terenu ujęto dwóch mężczyzn w wieku 19 i 22 lata ,których wskazał nieletni jako sprawców rozboju.Sprawców przekazano Policji.Należy nadmienić ,że poszkodowany mimo młodego wieku zachował się w sposób opanowany potrafiąc w sposób precyzyjny opisać sprawców co w znacznym stopniu przyczyniło się do ich ujęcia.

* Około godz.1.30 udano się w rejon ul Sowińskiego 6 gdzie według zgłoszenia w pojemniku na odzież PCK wyje psa.Po dotarciu na miejsce potwierdzono zgłoszenie a następnie próbowano skontaktować się z osoba odpowiedzialna za pojemniki PCK ale nikt nie odbierał telefonu.W związku z powyższym wezwano Straż Pożarną aby odcięła kłódki zabezpieczające pojemnik aby wydostać psa.Po przybyciu jednostki Straży Pożarnej psa uwolniono .Całość sprawy w formie notatki przekazano III Komisariatowi Policji.

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

Wydarzenia z dn. 15.08.2009 r.

 

* W dniu 15.08.2009 r. Zarejestrowano 38 zdarzenia i wnioski o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (7), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (16), spraw porządkowych (5), zwierząt (2), zdarzeń drogowych (5, zaginięcia osoby (1) oraz poibicia (2).

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 9 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (7) oraz zakłócania porządku publicznego (2).

 

Ważniejsze wydarzenia

 

*Ok. godz. 15.30 interweniowano na jednym z podwórek przy ul.Ogrodowej , gdzie w ruinach niezamieszkałego budynku leżał były mieszkaniec tej posesji , 65 letni Stanisław C. Mężczyzna był osłabiony iwycieńczony, albowiem w/g relacji świadków zdarzenia leżał tam od tygodnia. Ze względu na utrudniony dostęp do poszkodowanego , na miejsce zdarzenia wezwano sekcję Straży Pożarnej oraz zespół Pogotowia Ratunkowego. Mężczyznę wydobyto i przewieziono do szpitala miejskiego przy ul.Mirowskiej. Sprawę przekazano także Komisariatowi IV Policji – mężczyzna był zgłoszony w w/w jedostce jako osoba zaginiona.

 

* Ok. godz. 2.30 w II Al.NMP ujęto trzech młodych mężczyzn – podejrzanych o ciężkie pobicie i rozbój w okolicach Placu Czerwonego na osobie 23 letniego Konrada G. Poszkodowanego ( rozpoznał sprawców ) przekazano zespołowi Pogotowia Ratunkowego do szpitala przy ul.Mirowskiej , natomiast sprawców umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOPA i pozostawiono do dyspozycji Komisariatu I Policji – sprawę przekazano.

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

insp. Bogusław Mraz

 

 

 

 


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

44


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

20

Kontrole placów zabaw

2

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

4

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

9

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

2

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

5

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

10

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


* W dniu 27.09.2006r od mieszkańców przyjęto 33 telefonicznych zgłoszeń dotyczących m.in. zakłócenia porządku i spokoju (21) , spraw poprządkowych (5), zwierząt bez nadzoru ( 1 ), awarii ( 4 ), oraz wykroczeń drogowych (2).

Bezpieczna Częstochowa

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 25 terenów szkół , 26 placów zabaw oraz 125 parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

"Czystość i porządek"

*Minionej doby przekazano trzy uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta : MZD (2) WOŚRiL UM (1)

,,Osoby nietrzeźwe"

* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 9 osób.

" Ważniejsze wydarzenia "

* O godz. 15.30 w rejonie ul. Wolności 3/5 podjęto interwencję w stosunku do dwóch nieletnich dziewczyn znajdujących się pod wpływem alkoholu. Nieletnie przekazano rodzicom, oraz przekazano informację do Policyjnej Izby Dziecka .

* O godz. 16.55 w rejonie ul. Waszyngtona przy Placu Czerwonym podjęto interwencję do nieletniego mężczyzny. Po wylegitymowaniu okazało się , że nieletni oddalił się z Domu Dziecka w Kłobucku. Osobę przekazano do Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Legionów.

Dyżurny Straży Miejskiej
 

Wydarzenia z dn. 10.02.2008r.

* W dniu 10.02.2008r. zarejestrowano 29 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach : osób bezdomnych (6), osób leżących w miejscach publicznych (6), zakłócania porządku publicznego (7), wykroczeń drogowych (3), spraw porządkowych (1), zwierząt bez nadzoru(3).padłych zwierząt (2) oraz awarii(2).

W godz. nocnych, w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80, doraźnie kontrolowano stan przestrzegania regulaminu obiektu. W w/w porze z placówki skorzystało 26 osób. Podczas kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych do ogrzewalni dowieziono 6 bezdomnych mężczyzn

 

Współpraca z Policją

* W ramach bieżącej wymiany informacji z lokalnymi jednostkami Policji, strażnicy zrealizowali 3 zgłoszenie skierowane do ww. Instytucji.

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia 08.02.2008

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

45


Kontrole dworców , placów i skwerów

14

Kontrole placów zabaw

18

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

12

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)


Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

4

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

3

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

25

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

8

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami


Wraki pojazdów:

 1. ujawniono 1

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty 1


 
Dyżurny Straży Miejskiej


 


*W dniu 31.03.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 65 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (26), osób bezdomnych (13), spraw porządkowych (10), nieprawidłowego parkowania (7), padłych ptaków (3), psów bez nadzoru (3) oraz awarii (3).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 46 obiektów. W efekcie podjętych czynności 16 osób odpowiedzialnych za porządek pouczono.


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 16 kontroli terenów szkół, 5 kontroli placów zabaw oraz 107 kontroli terenów parkingów osiedlowych.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionej doby 6 razy kontrolowano miejsca, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta przebywają osoby bezdomne. W trakcie kontroli w/w miejsc 2 osoby dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. Minionej nocy skorzystało z ogrzewalni 15 osób.


Nieprawidłowości w parkowaniu

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa d/s przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowała 12 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. W wyniku interwencji 5 osób ukarano mandatami karnymi i 4 osoby pouczono.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 6 osób.


Ważniejsze wydarzenia

*Około godz. 9:00 w rejonie ul. Żabiej na terenie parku przy szkole SP 22 ujęto 28 letniego mężczyznę podejrzanego o ekshibicjoinizm oraz namawianie dzieci z pobliskiej szkoły do innych czynności seksualnych. Podejrzanego rozpoznały dzieci, które wcześniej nagabywał. Osobę przekazano funkcjonariuszom IV komisariatu Policji.

*Około godz. 11:25 w rejonie ul. Rynek Narutowicza podjęto intewrwencję wobec osoby spożywającej piwo w miejscu publicznym. W trakcie prowadzenia dalszych czynności ustalono, że osoba jest poszukiwana listem gończym przez Policję. W związku z powyższym osobę przekazano funkcjonariuszom IV Komisariatu Policji.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
Ważniejsze wydarzenia z dnia 12.02.2005r.

* W dniu 12.02.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 26 telefonicznych zgłoszeń, z prośbą, o pomoc i interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (16), porządkowych (3) oraz nieprawidłowego parkowania pojazdów (3).

Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono :
- 29 kontroli terenów szkół,
- 5 kontroli terenów placów zabaw,
- 140 kontroli terenów parkingów osiedlowych oraz innych miejsc zagrożonych, w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

Czystość i porządek
*Na I i II zmianie realizowano przepisy zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pod kątem wytycznych regulaminu AKCJI ZIMA. Skontrolowano w sumie 6 posesji i obiektów publicznych .
W wyniku podjętych działań zastosowano następujące sankcje:
- pouczono 4 osoby,
- wystawiono 2 zalecenia porządkowe, obligujące właścicieli bądź administratorów nieruchomości do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości.

* Na bieżąco utrzymywano łączność z dyspozytorami MZO SITA informując, o stanie nawierzchni dróg na głównych ciągach komunikacyjnych.

Osoby nietrzeźwe
* Realizując przepisy zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 4 osoby dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowym.

Osoby bezdomne
* Przeprowadzono kontrolę 12 miejsc, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. Osoby informowane o możliwości skorzystania z bazy noclegowej schronisk MOPS odmawiały oferowanego przewozu do w/w placówek. W jednym przypadku z uwagi na stan nietrzeźwości, mężczyznę umieszczono w OPOPA.

Ważniejsze wydarzenia :

* 12 lutego 2005 w godz.19:30-21.10 zabezpieczono teren przy alei NMP 51 w związku z faktem odspojenia 1,5 metrowego fragmentu gzymsu od elewacji na wysokości ostatniej kondygnacji. W celu usunięcia zagrożenia na miejsce wezwano zarządcę budynku oraz Straż Pożarną.

* 12 lutego 2005 ok.godz.19.40 w trakcie kontroli terenu przy ul. Dąbrowskiego 73 stwierdzono brak blokady założonej w godzinach południowych na nieprawidłowo zaparkowany pojazd marki Fiat Uno. W związku z podejrzeniem kradzieży urządzenia na szkodę Straży Miejskiej sprawę przekazano Policji.

*13 lutego 2005 ok.godz. 02:55 strażnicy patrolujący rejon alei Wolności, w bezpośrednim pościgu ujęli 2 sprawców kradzieży kołpaków, z jednego z zaparkowanych tam ok. 24 pojazdów. Sprawców kradzieży, wraz z odzyskanym mieniem, przekazano Policji.


Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 13.09.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

24


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

11

Kontrole placów zabaw

3

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

5

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

6

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

5

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

5

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


  

* W dniu 13.09.2009 r. zarejestrowano 44 zdarzenia i wnioski o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (25), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (4), spraw porządkowych (3), wykroczeń drogowych (6), zwierząt (6) osób bezdomnych (2) zdarzeń kryminalnych (2).

 

*W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 8 zdarzenia dotyczące m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (1),osób nietrzeźwych (2), niszczenie mienia (1), posesji (1), naruszenia porządku publicznego (3).

 

W dniu dzisiej zym patrole straży miejskiej zabezpieczały na terenie Pl.Jana Pawła II projekcję filmową projektu „ Kino na trzepaku”, oraz przekaz meczu żużlowego oglądany przez kibiców żużla w amfiteatrze na terenie Promenady. W czasie zabezpieczania nie zanotowano żadnych incydentów zakłócających porządek publiczny.

 

 

 


*W dniu 01.07.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 34  telefoniczne zgłoszenia  z wnioskiem o interwencję w sprawach  dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (21), spraw porządkowych (9) oraz  zwierząt bez nadzoru (4)
 

Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości  przeprowadzono 17 kontroli  terenów szkół i przedszkoli, 9 kontroli terenów dworców, 55 kontroli  placów zabaw, 114 kontroli terenów parkingów osiedlowych oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji,, 43 wandalizmu, kradzieży oraz  zakłócaniu porządku publicznego.
 
* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu  zastosowała  14 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
Ogółem, w  wyniku podjętych działań 8 osób ukarano mandatami karnymi, 21 osób pouczono , oraz skierowano 3 wniosek o ukaranie winnych przez Sąd Grodzki.

 
Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osób.

 
Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 8 posesji. W wyniku podjętych działań 4 osoby  pouczono o konsekwencjach wynikających z nie wywiązywania się z obowiązków.
 

Ważniejsze wydarzenia

*Ok. godz. 22.40  na ul. Limanowskiego ujęto sprawcę dewastacji drzwi wejściowych do mieszkania jednej z lokatorek. Sprawę przekazano do dalszej realizacji przez Komisariat II Policji w Częstochowie.


Dyżurny Straży Miejskiej
mł. insp Henryk Ucieklak
W dniu 25.09.2006r od mieszkańców przyjęto 37 telefonicznych zgłoszeń dotyczących m.in: zwierząt bez nadzoru (1), awarii (2), osób bezdomnych(4), wykroczeń drogowych (4), nieporządków (4), zakłócenia porządku i spokoju (22).

Bezpieczna Częstochowa

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 8 szkół , 6 placów zabaw oraz 41 parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

"Czystość i porządek"
Realizując postanowienia Ustawy o Utrzymaniu czystości dokonano kontroli 16 obiektów. W wyniku podjętych czynności nałożono 1 mandat karny, pouczono o konsekwencjach 8 osób odpowiedzialnych za porządek , wydano 1 zalecenie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.


*Minionej doby przekazano cztery uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta :. MZD (3) MPK (1),


,,Osoby nietrzeźwe"

* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osoby.

Ważniejsze wydarzenia

* ok.godz. 18.40 w rejonie skrzyżowania ul. Sabinowskiej z ul. Jagiellońską strażnicy uniemożliwili dalszą jazdę nietrzeźwemu rowerzyście. Dalsze czynności w w/w sprawie przekazano funkcjonariuszom Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Częstochowie.

* W dniu 26.09.2006r ok.3.10 w II Al.NMP - strażnicy uniemożliwili dalszą jazdę nietrzeźwej kobiecie , kierującej pojazdem marki Toyota. Dalsze czynności w w/w sprawie przekazano wezwanym na miejsce funkcjonariuszom Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Częstochowie.

Dyżurny Straży Miejskiej

Częstochowa dnia 22.05.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

8


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

2

Kontrole placów zabaw


 

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

5

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

2

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

1

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

1

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

2

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

1

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


  

 

Wydarzenia z dn. 22.05.2009r.

 

* W dniu 22.05.2009r. zarejestrowano 35 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: zakłócaniu porządku i spokoju i spożywania alkoholu (24), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (10), osób nietrzeźwych (3), spraw porządkowych (6), parkowania i innych zdarzeń drogowych (2), zwierząt (2), osób bezdomnych (2), plakatów wyborczych (1).

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 11 zdarzeń dotyczących : osób nietrzeźwych śpiących lub leżących w różnych punktach miasta (5), spożywania alkoholu (1), innych zdarzeń zakłócających porządek i spokój (5), plakatów wyborczych (1).

.

Ważniejsze wydarzenia

 

 

* W dniu dzisiejszym w związku z obchodami Stulecia Wystawy Porzemysłu i Rolnictwa z udziałem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz przedstawicieli władz państwowych i wojewódzkich wystawiono poczet sztandarowy Urzędu Miasta Częstochowy oraz delegację strażmików miejsckich, czestniczono w składaniu kwiatów przed pomnikami w Al. Sienkiewicza i na Pl. Biegańskiego.

 

* W związku z obchodani Dni Samorządu Terytorialnego zabezpieczano Piknik Samorządowy na Promenadzie im. Czesława Niemena, gdzie odbywała się Częstochowska Noc Filmowa.

 

 

* W ciągu minionej doby trzykrotnie wzywano Zespół Pogotowia do osób nietrzeźwych wymagających opieki medycznej , we wszystkich przypadkach osoby zabrano do Szpitala.

 

 

 


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 30.08. 2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

57


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

34

Kontrole placów zabaw

11

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

10

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

4

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

13

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

8

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

1

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 


 

 

 

W darzenia z dn. 30.08.2009 r.

 

* W dniu 30.08.2009 r. zarejestrowano 39 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (16), osób

leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (9),zdarzeń drogowych (5), spraw porządkowych (4), zwierząt (2), awarii(2), kolizji (1) .

 

*W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 9 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (4), dziecka bez opieki (1), spożywania alkoholu (3), oraz żebrania (1).

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 


 

Wydarzenia z dn. 27.01.2008r.

W dniu 27.01.2008r. zarejestrowano 17 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach :osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (1), uciążliwych osób bezdomnych (5), porządku drogowego (1) , zakłócenia porządku publicznego, ciszy nocnej (7) , zwierząt (1) , oraz awarii (2)

* W godz. nocnych, w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80, oddelegowano tam 1 strażnika. W w/w porze z placówki skorzystało 30 osób.

 

 

Współpraca z Policją

* W ramach bieżącej wymiany informacji z lokalnymi jednostkami policji, strażnicy zrealizowali 2 zgłoszenia skierowane do ww. Instytucji.

 

 

Ważniejsze wydarzenia

W ciągu minionej doby nie zanotowano poważniejszych zdarzeń

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

 

 


*W dniu 18.07.2005. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 43  telefoniczne zgłoszenia z wnioskiem o interwencję w sprawach  dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (35), spraw porządkowych (5), oraz nieprawidłowego parkowania (2).
 

Bezpieczna Częstochowa
 
*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości  przeprowadzono 20 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 35 kontroli  placów zabaw, 77  kontroli terenów parkingów osiedlowych oraz  innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji,
 
*W ciągu minionego dnia - strażnicy grupy zadaniowej ds. nieprawidłowego parkowania 8 -krotnie zastosowali urządzenia do blokowania kół nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów . W wyniku podjętych ogółem 13 interwencji 12 sprawców ukarano w postępowaniu mandatowym, w 1 przypadku poprzestano na pouczeniu.
 

Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 4 posesje , zakończone w efekcie pouczeniami osób odpowiedzialnych za porządek na posesji.
 

Współpraca z policją 

*Trzykrotnie w ciągu minionej doby udzielano pomocy policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.
 

Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.

 
Ważniejsze wydarzenia

*18 lipca 2005 ok.godz.15:05  przy jednym z bloków na ul.Worcella podjęto interwencję do nieletniego po spożyciu alkoholu. Nieletniego przekazano pod opiekę rodzica. Zgodnie z przyjętym trybem postępowania , sporządzono również notatkę do wiadomości Policyjnej Izby Dziecka przy KMP.
 
*18 lipca 2005 ok.godz. 20:56  w trakcie interwencji do nietrzeźwego mężczyzny, podjętej u zbiegu ulic Katedralnej i ul.Ogrodowej - ujęto 54 mieszkańca Rakowa, poszukiwanego przez II Komisariat Policji w Częstochowie. Ujętego umieszczono w Izbie Wytrzeźwień, do dyspozycji w/w jednostki Policji.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie.
Wydarzenia z dnia 21.03. 2007 r.

* W dniu 21.03.2007r zarejestrowano 29 zgłoszeń dotyczących m.in. zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (9), osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach ogólnie dostępnych (4),uciążliwości ze strony osób bezdomnych (7), spraw porządkowych (2) w sprawie wykroczeń drogowych (3), zwierząt (1) awarii infrastruktury (3).

"Czystość i porządek"

* W efekcie kontroli przestrzegania postanowień „Regulaminu utrzymania czystości i porządku dla miasta Częstochowy „strażnicy miejscy pouczyli 12 osób , skontrolowali 7 posesji oraz przeprowadzili 2 rekontrole wydanych uprzednio zaleceń porządkowych. .

*Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta dyżurny Straży Miejskiej przekazał drogą elektroniczną lub telefoniczną 7 uwag : MZD (5) , ENION ( 2 ).

,,Osoby bezdomne "

* W ciągu minionej doby 7 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. Napotykane osoby informowano o możliwości skorzystania z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80/15. W jednym przypadku nietrzeźwego umieszczono w OPOPA , 1 osobę umieszczono w ogrzewalni , natomiast pozostałe odmawiały udzielenia sobie pomocy

,, Bezpieczna Częstochowa"

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 30 doraźnych kontroli terenów szkół, 38 placów zabaw, 153 kontrole parkingów osiedlowych, oraz 85 innych miejsc zagrożonych.

,, Osoby nietrzeźwe"

Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 9 osób..

* Ważniejsze wydarzenia

Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 15.01.2009r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

130


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

15

Kontrole placów zabaw

16

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

14

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

26

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

12

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

23

Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i chodników

20

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami/ Akcja -Zima

101

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  


 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 15.01.2009r.

* W dniu 15.01.2009 r. zarejestrowano 23 zdarzenia i wnioski o interwencje w sprawach: uciążliwości ze strony osób bezdomnych (4), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (4), zakłóceń porządku i spokoju (6), w sprawie parkowania lub innych zdarzeń na drogach (5), w sprawie Akcji Zima (3),

Ważniejsze wydarzenia

* W ciągu minionej doby działania patroli straży miejskiej ukierunkowane były również na kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych mogących znajdować się w sytuacji zagrożenia ich zdrowia lub życia. Ogółem skontrolowano 26 takich miejsc, w wyniku tych czynności do ogrzewalni dowieziono 1 osobę . Ogółem 5 osób umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOPA.

 

 

* W dniu dzisiejszym również oddelegowano jednego strażnika w celu pełnienia wspólnego patrolu z funkcjonar uszem z IV Komisariatu Policji w Częstochowie na ternie podległym do ww Komisariatu , nie odnotowano poważniejszych zdarzeń.

W godzinach nocnych na wniosek Komendy Miejskiej Policji wydzielono patrol współuczestniczący w policyjnym zabezpieczeniu dworca PKP w związku z przejazdem pociągu z podróżnymi mogącymi zakłócić porządek.

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 


  *W dn. 27.10.2009 r służbę na terenie miasta pełniło 39 strażników. Zarejestrowano 39 zdarzenia i wnioski o interwencje , które załatwiono w trybie bieżącym bądź przekazano do dalszej realizacji. Zdarzenia i wnioski o interwencje dotyczyły spraw zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (17), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (5) osób bezdomnych (2) wykroczeń drogowych (9) , spraw porządkowych (5) zwierząt (2), awarii (3), zdarzeń kryminalnych (2).


 

*W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 8 zdarzeń dotyczących m.in. osób leżących (1), niszczenia zieleni (1), pobicia (1),  zanieczyszczenia terenu (1) , spożywanie akoholu (2), plakatowanie bez zezwolenia (1), osób poszukiwanych (1).


 

Wazniejsze wydarzenia


 

 

* Około godz. 21.30 w Al. Wolności przy DH Megasam ujęto nieletniego chłopca Kamila Ś. notorycznego uciekiniera z Pogotowia Opiekuńczego w Częstochowie. Po konsuktacji z wychowawcą ww ośrodka nieletniego powieziono i pozostawiono pod opieką wychowawcy.
 Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 27.10.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

61


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

10

Kontrole placów zabaw

24

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

25

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

55

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

21

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

22

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

2

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


* W dniu 13.07.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 32 telefoniczne zgłoszenia z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in., zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (25), spraw porządkowych (5), , uciążliwego spalania (2)

,,Bezpieczna Częstochowa"
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 12 kontroli terenów szkół ,20 kontroli placów zabaw, oraz 65 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.


,,Osoby nietrzeźwe"
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osoby.

,,Współpraca z Policją"

* Minionej doby trzykrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.

W godzinach 14.-22.00 strażnik wspólnie z funkcjonariuszem IV Komisariatu Policji, pełnił służbę prewencyjną w rejonie w/w jednostki. w godz 14.00-22.00 2 strażników pełniło służbę prewencyjną w rejonie II Komisariatu Policji. W czasie wspólnie odbytych służb nie odnotowano poważniejszych przypadków zakłócenia porządku i ładu.
Dyżurny Straży Miejskiej
*W dniu 15.09.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 30 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (16), spraw porządkowych (12), nieprawidłowego parkowania (2).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 25 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 56 kontroli placów zabaw, 134 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 7 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 5 osób ukarano w postępowaniu mandatowym, 2 osoby pouczono.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 18 posesji i dokonano 4 rekontroli. W wyniku podjętych działań 1 osobę odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości pouczono o konsekwencjach wiążących się z zaniedbaniami oraz 1 osobę ukarano mandatem karnym.

*Minionej doby przekazano pięć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD-2, WOŚ-2, SITA -1.

*W godz. popołudniowych oddelegowano 1 strażnika do udziału w spotkaniu Rady Dzielnicy Parkitka z mieszkańcami osiedla.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 2 osoby.


Ważniejsze wydarzenia

*W godz. wieczornych zabezpieczano ład i porządek podczas odbywającej się przy skrzyżowaniu Al.Wyzwolenia z ul.Fieldorfa Nila, uroczystości Stacji Kongresu Eucharystycznego , zakończonego uroczystą procesją pomiędzy dwoma sąsiadującymi parafiami. Uroczystości przebiegły spokojnie, nie zanotowano prób zakłócania jej przebiegu.

*O godz. 19:45 w rejonie Drogi wewnętrznej Megasamu w trakcie legitymowania młodego mężczyzny okazało się , że posługiwał się legitymacją szkolą z przerobioną datą urodzenia. Osobę przekazano do I Komisariatu Policji celem prowadzenia dalszych czynności.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy w urzędzie główny księgowy w Straży Miejskiej w Częstochowie


1. W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy oferty przesłała jedna kandydatka spełniająca wymogi formalne

2. Komisja w składzie:

Przewodniczący Komisji – Komendant Artur Hołubiczko
Członek – Naczelnik Oddziału Organizacyjno Prawnego Elżbieta Organa
Członek – Inspektor specjalista ds. psychologicznych Ireneusz Pyzik


3. Po dokonaniu analizy dokumentów i zgodnie z Zarządzeniem Nr 10 Komendanta Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 7 listopada 2005 r. Komisja w w/w składzie wybrała następującą kandydatkę spełniającą kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Lp. Nazwisko i imię, Miejsce zamieszkania, Liczba punktów
1. Drutowska Wioletta, Częstochowa, 27


4. Zastosowano metodę naboru:
punktowa – w skali od 0 do 10.


5. Uzasadnienie wyboru:

Ponad dziewięcioletni staż pracy na stanowisku zastępcy głównego księgowego i głównego księgowego w tym 2 lata i 3 m-ce w administracji samorządowej oraz wykształcenie wyższe o kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz zarządzanie przedsiębiorstwem zadecydowały, iż Pani Wioletta Drutowska została zatrudniona na stanowisku głównej księgowej w Straży Miejskiej w Częstochowie.


Protokół sporządziła
31.01.2006 r., Elżbieta Organa

Zatwierdził
Komendant Straży Miejskiej w Częstochowie
mgr Artur Hołubiczko


Podpisy członków komisji:

Artur Hołubiczko
Elżbieta Organa
Ireneusz Pyzik

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 23.07.2009r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

90


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

34

Kontrole placów zabaw

26

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

10

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

2

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

10

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

22

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

14

Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i chodników

2

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

2

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

1

Kontrola gospodarki odpadami/ Akcja -Zima

7

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

Wydarzenia z dn. 23.07.2009 r.

 

 

* W dniu 23.07.2009 r. zarejestrowano 39 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (16), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (9), spraw porządkowych- spalania nieczystości (2) ,zdarzeń drogowych (2), zwierząt (1), awarii (3)dot. Handlu(1 ) oraz innych zdarzeń (5)

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 4 zdarzenia dotyczące m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (2), spożywających alkohol (1) ,osób zakłócających porządek publiczny (1)

 

Ważniejsze wyd rzenia

 

 

*Ok. godz. 19:55 odebrano informację od zaniepokojonej kobiety mieszkanki przy ul. Zamenhofa a przebywającej poza Częstochową, że jej dorosłe córki pozostające w domu po awanturze z ojcem nie mają gdzie się podziać i chcą targnąć się na swoje życie, topiąc się w rzece . Pod adres zamieszkania skierowano patrol Straży Miejskiej oraz powiadomiono Policję. Tuż po zgłoszeniu w miejscu zamieszkania nie napotkano członków rodziny wobec powyższego skontrolowano okoliczne miejsca akwenów wodnych . Po dok. godzinie patrol Policji napotkał córki ww. kobiety w miejscu zamieszkania . Postępowanie wyjaśniające prowadzi VI Komisariat Policji .

 

 

* Ok. godz. 21:50 odebrano zgłoszenie, że konstrukcja jednego z 8 banerów reklamowych ,,100- Lecie Wystawy Przemysłu i Rolnictwa”, usytuowanych w III Al. NMP na skutek porywu wiatru przewróciła się . Przechodząca 27 letnia kobieta, doznała urazu w okolicy łokcia i krzyżowo lędźwiowego. Zespół Pogotowia Ratunkowego, zabrał poszkodowaną kobietę do szpitala przy ul. Bialskiej. O zdarzeniu powiadomiono Policję oraz MPCZK.

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 


 

Wydarzenia z dn. 07.04.2008r.

* W dniu 07.04.2008r. Zarejestrowano 27 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in., osób bezdomnych (4) , osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych (4), w sprawie zaniechań obowiązków ze strony właścicieli zwierząt braku lub padłych zwierząt (2), porządku drogowego (2), spraw porządkowych (2) oraz spraw związanych z zakłócaniem porządku publicznego (11).

* W godz. nocnych doraźnie kontrolowano stan przestrzegania regulaminu w schronisku dla bezdomnych mężczyzn zlokalizowanym przy ul. Krakowskiej 80/15.

W nocy , z placówki skorzystało 17 osób.

 

 

Ważniejsze wydarzenia

Dnia 06.04.2008r. na dachu jezdnego z garaży przy posesji Al. NMP 63 , znaleziono dwa portfele wraz z dokumentami oraz kartami bankomatowymi. Jeden portfel odebrała właścicielka . Sprawę przekazano I Komisariatowi Policji.

* dnia 07.04.2008r. ok. Godz. 13:30 podczas rutynowego patrolu w rejonie ul. Piaskowej wzdłuż ogrodzenia ogródków działkowych w jednym z worków ze śmieciami, zauważono pieczątki o różnej treści . Sprawę przekazano do IV Komisariatu Policji.

O godz. 20:10 interweniowano przy ul. Witosa 1 w związku ze zgłoszeniem o zakłócaniu porządku publicznego przez grupę młodzieży. Wśród 7- osobowej grupy młodych mężczyzn, zauważono 15-letniego młodzieńca, który spożywał alkohol w postaci piwa. Nieletniego przekazano pod opiekę matce, natomiast sprawą w formie notatki urzędowej będzie zainteresowana Izba Dziecka Sekcji Prewencji KMP.

* O godz. 21:28 w związku ze skargą, interweniowano w schronisku dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80/15, gdzie opiekuna schroniska, poddano badaniu na zawartość alkoholu. Wynik badania 0,36 mg/l alkoholu. Ww. sprawie powiadomiono przełożonych schroniska dla bezdomnych.

* Dwukrotnie wzywano zespoły Pogotowia Ratunkowego do osób leżących w różnych punktach miasta a wymagających pomocy lekarskiej.

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia. 07.04.2008r.


lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

55


Kontrole dworców , placów i skwerów

18

Kontrole placów zabaw

20

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

12

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

4

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

1

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

19

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

4

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

10

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

3

Kontrola gospodarki odpadami

1

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

 


*W dniu 23.05.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 55 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócenia porządku publicznego (27), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (4), nieprawidłowego parkowania (6) oraz psów bez nadzoru (4), awarii (3), handlu bez zezwolenia (1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 6 terenów szkół, kontrolowano 1 plac zabaw i 53 parkingi osiedlowe. Ponadto, w godz.18:00 - 20:00 oddelegowany strażnik uczestniczył w spotkaniu mieszkańców z Radą Dzielnicy Gnaszyn.

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 6 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem, w wyniku podjętych działań, 2 osoby ukarano mandatami karnymi, oraz 4 osoby pouczono.

*Od godz. 20:00 do godzin porannych wystawiono stały posterunek w rejonie al.Sienkiewicza w związku z zainstalowaniem w w.w miejscu telebimów przygotowanych na czas wizyty Papieża Benedykta XVI na Jasnej Górze.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 7 osób.


Porządek i czystość

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 101 posesji oraz zrekontrolowano 10 wydanych wcześniej zaleceń porządkowych. W wyniku podjętych czynności 1 osobę ukarano w postępowaniu mandatowym, w pozostałej większości (74 przypadki) poprzestano na udzieleniu pouczeń o konsekwencjach zaniedbań ze strony osób odpowiedzialnych za porządek.

*Służbom, wydziałom UM i instytucjom odpowiedzialnym za infrastrukturę na terenie miasta przekazano 5 sygnałów wymagające niezwłocznej interwencji: TPSA (1), Zakład Energetyczny (1), MZO SITA (1), Utrzymaniu Sygnalizacji Drogowej (1), WOŚ UM (1).
Ponadto z poczynionych kontroli sporządzono szereg pisemnych informacji w sprawach porządkowych do w/w podmiotów z zaleceniem realizacji.


Ważniejsze Wydarzenia

*Ok.godz. 12:45 na wniosek ochrony DH Tesco przy ul.Drogowców podjęto wstępne czynności wobec ujętych sprawców kradzieży sklepowej. Ujętych mężczyzn przekazano IV Komisariatowi Policji.

*Ok. godz. 23:40 strażnicy patrolujący Al. Najświętszej Marii Panny ujęli czworo dzieci, podopiecznych Pogotowia Opiekuńczego przy ul.Legionów, przebywających na samowolnym oddaleniu z w/w placówki. Nieletnich odwieziono do w/w placówki opiekuńczej.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
*W dniu 04.12.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 17 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (12), spraw porządkowych (2), nieprawidłowego parkowania (1 ), zwierząt bez opieki (1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 24 kontrole terenów szkół i przedszkoli, 9 kontroli placów zabaw oraz 144 kontrole terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 8 posesji i obiektów. Dokonano także 1 rekontroli głównie pod względem "Akcji -Zima". W wyniku podjętych działań 1 osobę pouczono, w drugim przypadku z powodu zaniedbań sporządzono wniosek o ukaranie przez Sąd Grodzki.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 6 osób.

*W ciągu minionej doby 10 razy kontrolowano miejsca, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania, przebywają osoby bezdomne. W trakcie kontroli w/w miejsc napotkane osoby pouczano o możliwości przebywania w przytulisku dla mężczyzn lub ogrzewalni. Do przytuliska dowieziono 2 osoby.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
Ważniejsze wydarzenia z dnia 04.04.2005r.

*W dniu 04.04.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 31 telefonicznych zgłoszeń, z wnioskiem o pomoc i interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (22), porządkowych (6) oraz nieprawidłowego parkowania pojazdów (3).

Bezpieczna Częstochowa
*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono:
- 20 kontroli terenów szkół,
- 53 kontrole placów zabaw,
- 80 kontroli parkingów osiedlowych, w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

*W godz. 9:30 - 13:00 dla ok. 100 uczniów klas drugich przeprowadzono prelekcję w Zespole Szkół im. Gen. Andersa przy ul. Legionów na temat „Odpowiedzialność prawna nieletnich".

Sprawy porządkowe
*Realizując przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach skontrolowano 4 posesje oraz przeprowadzono 6 rekontroli.

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dowieziono 3 osoby do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Inne wydarzenia z dnia 04.04.2005r.

*W czasie służby, na terenie miasta nie odnotowano poważniejszych zakłóceń porządku i ładu. Za priorytet działań prewencyjnych przyjęto, zapewnienie przed klasztorem Jasnogórskim niezakłóconego czuwania wiernych modlących się w intencji Papieża Jana Pawła II.

*O godz. 08:20 w rejonie ul. Rolniczej podjęto interwencję w stosunku do kierowcy pojazdu marki Volkswagen parkującego w miejscu niedozwolonym. Z uwagi na fakt, iż kierowca nie posiadał przy sobie dokumentów, sprawę przekazano wezwanemu na miejsce zdarzenia patrolowi SRD Policji.

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 19.07.2009r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

56


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

21

Kontrole placów zabaw

19

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

14

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

5

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

18

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

33

Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i chodników

5

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

2

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami/ Akcja -Zima


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  


 

Wydarzenia z dn. 19.07.2009 r.

 

* W dniu 19.07.2009 r. zarejestrowano 39 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (16), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (11), spraw porządkowych (3) ,zdarzeń drogowych (2), awarii (5), zwierząt (1), plakatowa bez zgody zarządcy terenu (1) niszczenia mienia (1 ) oraz nielegalnego handlu (1).

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 7 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (3), spożywających alkohol (2) plakatowa bez zgody zarządcy terenu (1), domniemanej próby niszczenia mienia (1).

 

Ważniejsze wydarzenia

 

*Minionej doby 1 osobę ,która potrzebowała pomocy medycznej, przekazano pod opiekę zespołowi Pogotowia Ratunkowego.

 

* Ponadto nie odnotowano poważniejszych zdarzeń

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

  

 

 

 * W dniu 11.05.2008r. Zarejestrowano 34 zdarzenia i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in, , Osób leżących w miejscach publicznych (12), porządku drogowego (1) porządku publicznego(16), zwierząt (1) , awarii(3) oraz handlu (1).

Współpraca z Policją

* W ramach bieżącej wymiany informacji z lokalnymi jednostkami policji, strażnicy zrealizowali 3 zgłoszenia skierowane do ww instytucji.

Ważniejsze wydarzenia

* W godz. popołudniowych zabezpieczano ład i porządek na terenie Pl. Biegańskiego w związku z obchodami II rocznicy działalności Jednostki Strzeleckiej 2028 , propagującej wśród młodzieży możliwość realizacji pasji i zainteresowań w zakresie tematów obronnych.

W przedpołudniowej mszy świętej na Jasnej Górze uczestniczył Poczet Sztandarowy Straży MIejskiej.

* O godz. 6.30 wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego , patrol policji drogowej , Straż Pożarną oraz ekipę Pogotowia Energetycznego na ul.Orkana , gdzie przy SP nr. 53 doszło do wypadku drogowego, w którym kierujący pojazdem m-ki Mercedes Vito ,z nieznanych przyczyn uderzył w przydrożny słup oświetleniowy powodując jego złamanie oraz znaczne uszkodzenie pojazdu. Kierowca oraz pasażerka zostali lekko ranni -przekazano ich pod opiekę lekarza. Straż Pożarna zneutralizowała wyciekające płyny eksploatacyjne a obsługę zdarzenia przejęli funkcjonariusze SRD KMP.

* Ok. godz. 17.15 interweniowanow siedzibie Straży Jasnogórskiej , gdzie ochrona obiektu ujęła 2 kobiety prowadzące publiczną zbiórkę ofiar bez wymaganego zezwolenia. Sprawczynie wykroczeń przesłuchano a następnie zwolniono kierując jednocześnie wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

Minionej doby czterokrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej.We wszystkich przypadkach osoby zabrano do szpitala.


Częstochowa dnia 11.05.2008

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

71


Kontrole dworców , placów i skwerów

13

Kontrole placów zabaw

45

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

13

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)


Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

11

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

6

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

16

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

10

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami


Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty
Dyżurny Straży Miejskiej


Wydarzenia z dnia 25.12. 2006 r.

* W dniu 25.12. 2006r od mieszkańców przyjęto 19 telefonicznych zgłoszeń dotyczących min. osób bezdomnych (9), zakłócenia ładu i porządku oraz ciszy nocnej (7), spraw porządkowych ( 3 ),

,,Osoby bezdomne "
* W ciągu minionej doby 7 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. Napotykane osoby informowano o możliwości skorzystania z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80/15 .Skorzystało 2 mężczyzn, pozostali odmawiali pomocy. W jednym przypadku mężczyznę umieszczono w OPOPA.

,, Bezpieczna Częstochowa"
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 3 doraźne kontrole terenów szkół, 2 kontrole placów zabaw , 5 kontroli parkingów osiedlowych oraz 10 innych miejsc zagrożonych.


,, Osoby nietrzeźwe"
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 1 osobę.

* Ważniejsze wydarzenia

* O godz. 11.20 ( zgłoszenie dyspozytora MPK ) interweniowano na końcowym przystanku tramwajowym pętli *Kucelin* ,wobec n/n , leżącego mężczyzny. Z uwagi na fakt iż mężczyzna nie dawał oznak życia , niezwłocznie wezwano na miejsce zdarzenia zespół wyjazdowy Pogotowia Ratunkowego - lekarz stwierdził zgon. W toku dalszych czynności ustalono, iż denat to 42 letni Sławomir Ś. , obecnie bez stałego miejsca zameldowania.
Zgodnie z procedurą postępowania sprawę przekazano przybyłemu na miejsce patrolowi z Komisariatu VI Policji.
Dyżurny Straży Miejskiej
*W dniu 04.10.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 26 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (20), spraw porządkowych (4) oraz nieprawidłowego parkowania (2).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 24 kontrole terenów szkół i przedszkoli, 19 kontroli placów zabaw, 60 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 3 blokady na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem w wyniku podjętych interwencji, kierujących pouczono o konsekwencji niestosowania się do oznakowania drogowego.

*Trzykrotnie udzielano pomocy zespołom Pogotowia Ratunkowego w transporcie osób zakwalifikowanych przez lekarzy do pobytu w Izbie Wytrzeźwień OPOPA.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 9 osób.


Współpraca z Policją

*Minionej doby pięciokrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 20 posesji, dokonano także 5 rekontroli. W wyniku podjętych działań 5 osób pouczono.


Ważniejsze wydarzenia

*4 października 2005 ok.godz.12:00 w rejonie ul.Inwalidów Wojennych podjęto interwencję do kierującego ciągnikiem z przyczepą bez tablic rejestracyjnych. Dodatkowo okazało się, iż w/w pojazd nie posiadał badań technicznych, dopuszczających go do ruchu. Dalsze czynności w sprawie przekazano wezwanym na miejsce funkcjonariuszom Sekcji Ruchu Drogowego KMP Częstochowa.

*4 października 2005 ok.godz.15:45 w rejonie ul.Wierzbowa interweniowano w stosunku do właściciela, którego pies rasy amstaf biegał bez kagańca i smyczy po osiedlu. W trakcie podjętych czynności okazało się, że legitymowany mężczyzna poszukiwany jest przez II Komisariat Policji. W związku z powyższym mężczyznę dowieziono do prowadzącej poszukiwania jednostki Policji.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 11.11.2008r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

15


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

6

Kontrole placów zabaw


 

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

11

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

7

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

3

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

8

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

1

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 11.11.2008r

* W dniu 11.11.2008 r. zarejestrowano 17 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawie: osób bezdomnych (4), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (3), nieprawidłowego parkowania (3), zakłóceń porządku i spokoju (3), spraw porządkowych (2), zdarzeń kryminalnych -usiłowanie włamania (1) oraz w sprawach zwierząt (1).

* Z okazji 90. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w uroczystościach w Częstochowie wzięła również udział Straż Miejska wystawiając kompanię honorową, poczet sztandarowy a także czuwała nad bezpieczeństwem podczas uroczystości.

* O godz.15:30 w rejonie Al. Najświętszej Maryi Panny - między Pl. Biegańskiego a Pl. Daszyńskiego, zauważono mężczyznę w wieku ok. 25 lat, który doprowadzał do bardzo dużej szybkości pojazd marki: Ford Sierra. Wprowadzał pojazd w poślizg oraz wymuszał pierwszeństwo przejazdu innym użytkownikom drogi. Ponadto w rej. Al. NMP 16, wjechał na przejście dla pieszych tak gwałtownie, że piesi chcąc uniknąć potrącenia ratowali się ucieczką. Sprawa w formie notatki urzędowej trafi do Sekcji Ruchu Drogowego Policji.

* o godz. 19:45 w rejonie ul. Kopernika, podjęto interwencję wobec n etrzeźwego 45 -letniego Roberta S. W toku czynności służbowych okazało sie, że ów mężczyzna jest poszukiwany przez Policję. Z uwagi na stan nietrzeźwości ww. mężczyznę przekazano do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi i pozostawiono do dyspozycji II Komisariatu Policji. .

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 22.10.2008r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

71


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

20

Kontrole placów zabaw

9

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

14

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

49

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

24

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

6

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 22.10.2008r

* W dniu 22.10.2008 r. zarejestrowano 44 zdarzenia i wnioski o interwencje w sprawie: osób bezdomnych (3), osób leżących w różnych punktach miasta (8), nieprawidłowego parkowania (7), spraw porządkowych (8), zakłóceń porządku i spokoju (8), w sprawie braku nadzoru na zwierzętami, padłych zwierząt i dzikiej zwierzyny (6) , osób poszukiwanych i zaginionych(2), zniszczonego mienia (1),oraz handlu w miejscu niedozwolonym (1) .

Współpraca z Policją

W godzinach 14:00-22:00 na wniosek lokalnych komisariatów Policji oddelegowano 3 strażników do pełnienia wspólnej z policjantami służby prewencyjnej w rejonach n/w Komisariatów: III Komisariatu oraz VI Komisariatu Policji.

 

*Około godz. 14:20 w rejonie skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Strażacką, patrol Straży Miejskiej zauważył znanego 33-letniego mężczyznę, wobec którego IV Komisariat prowadzi poszukiwania . Ww. Mężczyznę ujęto i doprowadzono do poszukującej jednostki Policji, celem osadzenia w areszcie – odbycia nałożonej kary 20- dni pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Częstochowie.

Minionej doby 1 osobę, która potrzebowała pomocy medycznej, przekazano zespołowi Pogotowia Ratunkowego.

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 


Ważniejsze wydarzenia z dnia 18.11. 2006 r.

* W dniu 18.11. 2006r od mieszkańców przyjęto 47 telefonicznych zgłoszeń dotyczących m.in.
osób bezdomnych (3), , wykroczeń drogowych (7), spraw porządkowych (9), zakłócenia spokoju (25), oraz zwierząt ( 3 )

* Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 23 tereny szkół, 7 placów zabaw, 147 parkingów oraz innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

* Osoby nietrzeźwe
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 10 osób.

"Czystość i porządek"
Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 10 posesji , W wyniku podjętych działań pouczono 5 osób .


*Osoby bezdomne
* W ciągu minionej doby dziesięciokrotnie kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. W trakcie kontroli w/w miejsc zastane osoby pouczano o możliwości skorzystania ze schroniska . Osoby odmawiały pomocy.

Współpraca z Policją
* W godz. 22.00 do 6.00 dwóch Strażników Miejskich współpracowało z II Komisariatem Policji w rejonie w/w komisariatu. Nie odnotowano poważniejszych zakł. spokoju i ciszy nocnej.

Ważniejsze wydarzenia

* Około godz. 12.30 w rejonie ul. Dedala podjęto interwencję w sprawie wywożenia większych ilości odpadów do pobliskiego lasku przez jedną z częstochowskich firm. Na miejsce wezwano inspektora z Wydziału Ochrony Środowiska, któremu przekazano sprawę, oraz przekazano dokumentację do III Komisariatu policji celem prowadzenia dalszych czynności.

* O godz. 23.30 w rejonie Al. NMP 38 podjęto interwencję w stosunku do nieletniego chłopca , który w stanie nietrzeźwym zakł. spokój. Nieletniego przekazano ojcu, oraz przekazano informację do Policyjnej Izby Dziecka.
*W dniu 02.07.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 46  telefonicznych zgłoszeń  z wnioskiem o interwencję w sprawach  dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (35), handlu bez zezwolenia lokalizacyjnego (3) spraw porządkowych (4) oraz  zwierząt bez nadzoru (2)
 

Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości  przeprowadzono 19 kontroli  terenów szkół i przedszkoli, 56 kontroli  placów zabaw, 121 kontroli terenów parkingów osiedlowych oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji,.
 
*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu  zastosowała  9 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem, w  wyniku podjętych działań 8 osób ukarano mandatami karnymi, 1 osobę pouczono.

*Dwukrotnie funkcjonariuszom Sekcji Ruchu Drogowego KMP Częstochowa - przekazano ujawnione przypadki użytkowania w ruchu drogowym pojazdów bez wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 

Współpraca z Policją 

*Minionej doby oddelegowano 2 strażników  do współpracy z funkcjonariuszami
I Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w Rejonie Stałej Obecności (Śródmieście).
W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych przypadków naruszenia porządku i ładu.

 
Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.
 

Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " w wyniku przeprowadzonej pod kątem porządkowym kontroli posesji, sporządzono wniosek o ukaranie winnego zaniedbań przez Sąd Grodzki.
 

Ważniejsze wydarzenia
 
*2 lipca 2005 ok.godz.8.40 na palcu zabaw przy ul.Powstańców Śląskich ujęto 2 sprawców kradzieży  dokonanej w pobliskim sklepie. Ujęte osoby przekazano na II Komisariat Policji, w celu dalszego prowadzenia czynności przez w/w jednostkę.


Dyżurny Straży Miejskiej
insp. Tomasz Pasieka
*W dniu 13.10.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 17 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (11), spraw porządkowych (3), nieprawidłowego parkowania (2) oraz psów bez nadzoru (1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 31 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 66 kontroli placów zabaw oraz 173 kontrole terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*Czterokrotnie w ciągu minionej doby kontrolowano miejsca, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. W trakcie kontroli w/w miejsc pouczano osoby o możliwości skorzystania z pobytu w schronisku dla bezdomnych.

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 17 blokad na koła samochodów parkujących w miejscu niedozwolonym. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 13 osób ukarano w postępowaniu mandatowym, natomiast 4 osoby pouczono.

*W godzinach od 8:30 do 11:00 w ramach programu "Bądź bezpieczny", oddelegowana strażniczka przeprowadziła prelekcje dla ok. 60 uczniów klas zerowych w Szkole Podstawowej nr. 47 przy ul.Przestrzennej.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 10 posesji. W wyniku podjętych działań pouczono 9 osób oraz sporządzono 1 wniosek o ukaranie winnego przed Sądem Grodzkim.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 9 osób.


Współpraca z Policją

*Minionej doby dwukrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy. Ponadto w godzinach 18:00 - 2:00 dwóch strażników oddelegowano do pełnienia wspólnej służby prewencyjnej wraz z funkcjonariuszami III Komisariatu Policji. W trakcie służby nie odnotowano poważniejszych przypadków naruszenia porządku i ładu.


Ważniejsze wydarzenia

*13 października 2005 ok. godz.14:45 w rejonie ul.Marysia uniemożliwiono dalsza jazdę nietrzeźwemu rowerzyście. Zgodnie z procedurą - ujętego doprowadzono do IV Komisariatu Policji, gdzie sprawę przekazano.

*13 października 2005 ok.godz.19:05 w rejonie skrzyżowania ulic Gajowej i Bukowej, uniemożliwiono dalszą jazdę nietrzeźwemu rowerzyście. Sprawę przekazano funkcjonariuszom II Komisariatu Policji w Częstochowie.

*14 października 2005 ok.godz. 00:35 w rejonie ul.Festynowej interweniowano w stosunku do jednego z mieszkańców wylewających zawartość zbiornika na fekalia do rowu przyulicznego. Z uwagi na odmowę przyjęcia grzywny mandatowej, w powyższej sprawie sporządzono dokumentację do wniosku o ukaranie winnego przez Sąd Grodzki.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
 

* W dniu 22.02.2008r. Zarejestrowano 31 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach : osób bezdomnych (5), osób leżących w miejscach publicznych (7), zakłócania porządku publicznego (13) wykroczeń drogowych (2),,spraw porządkowych (1),padłych ptaków ( 1 ) oraz awarii(2)

* W godz. nocnych , w związku z powtarzającymi się sygnałami dotyczącymi zakłócania ładu i porządku w ogrzewalni zlokalizowanej przy ul.Krakowskiej 80 , doraźnie kontrolowano stan przestrzegania regulaminu obiektu. W nocy z placówki skorzystało 26 osób.

* W godz. popołudniowych i nocnych , w ramach akcji * Razem Bezpieczniej* oddelegowano 5 strażników do współpracy z funkcjonariuszami Komisariatów I,II i VI Policji , celem wspólnego patrolowania przydzielonych rejonów służbowych. Podczas służby nie zanotowano poważniejszych naruszeń ładu i porządku publicznego.

 

Ważniejsze wydarzenia

* Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej.W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.

* Około godz.23.50 podczas obserwacji podwórka jednej z posesji przy Al Wolności patrol zauważył trzech młodych mężczyzn ,którzy weszli na klatkę schodową i gdy zauważyli patrol Straży Miejskiej jeden z mężczyzn wyrzucił przez okno zwiniętą folię aluminiową z której wysypywał się biały proszek.W związku z tym iż zachodziło podejrzenie ,że osoby mogą posiadac środki odurzające wezwano Policję .Do czasu przyjazdu Policji osoby wylegitymowano oraz zabezpieczono biały proszek.Po przyjeździe Policji wraz z ujętymi mężczyznami i zabepieczonym białym proszkiem udano się naI Komisariat Policji gdzie wykonano badanie białego proszku na testerze narkotycznym .Po wykonaniu badania białym proszkiem okazała się amfetamina o wadze 0,3 g .Całość sprawy przekazano w/w jednostce Policji.
 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia 22.02.2008

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

68


Kontrole dworców , placów i skwerów

22

Kontrole placów zabaw

4

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

12

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)


Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

1

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

5

Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

18

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

17

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

18

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

1

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami

2

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty 


Dyżurny Straży Miejskiej

 

 


Wydarzenia z dn. 01.12. 2007r


W dniu 01.12. 2007r. Zarejestrowano 42 zdarzenia i wnioski o pomoc lub
interwencję m.in. w sprawach: awarii (1), porządku drogowego(9), osób
bezdomnych (5), zakłócania porządku publ.(9), osób o nieustalonym stanie
leżących w miejscach publicznych (9), spraw porządkowych (2), naruszenia
obowiązków przez właścicieli zwierząt (4).


* W godz. nocnych , w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i
porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych zlokalizowanej przy ul.
Krakowskiej 80 , skierowano tam 1 strażnika. W w/w porze z placówki
skorzystało 27 osób.


Współpraca z policją


* W godz. nocnych oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem
Komisariatu I Policji celem pełnienia wspólnej służby w Rejonie Stałej
Obecności.


Ważniejsze wydarzenia


* Rtęć na klatce schodowej

ok.godz. 18.11 mieszkaniec ul.Stawowej powiadomił dyżurnego Straży
Miejskiej, że w klatce schodowej bloku znalazł buteleczkę zawierającą
prawdopodobnie rtęć. W czasie czynności na miejscu zgłoszenia stwierdzono,
iż pojemnik o pojemności ok 30 ml jest nienaruszony (zalakowany), ciężar i
wygląd płynnej zawartości odpowiadają cechom rtęci. Zgodnie z procedurą o
znalezisku powiadomiono Straż Pożarną i Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponieważ nie doszło do skażenia otoczenia znalezisko radiowozem Straży
Miejskiej dowieziono do Centrum Zarządzania Kryzysowego.


Pijany kierowca

*.ok.godz. 23.55 uwagę strażników patrolujących rejon al.NMP zwrócił pojazd
marki Ford Orion poruszający się mimo braku powietrza w ogumieniu dwóch kół.
Ponieważ kolejne manewry kierującego były równie zaskakujące, przy
u.Katedralnej (gdzie pojazd się zatrzymał) podjęto czynności wobec
kierującego. Z uwagi na wyczuwalną woń alkohol, na miejsce wezwano
funkcjonariuszy Policji, którym sprawę przekazano. Jak wynika z uzyskanej
informacji, kierujący w.w pojazdem znajdował się pod wpływem 0,85mg/l
alkoholu.


Dyżurny Straży Miejskiej

Ważniejsze wydarzenia z dn. 21.09.2008r


* W dniu 21.09.2008 r. Zarejestrowano 22 zdarzenia i wnioski o interwencje w
sprawie: osób bezdomnych(5), nieprawidłowego parkowania(3), spraw
porządkowych(1), zakłócenia porządku publicznego(10), naruszenia obowiązków
przez właścicieli zwierząt(2).

Ważniejsze wydarzenia


* W dniu dzisiejszym patrole Straży Miejskiej zabezpieczały teren w rejonie
Jasnej Góry w związku z

"26 Pielgrzymką Ludzi Pracy". W trakcie uroczystości nie odnotowano zakłóceń
porządku publicznego.


* W godzinach popołudniowych zabezpieczano festyn szkolny zoraganizowany w
II LO im.R Traugutta.

W trakcie festynu nie odnotowano zakłóceń porządku publicznego.

Dyżurny Straży MiejskiejKarta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 20.11. 2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

60


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

35

Kontrole placów zabaw

5

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

16

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

5

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

39

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

1

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

18

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

 


 

font face="Arial, sans-serif">Ważniejsze wydarzenia z dn. 20.11.2009r


 

  *W dn. 20.11. 2009 r służbę na terenie miasta pełniło 39 strażników. Zarejestrowano 39 zdarzeń i wniosków o interwencje , które załatwiono w trybie bieżącym bądź przekazano do dalszej realizacji. Zdarzenia i wnioski o interwencje dotyczyły spraw zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (16), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (7) osób bezdomnych (1) , wykroczeń drogowych (9) , spraw porządkowych (5), oraz awarii (1).


 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 6 zdarzeń dotyczących m.in. osób leżących (2), zakłócania porządku publicznego (2) oraz spożywania alkoholu (2).


 

Współpraca z Policja


 

* W dniu dzisiejszym trzech strażników miejskich współpracowało z IV i V komisariatem policji pełniąc wspólną służbę w rejonie w/w komisariatów.


 

Ważniejsze wydarzenia

W dniu dzisiejszym dwa razy wzywano karetki pogotowia do osób dowiezionych do OPOPA , które w trakcie badania na alkomacie wydmuchały ponad 4 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. - Osoby zostały zabrane do szpitala celem odtrucia.


 


 


 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 06.05.2008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

51

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

22

Kontrole placów zabaw

17

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

17

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

2

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

13

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

17

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

12

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

21

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

 

 

 

Wydarzenia z dn. 06.05.2008r.

* W dniu 06.05.2008r. Zarejestrowano 19 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in, osób bezdomnych (2), osób leżących w miejscach publicznych (8), porządku drogowego (1), spraw porządkowych (2), zakłócenia porządku i spokoju (5), naruszenia obowiązków ze strony właścicieli zwierząt (1)

Współpraca z Policją

 

Ważniejsze wydarzenia

* Ok.godz. 18.00 , na zapleczu bloku zlokalizowanego przy ul. Starzyńskiego 8 , ujęto 50 letniego , nietrzeźwego Tadeusza D. , poszukiwanego przez Komisariat V Policji. Mężczyznę umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOPA i pozostawiono do dyspozycji w/w jednostki.

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej


*W dniu 24.02.2006r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 57 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (21), osób bezdomnych(10), spraw porządkowych (10), psów bez nadzoru oraz ptaków dziwnie zachowujących się (7), nielegalnego handlu (1) oraz nieprawidłowego parkowania (8).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 7 obiektów oraz dokonano 2 rekontroli. Kontrole dotyczyły głównie Akcji Zima, w ich wyniku pouczono 6 osób oraz ukarano mandatem karnym 1 osobę.

*Minionej doby przekazano pięć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD -5, ZGM -3, TPSA -1.


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 13 kontroli terenów szkół, 14 kontroli placów zabaw oraz 109 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa d/s przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowała 20 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 13 osób ukarano mandatami karnymi, natomiast 7 osób pouczono. W jednym przypadku sprawę przeklazano Policji w związku z uszkodzeniem blokady przez kierującego.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 8 osób.


Współpraca z Policją

*Minionej doby oddelegowano 3 strażników do współpracy z funkcjonariuszami II i V Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w Rejonie Stałej Obecności. W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych zdarzeń.

*W godz. 6:00-22:00, równolegle z funkcjonariuszami Policji przeprowadzono na terenie miasta akcję pod kryptonimem *Pieszy*. W wyniku podjętych czynności interweniowano ogółem w 35 przypadkach, 33 osoby pouczono, nałożono także 2 mandaty karne.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionej doby dokonano 24 kontrole miejsc, gdzie mogły przebywać osoby bezdomne. Ogółem, w wyniku podjętych kontroli, 3 osoby nietrzeźwe dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, jedną osobę przekazano zespołowi Pogotowia Ratunkowego. W godzinach nocnych przebywało w ogrzewalni 27 osób.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
WAŻNIEJSZE WYDARZENIA z dn. 10.10.2006r.

* W dniu 10.10 2006r od mieszkańców przyjęto 31 telefonicznych zgłoszeń dotyczących m.in. zakłócenia porządku i spokoju (19),osób bezdomnych (3) spraw porządkowych (3) , nieprawidłowego parkowania pojazdów (4) , oraz braku nadzoru nad zwierzętami (2)

Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 12 terenów szkół, 6 placów zabaw oraz 39 parkingów oraz 17 innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.
Doraźnie zabezpieczano dyskotekę szkolną w Gimnazjum nr 1 ul Starzyńskiego.

"Czystość i porządek"
Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 5 posesji , dokonano także 1 rekontroli . W wyniku podjętych działań 4 osoby pouczono oraz 1 osobę ukarano w postępowaniu mandatowym.

Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną na terenie miasta przekazano 8 uwag i informacji: Zakład Oczyszczania Sita (1), Zarząd Dróg (4), MPK (1),LZWN(1),
Syg. świetlna(1)

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 1 blokadę na koło samochodu parkującego w miejscu niedozwolonym.
W wyniku podjętej interwencji osobę ukarano mandatem karnym oraz wezwano Policję Drogową z uwagi na nieaktualne prawo jazdy kierującego .

,,Osoby nietrzeźwe"
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 7 osób.

Ważniejsze wydarzenia

* W ciągu minionego dnia zabezpieczano ład i porządek podczas uroczystości związanych ze Światowym Zjazdem Żydów Częstochowskich. Nie odnotowano poważniejszych prób zakłócania porządku publicznego.

* W godz. popołudniowych oddelegowano 1 strażnika do udziału w zebraniu Rady Dzielnicy Kiedrzyn , celem omówienia bieżących bolączek i problemów mieszkańców.

* Ok. godz. 9.00 na terenie parkingu przy siedzibie Urzędu Miasta , ujęto 13 letnich : Damiana B. oraz Piotra Ś. , notorycznych uciekinierów z placówek opiekuńczych zlokalizowanych na terenie miasta..
Jednego z nich dowieziono do Pogotowia Opiekuńczego przy ul.Legionów , natomiast drugiego do Domu Dziecka przy ul.Kolorowej - nieletnich przekazano pod opiekę personelu pedagogicznego.
Sporządzono również notatki urzędowe do wiadomości Komisariatu IV i II Policji.

* Ok.godz.21.00 w rejonie ul Piłsudskiego podjęto interwencję wobec 17 latka będącego w stanie nietrzeźwym.
Z uwagi na odmowę przyjęcia w domu nieletniego przez matkę osobę umieszczono w OPOPA.Całość sprawy przekazano Policyjnej Izbie Dziecka.
Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

* W dniu 11.03.2009 r. Zarejestrowano 31 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: uciążliwości ze strony osób bezdomnych (4), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (5), zakłóceń porządku i spokoju (6),w sprawach parkowania lub innych zdarzeń drogowych (5), zwierząt (1),awarii (4), spraw typowo porządkowych (5).

 

Współpraca z Policją

 

* Minionej doby oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem II Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w rejonie dzielnicy Ostatni Grosz. W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

Ważniejsze wydarzenia

 

* W godz. przedpołudniowych przeprowadzono prelekcję dla młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej, na temat bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia a także odpowiedzialności karnej nieletnich. W spotkaniach ( 3 tury ) wzięło udział ok. 300 uczniów.

 

* Ok. godz. 8.30 wezwano patrol policji drogowej na Pl. Daszyńskiego , gdzie u kierowcy pojazdu m-ki Iveco ujawniono brak aktualnych badań technicznych pojazdu - sprawę przekazano.

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 11.03.2009

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

108


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

10

Kontrole placów zabaw

4

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

14

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

6

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

11

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

33

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

11

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

3

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

2

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

 

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 26.07.2008r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

34


 

Kontrole dworców , placów i skwerów31

25

Kontrole placów zabaw

19

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

16

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

2

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

2

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

20

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

3

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

4

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 26.07.2008r.

 

 

W dniu 26.07.2008r. Zarejestrowano 55 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. osób leżących w miejscach publicznych (12), w sprawie osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (6), zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (18), porządku drogowego (6), w sprawie zwierząt (6), zanieczyszczania terenu (2) oraz awarii (1)

 

Współpraca z Policją

 

nocy z 26.07/27.07.2008r w ramach programu Razem Bezpieczniej na wniosek I-go komisariatu Policji oddelegowano 1 strażnika do pełnienia wspólnej służby prewencyjnej w rejonie Śródmieścia.

 

 

Ważniejsze wydarzenia

 

 

Minionej doby czterokrotnie wzywano zespół Pogotowia Ratunkowego do osób, które potrzebowały pomocy medycznej.

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 29.04.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

34


 

Kontrole dworców , placów i skwerów9

14

Kontrole placów zabaw

6

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

12

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

5

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

21

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

9

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

4

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

25

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

 

 

Wydarzenia z dn. 29.04.2009r.

 

 

* W dniu 29.04.2009r. Zarejestrowano 55 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: osób bezdomnych (1), zakłócaniu porządku i spokoju (20) , osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (8), w sprawach parkowania lub innych zdarzeń drogowych (17),spraw typowo porządkowych (5), zwierząt (1), oraz awarii (3).

* W ramach podniesienia bezpieczeństwa w rejonie miasta operatorzy monitoringu ujawnili 8 zdarzeń dotyczących: osób leżących w miejscach publicznych ( 2), spożywanie alkoholu ( 1), w sprawie parkowania (1) , osób nietrzeźwych (3), oraz osób zakłócających porządek publiczny (1)


Ważniejsze wydarzenia


* W godz. popołudniowych oddelegowano 2 strażników do asysty i zapewnienia bezpieczeństwa zespołom diagnostyczno - interwencyjnym MOPS-u, podczas wykonywania ich obowiązków służbowych.


* O godz. 12.20 w rejonie ul. Piłsudskiego podjęto interwencję w stosunku do kierowcy samochodu. W trakcie legitymowania okazało się , że nie posiada on prawa jazdy. Na miejsce wezwano patrol policji z IV Komisariatu, któremu przekazano sprawę do prowadzenia dalszych czynności.


* O godz. 16.55 w rejonie ul. Białostockiej 20 podjęto interwencję w stosunku do starszej kobiety cierpiącej na zaniki pamięci. Po ustaleniu danych osobowych kobietę dowieziono do miejsca zamieszkania.


 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

 


WAŻNIEJSZE WYDARZENIA z dn. 31.10.2006 r.
* W dniu 31.10 2006r od mieszkańców przyjęto 25 telefonicznych zgłoszeń dotyczących m.in. zakłócenia porządku i spokoju (11),uciążliwych osób bezdomnych (3) spraw porządkowych (3) , oraz nieprawidłowego parkowania pojazdów (8).

* Bezpieczna Częstochowa

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 12 terenów szkół, 2 place zabaw , 74 parkingi oraz 24 inne miejsca zagrożone w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

Z uwagi na zbliżający się okres Święta Wszystkich Świętych zwiększono ilość patroli przy częstochowskich nekropoliach.

W godzinach dopołudniowych wspólnie z władzami miasta i województwa na częstochowskich nekropoliach składano kwiaty na grobach naszych Wielkich Rodaków.

*Osoby bezdomne
* W ciągu minionej doby 7 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. W trakcie kontroli w/w miejsc zastane osoby pouczano o możliwości skorzystania ze schroniska .We wszystkich przypadkach osoby odmawiały przewozu do schroniska.

* Osoby nietrzeźwe
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 6 osób.
Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 17.05.2009r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

26


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

7

Kontrole placów zabaw

10

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

4

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

4

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

7

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe


 

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

11

Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami/ Akcja -Zima


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  

 

Wydarzenia z dn. 17.05.2009r.

 

* W dniu 17.05.2009r. zarejestrowano 51 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: zakłócaniu porządku i spokoju (5) spożywania alkoholu (10), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (12), osób bezdomnych (1), spraw porządkowych (5), parkowania i innych zdarzeń drogowych (4), zdarzeń kryminalnych (1) awarii (4), zwierząt (1), zanieczyszczania ter. (1) oraz plakatowania (1)

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 12 zdarzeń dotyczących : osób nietrzeźwych śpiących lub leżących w różnych punktach miasta (7), spożywania alkoholu (3), plakatowania plakatami (1) oraz w sprawie awarii -uszkodzonego oznakowania drogowego (1) .

 

Ważniejsze wydarzenia

* W dniu dzisiejszym patrole Straży Miejskiej, zabezpieczały VIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Grand Prix Jasnej Góry. 

 

 

* ok. Godz. 19:40 w rejonie ul. Katedralnej, uję o Jacka M. podejrzanego o rozbój i kradzież telefonu komórkowego na szkodę 29 letniego mężczyzny w dniu 16 maja 2009r. przy ul. Piłsudskiego w Częstochowie. Obwinionego doprowadzono do IV Komisariatu Policji, gdzie sprawę przekazano.

 

 

* Minionej doby 1 osobę, która wymagała pomocy medycznej, przekazano pod opiekę zespołu Pogotowia Ratunkowego.

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 


* W dniu 19.09.2006r od mieszkańców przyjęto 34 telefoniczne zgłoszenia dotyczące m.in: osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (7), zakłócenia porządku i spokoju (18), chorego ptaka ( 1 ), psów bez nadzoru ( 3 ) oraz nieprawidłowego parkowania (3).

Bezpieczna Częstochowa

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 7 terenów szkół , 5 place zabaw i 38 parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

"Czystość i porządek"

*Minionej doby przekazano 10 uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MPK ( 1 ) , MZD (3) , WOŚ UM (3), TP SA (1), ZE ( 1 ), schronisko dla zwierząt (1).

Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 17 posesji, dokonano także 5 rekontroli. W wyniku podjętych działań 7osbób pouczono oraz w 1 przypadku osobę ukarano w postępowaniu mandatowym.
Współpraca z Policją

* Minionej doby oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem II Komisariatu Policji, celem pełnienia służby . W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

,,osoby nietrzeźwe"

Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 6 osób.

Ważniejsze wydarzenia

* Ok.godz. 23:35 , na prośbę wychowawczyni internatu Zespołu Szkół przy ul. Prusa, podjęto interwencję wobec 19 letniego ucznia , który będąc w stanie nietrzeźwości nie podporządkował się regulaminowi i poleceniom wychowawczyni o zachowaniu się internacie . Młodzieńca z wynikiem 0,75mg/l alkoholu przekazano do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

* Minionej doby czterokrotnie wzywano zespół Pogotowia Ratunkowego do osób , które potrzebowały pomocy medycznej .
Dyżurny Straży Miejskiej
Wydarzenia z dnia 26.12. 2006 r.

* W dniu 26.12. 2006r od mieszkańców przyjęto 25 telefonicznych zgłoszeń dotyczących min. osób bezdomnych (2), wykroczeń drogowych (2) zakłócenia ładu i porządku oraz ciszy nocnej (18), spraw porządkowych ( 1 ),

,,Osoby bezdomne "
* W ciągu minionej doby 8 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. Napotykane osoby informowano o możliwości skorzystania z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80/15 . W 2 przypadkach osoby dowieziono do ogrzewalni dla bezdomnych.

,, Bezpieczna Częstochowa"
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 5 doraźnych kontroli terenów szkół, 30 kontroli placów zabaw , 90 kontroli parkingów osiedlowych oraz X innych miejsc zagrożonych.

* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano 14 uwag i informacje : MZD-7, WOŚ -3, ZE -2 , MPK-1 , ZO SITA -1 .

,, Osoby nietrzeźwe"
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 7 osób.
* 6 osób z uwagi na stan nietrzeźwości lub urazy odniesione wskutek stanu nietrzeźwości - przekazano pod opiekę zespołom Pogotowia ratunkowego

* Ważniejsze wydarzenia

* O godz. 19.54 anonimowy mieszkaniec powiadomił dyżurnego Straży Miejskiej, iż przy jednym z bloków na ul.Sobieskiego NN sprawcy podpalili drzewo. Zgłoszenie przekazano na stanowisko kierowania Straży Pożarnej, a następnie w godz.20.20-21.35, zabezpieczono działania Straży Pożarnej polegające na wycięciu uszkodzonego przez ogień drzewa.
Dyżurny Straży Miejskiej

 

* W dniu 29.08.2008 r. Zarejestrowano 34 zdarzenia i wnioski o interwencje w sprawie: zakłóceń porządku i spokoju (14) osób leżących w miejscach publicznych (2),osób bezdomnych (9)drogowych (2), porządkowych(5) oraz zwierząt (2)

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* Około godz.9.40 w rejonie podjasnogórskim patrol Straży Miejskiej podjął interwencję wobec mężczyzny spożywającego alkohol w miejscu zabronionym. Podczas prowadzonych czynności służbowych osoba skierowała grożby karalne i dopuściła się znieważenia funkcjonariuszy. Mężczyznę ujęto i przekazano do I Komisariatu Policji celem prowadzenia dalszych czynności.

* Około godz.21.00 w rejonie pl. Biegańskiego podjęto interwencję wobec nieletniego chłopca będącego pod wpływem alkoholu,Nieletniego przekazano pod opiekę rodzicom a ze zdarzenia sporządzono notatkę informacyjną do Policyjnej Izby Dziecka KMP Częstochowa

W ciągu minionej doby straznicy miejscy zabezpieczali imprezy związane obchodami XVI dni Częstochowy.W trakcie imprez nie odnotowano zakłóceń porządku publicznego.

 


 

Częstochowa dnia 29.08.2008

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

6


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

5

Kontrole placów zabaw


 

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

3

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

5

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

8

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

1


 

1

1

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

1

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

2

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

 

* W dniu 15.06.2009 r. zarejestrowano 47 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (23), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (12), osób bezdomnych (1), nieprawidłowego parkowania lub innych zdarzeń drogowych (9), spraw porządkowych (4), awarii (3), zwierząt (6), handlu (1).

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 8 zdarzeń dotyczących m.in. : osób nietrzeźwych, śpiących lub leżących w różnych punktach miasta (3), spożywania alkoholu w miejscu publicznym (3) oraz osób bezdomnych (1), innych naruszeń ładu i spokoju (1).

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* W dniu dzisiejszym oddelegowano dwóch strażników miejskich do współpracy z funkcjonariuszami z Komisariatu VI Policji w Częstochowie , podczas pełnienia służby nie odnotowano poważniejszych form naruszeń porządku publicznego.

 

 

 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

52


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

19

Kontrole placów zabaw

3

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

17

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

7

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

1

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

23

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

6

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

1

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


*W dniu 14.01.2006r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 45 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (19), spraw porządkowych (9), w tym 7 odnośnie śliskości jezdni i chodników, nieprawidłowego parkowania (5), osób bezdomnych (8) oraz psów bez nadzoru (4).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 30 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 4 kontrole placów zabaw oraz 152 kontrole terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.


Czystość i porządek

*Na bieżąco utrzymywano kontakt z dyspozytorami A-Z , przekazując otrzymywane od mieszkańców i patroli uwagi odnośnie zimowego utrzymania dróg. Dodatkowo, w ramach podejmowanych działań, skontrolowano 25 posesji i obiektów. W efekcie przeprowadzonych kontroli 8 osób pouczono oraz skierowano 1 wniosek do Sądu Grodzkiego. Przekazano 7 uwag odnośnie śliskości jezdni i chodników do MZD oraz administracjom budynków.

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 3 blokady na koła samochodów parkujących w miejscu niedozwolonym. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 2 osoby pouczono a 1 ukarano w postępowaniu mandatowym.

*Minionej doby przekazano cztery uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD -3, sygnalizacja świetlna -1.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 6 osób.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionego dnia dokonano 38 kontroli związanych ze zgłaszanymi mieszkańców bądź własnych kontroli wynikającymi z obecności osób bezdomnych. W dwóch przypadkach osoby bezdomne z uwagi na stan nietrzeźwości przekazano do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. Pozostałe osoby odmawiały pomocy.


Ważniejsze wydarzenia

*Minionej doby trzykrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. We wszystkich przypadkach osoby zabrano do szpitala.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

 

Wydarzenia z dn. 02.07.2009 r.

 

* W dniu 02.07.2009 r. zarejestrowano 49 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (21), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (10), osób bezdomnych(1), spraw porządkowych (8), w sprawie zwierząt (2), zdarzeń drogowych (3),niszczenie zieleni(1) handlu (1) zaginięcia osoby (1) , wypadów nadzwyczajnych (2 ), pożaru (1) oraz zdarzeń kryminalnych 2)

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 13 zdarzeń dotyczących m.in.spożywania alkoholu w miejscach publicznych (1), osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (6),nieprawidłowości w parkowaniu (1 ), niszczenia zieleni (1 ) oraz w sprawie kradzieży (2)

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* w godz. 13:00- 15:30 zabezpieczano teren w rejonie ul. Tatrzańskiej , gdzie doszło do wybuchu gazu. Wezwana straż pożarna stwierdziła, że doszło do rozszczelnienia biegnącego tamtędy gazociągu i samozapłonu gazu. Nikt nie został ranny, ale na wszelki wypadek z pobliskich firm ewakuowano ok. 60 osób.

 

* Około godz. 20:08 za pośrednictwem monitoringu wizyjnego ujawniono jak w rejonie skweru przy ul. Śląskiej , kobieta ścięła róże z klombu przy Urzędzie Stanu Cywilnego. Kobietę wylegitymowano oraz sporządzono dokumentację do skierowania wniosku i ukaranie przez Sąd Grodzki.

 

*Około godz. 0:50 za pośrednictwem monitoringu wizyjnego zarejestrowano zdarzenie jak dwóch mężczyzn okrada nietrzeźwego mężczyznę siedzącego na ławce w rejonie Placu Rady Europy przed dworcem PKP. W wyniku podjętych czynności ujęto sprawców kradzieży, Skradziony telefon komórkowy Nokia odzyskano. Sprawę przekazano do I Komisariatu Policji.

 

* Ok. godz. 3:00 za pośrednictwem monitoringu wizyjnego zarejestrowano zdarzenie jak trzech mężczyzn okrada nietrzeźwego mężczyznę, siedzącego na chodniku w rejonie Al. Wolności . Wszystkich uczestników zdarzenia przekazano do I Komisariatu Policji. W toku czynności okazało się że jeden ze sprawców jest poszukiwany przez policję – sprawę przekazano do I Komisariatu Policji.

 

* ok. godz. 6:30 w rejonie akwenu wodnego,, Bałtyk: przy ul. Jadwigi, od funkcjonariuszy I Komisariatu Policji, przejęto zabezpieczanie miejsca znalezionego wczoraj pocisku przeciwlotniczego, pochodzącego z czasów II Wojny Światowej.

 

Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 


Ważniejsze wydarzenia z dnia 27.01.2005r.

* W dniu 27.01.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 28 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o pomoc i interwencję w sprawach
dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego ( 19 ), nieprawidłowego parkowania (3 ), oraz spraw porządkowych (5)

Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 21 kontroli terenów szkół, 7 kontroli terenów placów zabaw, oraz 140 kontroli terenów parkingów osiedlowych, oraz innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

Czystość i porządek
* W dniu dzisiejszym realizowane zadania związane z egzekwowaniem przepisów ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " koncentrowanie głównie na kontroli przestrzegania regulaminu "AKCJA ZIMA". Skontrolowano 110 posesji i obiektów publicznych, przeprowadzono również 7 rekontroli
wydanych w minionym okresie zaleceń. W wyniku podjętych działań wydano kolejne dwa zalecenia, 2 osoby odpowiedzialne za porządek ukarano w> postępowaniu mandatowy, 24 zarządców nieruchomości pouczono w przypadkach pomniejszych niedociągnięć.

Osoby nietrzeźwe
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.

Osoby bezdomne
* W ciągu minionej doby dokonano 30 kontroli miejsc w których przebywają osoby bezdomne.
W jednym przypadku po uzyskaniu zgodny osoby legitymowanej, bezdomnego dowieziono do schroniska przy ul.Krakowskiej 80.

Współpraca z Policją
* W godzinach 22.00-6.00 jeden strażnik miejski wspólnie z funkcjonariuszem I Komisariatu Policji pełnił służbę w policyjnym Rejonie Stałej Obecności. "Śródmieście". W czasie wspólnej służby nie odnotowano poważniejszych przypadków naruszenia porządku i ładu.

Dyżurny Straży Miejskiej
* W dniu 28.07.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 53 telefoniczne zgłoszenia z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in., zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (33 ), uciążliwych osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (6), nieprawidłowego parkowania (6 ),uciążliwych zwierząt (3) zanieczyszczania otoczenia (3)

,,Bezpieczna Częstochowa"

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 2 kontrole terenów szkół , 4 kontrole placów zabaw, oraz 12 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

,,Osoby nietrzeźwe"

* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 10 osób.

Ważniejsze wydarzenia
* ok.godz. 7.20 w rejonie skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Lipową - NN kierujący pojazdem marki Fiat 126 uderzył w drzewo rosnące w obrębie pasa drogowego, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.
Sprawę przekazano funkcjonariuszom Sekcji Ruchu Drogowego KMP Częstochowa.

Dyżurny Straży Miejskiej

Ważniejsze wydarzenia z dn. 28.08.2008r


* W dniu 28.08.2008 r. Zarejestrowano 37 zdarzeń i wniosków o interwencje w
sprawie: parkowania (3), braku opieki nad zwierzętami(2),handlu (1), spraw
porządkowych (4), zakłócenia porządku publicznego (22),osób bezdomnych (5),


Ważniejsze wydarzenia

* W godzinach 14.00-21.30 do współpracy z częstochowskimi komisariatami
Policji oddelegowano 3 strażników. Między innymi w efekcie podejmowanych
wspólnie interwencji, pełniący we wspólnym patrolu funkcjonariusz Policji i
strażnik ujęli 47 letniego mieszkańca Częstochowy - poszukiwanego przez
wymiar sprawiedliwości.

* Dwukrotnie w godzinach nocnych (tj.ok godz.1:10 i ok.godz.4.25 ) dyżurny
Straży Miejskiej odbierał nietypowe wezwania z prośbą o pomoc od samotnie
mieszkającej mieszkanki jednego z bloków w dzielnicy Północ. Obłożnie chora
59-letnia kobieta, poruszająca się na wózku inwalidzkim spadła z wózka na
podłogę i nie była w stanie samodzielnie się podnieść. Dwukrotnie wzywano
też zespół Pogotowia Ratunkowego z uwagi na zgłaszane przez chorą
potłuczenia. Kobieta odmawiała jednak jedynej możliwej o tej porze pomocy w
postaci przewozu do szpitala. Ponieważ ustalono wstępnie, że jest
podopieczną MOPS, zaś jej stan zdrowia pogarsza sie w stopniu
uniemożliwiającym samodzielne funkcjonowanie - sporządzono notatkę do w/w
instytucji z wnioskiem o rozszerzenie zakresu pomocy ze strony opieki
społecznej.


Dyżurny Straży Miejskiej